Nabídka školení v Praze v roce 2019

(přihlašovací formulář se nachází v dolní části stránky) 

Všechna školení probíhají ve školicích prostorech na Sokolovské 215, Praha 9

- metro Vysočanská

- zastávka MHD Nádraží Vysočany

- parkování v NC Fénix

Cena kurzů je jednotně 1 990 Kč za školicí den a osobu, zahrnuje bohaté občerstvení a oběd. Pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH, pro ostatní DPH ve výši 418 Kč.

Na každý kurz platí akce 5 + 1 (v případě pěti přihlášek jednoho objednatele šestý účastník zdarma). Neplatí pro balíčky, které tuto akci již obsahují a jsou doplněny další slevou. Neplatí pro výjezdní seminář.

Školení zajišťují:

JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D. (roz. Žatecká) - odborná asistentka na katedře trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, asistentka soudce Ústavního soudu

Mgr. et Mgr. Bc. Hana Cejpek Musilová - právnička České inspekce životního prostředí

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. - asistent soudce Ústavního soudu, lektor na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, člen Světové organizace pro rodinné právo

Mgr. Kristýna Dvořáková - advokátka s mnoholetými zkušenostmi v oblasti soukromého a trestního práva

JUDr. Jitka Gregorová - advokátka s mnoholetými zkušenostmi v oblasti soukromého práva

PhDr. Pavel Grenar - středoškolský pedagog českého jazyka s mnoholetými zkušenostmi, emeritní ředitel České školní inspekce Moravskoslezského kraje

Mgr. Miloslav Hrdlička - lektor na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, asistent na Mendelově univerzitě v Brně, více než deset let praxe v oblasti občanského a procesního práva

JUDr. Radim Chalupa, Ph.D. - odborný asistent na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, advokát specializující se na směnečné právo, insolvenční řízení a občanské soudní řízení

Mgr. Bc. Petra Juřátková - asistentka soudce Nejvyššího soudu, lektorka s mnoholetými zkušenostmi v oblasti vzdělávání úředníků veřejné správy

JUDr. Mgr. Zdeněk Kopečný - advokát s mnoholetými zkušenostmi v oblasti vzdělávání úředníků, lektor na Právnické fakultě Univerzity Karlovy

Ing. Martin Krištof - uznávaný odborník s více než 14letou zkušeností v oblasti zadávání veřejných zakázek všech druhů

Mgr. Kateřina Krkošková - advokátka specializující se na spornou agendu soukromého práva, insolvenční právo a rodinněprávní problematiku, více než 9 let působí rovněž v insolvenční kanceláři s oprávněním zvláštního insolvenčního správce

JUDr. Mgr. Pavla Ládová - advokátka s mnoholetými zkušenostmi v oblasti soukromého práva, lektorka na Právnické fakultě Univerzity Palackého

Mgr. Stanislav Loskot, MBA - zkušený lektor v oblasti řízení lidských zdrojů, řízení kvality a vzdělávání s více než 25letou praxí

Mgr. Lucie Maděrková (roz. Kachramanová) - advokátka s několikaletou praxí v oblasti soukromého i veřejného práva, s profesními zkušenostmi v právní praxi realitní činnosti i v rámci činnosti orgánů veřejné správy, autorka odborných článků

Mgr. Petra Maňhalová - lektorka měkkých dovedností (soft skills) s několikaletou praxí na manažerských pozicích v korporacích a soukromém sektoru a také jako mentor, kouč a lektor se zaměřením na osobní rozvoj a komunikaci nejen vedoucích pracovníků

Mgr. Lenka Piknová - advokátka specializující se na zakládání právnických osob a správní proces

Mgr. Petr Sedlák, Ph.D. - soudce Krajského soudu v Brně specializující se na správní soudnictví a rodinné právo 

doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. - docentka na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, emeritní děkanka, autorka komentáře k občanskému zákoníku, autorka desítek tuzemských i zahraničních děl

Mgr. Radka Vacová - advokátka specializující se na soukromé právo, lektorka na Právnické fakultě Univerzity Palackého

Mgr. Jan Vihan - advokát specializující se na správní a stavební právo, právo územně samosprávných celků a problematiku společenství vlastníků jednotek

Zvýhodněné balíčky:

- zvýhodněný balíček šesti školení za cenu pěti zlevněný o 500 Kč

- lze kombinovat i s kurzy v Brně nebo v Ostravě

- garance výměny v případě omluvené neúčasti (nemoci, rodinné a pracovní události)

- pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH

- výběr témat, prosím, následně zašlete na adresu: info@kolumbuspm.cz


Specialista v sociální oblasti

- na výběr všechna témata akreditovaná u MPSV, a to kdykoliv v průběhu roku 2019

Specialista na veřejné zakázky

- na výběr všechna témata v oblasti veřejných zakázek včetně témat s přesahem do stavební a investorské činnosti akreditovaná u MVČR, a to kdykoliv v průběhu roku 2019

Specialista na přestupky

- na výběr všechna témata v oblasti přestupků a přestupkového řízení akreditovaná u MVČR, a to kdykoliv v průběhu roku 2019

Specialista na správní řízení

- na výběr všechna témata v oblasti správního řízení akreditovaná u MVČR, a to kdykoliv v průběhu roku 2019

Specialista na smlouvy a nakládání s majetkem

- na výběr všechna témata v oblasti smluvního práva a nakládání s majetkem akreditovaná u MVČR, a to kdykoliv v průběhu roku 2019

9 450 Kč                                      

Zvýhodněný balíček šesti kurzů

- zvýhodněný balíček šesti školení za cenu pěti

- na výběr všechna témata akreditovaná u MVČR nebo MPSV, a to kdykoliv v průběhu roku 2019

- lze kombinovat i s kurzy v Brně nebo v Ostravě

- garance výměny v případě omluvené neúčasti (nemoci, rodinné a pracovní události)

- pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH

