Nabídka školení v Ostravě v roce 2019

(přihlašovací formulář se nachází v dolní části stránky)  

Všechna naše školení probíhají ve školicích prostorách na adrese NBC Office, 28. října 61, 702 00 Ostrava. 

V těchto prostorách nabízíme: 

1) Širší nabídku témat a termínů - 3 školicí místnosti s variabilní dispozicí i vlastním jménem a designem (Santa Maria, Pinta a Niña)
2) Ještě lepší dostupnost - přímo u dopravního uzlu MHD (zastávka Karolina)

3) Pro první tři zájemce parkování na přilehlém parkovišti zdarma, pro ostatní v OC Karolina nebo parkovištích v okolí. Parkování, prosíme, rezervujte předem na sikorova@kolumbuspm.cz.

4) Školicí prostory jsou plně bezbariérové a každý účastník zde má dostatek místa v rámci školení i občerstvení
5) Po celou dobu školení budou účastníkům školení k dispozici naše asistentky a interní recepce
6) Moderní prostory vybavené audiovizuální technikou (velkoplošné TV), ve všech prostorách s klimatizací i přirozeným větráním
7) Občerstvení "hotelové úrovně" a zajištěný plnohodnotný oběd (výběr ze 2 polévek, 5 hlavních menu, teplý i studený bar)
8) Bonusy pro účastníky v rámci sdílení našeho úspěchu


Na každý kurz platí akce 5 + 1 (v případě pěti přihlášek jednoho objednatele šestý účastník zdarma). Neplatí pro balíčky, které tuto akci již obsahují a jsou doplněny další slevou. Neplatí pro výjezdní seminář.

Školení zajišťují:

JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D. (roz. Žatecká) - odborná asistentka na katedře trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, asistentka soudce Ústavního soudu

Mgr. et Mgr. Bc. Hana Cejpek Musilová - právnička České inspekce životního prostředí

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. - asistent soudce Ústavního soudu, lektor na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

Mgr. Kristýna Dvořáková - advokátka s mnoholetými zkušenostmi v oblasti soukromého a trestního práva

JUDr. Jitka Gregorová - advokátka s mnoholetými zkušenostmi v oblasti soukromého práva

PhDr. Pavel Grenar - středoškolský pedagog českého jazyka s mnoholetými zkušenostmi, emeritní ředitel České školní inspekce Moravskoslezského kraje

Mgr. Miloslav Hrdlička - lektor na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, asistent na Mendelově univerzitě v Brně, více než deset let praxe v oblasti občanského a procesního práva

JUDr. Radim Chalupa, Ph.D. - odborný asistent na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, advokát specializující se na směnečné právo, insolvenční řízení a občanské soudní řízení

Mgr. Bc. Petra Juřátková - asistentka soudce Nejvyššího soudu, lektorka s mnoholetými zkušenostmi v oblasti vzdělávání úředníků veřejné správy

JUDr. Mgr. Zdeněk Kopečný - advokát s mnoholetými zkušenostmi v oblasti vzdělávání úředníků, lektor na Právnické fakultě Univerzity Karlovy

Ing. Martin Krištof - uznávaný odborník s více než 14letou zkušeností v oblasti zadávání veřejných zakázek všech druhů

Mgr. Kateřina Krkošková - advokátka specializující se na spornou agendu soukromého práva, insolvenční právo a rodinněprávní problematiku, více než 9 let působí rovněž v insolvenční kanceláři s oprávněním zvláštního insolvenčního správce

JUDr. Mgr. Pavla Ládová - advokátka s mnoholetými zkušenostmi v oblasti soukromého práva, lektorka na Právnické fakultě Univerzity Palackého

Mgr. Lucie Maděrková (roz. Kachramanová) - advokátka s několikaletou praxí v oblasti soukromého i veřejného práva, s profesními zkušenostmi v právní praxi realitní činnosti i v rámci činnosti orgánů veřejné správy, autorka odborných článků

Mgr. Lenka Piknová - advokátka specializující se na zakládání právnických osob a správní proces

Mgr. Petr Sedlák, Ph.D. - soudce Krajského soudu v Brně specializující se na správní soudnictví a rodinné právo

doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. - docentka na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, emeritní děkanka, autorka komentáře k občanskému zákoníku, autorka desítek tuzemských i zahraničních děl

Mgr. Radka Vacová - advokátka specializující se na soukromé právo, lektorka na Právnické fakultě Univerzity Palackého

Specialista v sociální oblasti

- zvýhodněný balíček šesti školení za cenu pěti zlevněný o 500 Kč

- na výběr všechna témata akreditovaná u MPSV, a to kdykoliv v průběhu roku 2019

- lze kombinovat i s kurzy v Praze nebo v Brně

- garance výměny v případě omluvené neúčasti (nemoci, rodinné a pracovní události)

- pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH

- výběr témat, prosím, následně zašlete na adresu: info@kolumbuspm.cz

9 450 Kč          

Specialista na veřejné zakázky

- zvýhodněný balíček šesti školení za cenu pěti zlevněný o 500 Kč

- na výběr všechna témata v oblasti veřejných zakázek včetně témat s přesahem do stavební a investorské činnosti akreditovaná u MVČR, a to kdykoliv v průběhu roku 2019

- lze kombinovat i s kurzy v Praze nebo v Brně

- garance výměny v případě omluvené neúčasti (nemoci, rodinné a pracovní události)

- pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH

- výběr témat, prosím, následně zašlete na adresu: info@kolumbuspm.cz

9 450 Kč                                       

Specialista na přestupky

- zvýhodněný balíček šesti školení za cenu pěti zlevněný o 500 Kč

- na výběr všechna témata v oblasti přestupků a přestupkového řízení akreditovaná u MVČR, a to kdykoliv v průběhu roku 2019

- lze kombinovat i s kurzy v Praze nebo v Brně

- garance výměny v případě omluvené neúčasti (nemoci, rodinné a pracovní události)

- pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH

- výběr témat, prosím, následně zašlete na adresu: info@kolumbuspm.cz

9 450 Kč                      

Specialista na správní řízení

- zvýhodněný balíček šesti školení za cenu pěti zlevněný o 500 Kč

- na výběr všechna témata v oblasti správního řízení akreditovaná u MVČR, a to kdykoliv v průběhu roku 2019

- lze kombinovat i s kurzy v Praze nebo v Brně

- garance výměny v případě omluvené neúčasti (nemoci, rodinné a pracovní události)

- pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH

- výběr témat, prosím, následně zašlete na adresu: info@kolumbuspm.cz

9 450 Kč                 

Specialista na smlouvy a nakládání s majetkem

- zvýhodněný balíček šesti školení za cenu pěti zlevněný o 500 Kč

- na výběr všechna témata v oblasti smluvního práva a nakládání s majetkem akreditovaná u MVČR, a to kdykoliv v průběhu roku 2019

- lze kombinovat i s kurzy v Praze nebo v Brně

- garance výměny v případě omluvené neúčasti (nemoci, rodinné a pracovní události)

- pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH

- výběr témat, prosím, následně zašlete na adresu: info@kolumbuspm.cz

9 450 Kč                        

Zvýhodněný balíček šesti kurzů

- zvýhodněný balíček šesti školení za cenu pěti zlevněný o 500 Kč

- na výběr všechna témata akreditovaná u MVČR nebo MPSV, a to kdykoliv v průběhu roku 2019

- lze kombinovat i s kurzy v Praze nebo v Brně

- garance výměny v případě omluvené neúčasti (nemoci, rodinné a pracovní události)

- pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH

- výběr témat, prosím, následně zašlete na adresu: info@kolumbuspm.cz

9 950 Kč              

Místní poplatky po velké novele 2019

Akreditace MVČR

12. listopadu 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Bezchybné zadávání veřejných zakázek na dodávky a souvisejících veřejných zakázek

Akreditace MVČR

12. listopadu 2019, 9:00 - 16:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč          

Řádná a bezvadná správa jmění dítěte

Akreditace MPSV a MVČR

14. listopadu 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Radka Vacová, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Řízení v trestních věcech mladistvých a dětí mladších patnácti let a problémy s ním spojené

Akreditace MPSV a MVČR

14. listopadu 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Kristýna Dvořáková

Obsah školení je ke stažení zde

1 990 Kč             

Řádný a bezvadný výkon agendy OSPOD v

občanském soudním řízení - celostátní intenzivní workshop

- varianta bez ubytování

Akreditace MPSV a MVČR

14. a 15. listopadu 2019, 9:00 - 15:00

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

3 980 Kč    

Řádný a bezvadný výkon agendy OSPOD v

občanském soudním řízení - celostátní intenzivní workshop

- varianta s ubytováním

- cena zahrnuje ubytování v 4* hotelu Ruby Blue poblíž školicích prostor

- prosíme o obsazení účastníků v sudém počtu,
s ohledem na dvojlůžkové pokoje

Akreditace MPSV a MVČR

14. a 15. listopadu 2019, 9:00 - 15:00

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

4 680 Kč        

Procesní aspekty dokazování v řízení o přestupcích

Akreditace MVČR

15. listopadu 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Výklad rodinněprávních ustanovení v kontextu cílů občanského zákoníku

Akreditace MPSV a MVČR

15. listopadu 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Petr Sedlák, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč       

Legalizace a vidimace - aktuální problémy aplikační praxe ve světle novely zákona o ověřování

Akreditace MVČR

19. listopadu 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Lucie Maděrková

Obsah školení je ke stažení zde.

1990 Kč

Přestupky na úseku sociálně-právní ochrany dětí

Akreditace MPSV a MVČR

21. listopadu 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Drogové delikty z pohledu přestupkového a trestního práva

Akreditace MVČR

21. listopadu 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč    

Bezvadné a efektivní zajištění správy budov s akcentem na kontrolu a revizí zařízení budov

Akreditace MVČR

21. listopadu 2019, 9:00 - 16:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč            

Bezchybné zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Akreditace MVČR

26. listopadu 2019, 9:00 - 16:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč    

Svobodný přístup k informacím podle zákona
č. 106/1999 Sb. a ochrana osobních údajů

Akreditace MVČR

26. listopadu 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Nejčastější chyby v procesu osvojení dítěte

Akreditace MPSV a MVČR

Kurz je více než z poloviny obsazen.

28. listopadu 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

 1 990 Kč

Opatření ukládána mladistvým a aplikační praxe soudů

Akreditace MPSV a MVČR

28. listopadu 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Kristýna Dvořáková

Obsah školení je ke stažení zde

1 990 Kč    

Správná aplikace Zákona o úřednících v praxi

Akreditace MVČR

28. listopadu 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Radka Vacová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Nájem bytu a domu

Akreditace MVČR

3. prosince 2019, 9:00 - 15:00,

doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Současné právní otázky poskytování sociálních služeb

3. prosince 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Kateřina Krkošková

Obsah školení je ke stažení zde.

1990 Kč

Zdravotnické právo pro poskytovatele sociálních služeb

4. prosince 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Jiří Šimek

Obsah školení je ke stažení zde.

1990 Kč

Hmotněprávní a procesní aspekty svěření dítěte do péče jiné osoby

Akreditace MPSV a MVČR

5. prosince 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč      

Jak správně a bezvadně napsat rozhodnutí o přestupku - praktický seminář (vlastní anonymizovaná rozhodnutí s sebou)

Akreditace MVČR

6. prosince 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč                      

Přestupky na úseku životního prostředí

Akreditace MVČR

6. prosince 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. et Mgr. Bc. Hana Cejpek Musilová 

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Kontrola veřejných zakázek

Akreditace MVČR

10. prosince 2019, 9:00 - 16:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Doručování ve správním řízení

Akreditace MVČR

10. prosince 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Bezchybné zadávání veřejných zakázek na stavební práce a souvisejících veřejných zakázek

Akreditace MVČR

11. prosince 2019, 9:00 - 16:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč            

Přestupky na úseku dopravy

Akreditace MVČR

12. prosince 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Veřejná prostranství - vybrané problémy v praxi

Akreditace MVČR

12. prosince 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Jan Vihan

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Bezvadné zajištění stavebně-inženýrských činností

- varianta bez ubytování

Akreditace MVČR

12. a 13. prosince 2019, 9:00 - 16:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

3 980 Kč

Bezvadné zajištění stavebně-inženýrských činností

- varianta s ubytováním

- cena zahrnuje ubytování v 4* hotelu Ruby Blue poblíž školicích prostor

- prosíme o obsazení účastníků v sudém počtu,
s ohledem na dvojlůžkové pokoje

Akreditace MVČR

12. a 13. prosince 2019, 9:00 - 16:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

4 680 Kč   

Přestupky podle zákona č. 251/2016 Sb.

Akreditace MVČR

13. prosince 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Kritéria rozlišení přestupku a trestného činu

Akreditace MVČR

13. prosince 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Opatrovnictví fyzické osoby vykonávané obcí

Akreditace MVČR a MPSV

17. prosince 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Radka Vacová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Správná a bezvadná aplikace veřejnoprávní kontroly kontrolním orgánem

Akreditace MVČR

17. prosince 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Lenka Piknová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč        

Nájem a pacht obecních pozemků

Akreditace MVČR

17. prosince 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Jitka Gregorová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Bezchybný postup při vydávání osobních dokladů včetně řešení přestupků

Akreditace MVČR

19. prosince 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Lucie Maděrková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč       

Místní poplatky po velké novele 2019

Akreditace MVČR

19. prosince 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Odpovědnost mládeže za protiprávní činy

Akreditace MPSV a MVČR

19. prosince 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Zde se můžete přihlásit na uvedené akce:

(v případě přihlašování více účastníků najednou, prosím,
oddělte jména a data narození čárkou) 


Přihlášky obsahující uvedené údaje můžete rovněž zaslat na
info@kolumbuspm.cz.

Nejpozději do tří pracovních dnů Vám zašleme další informace.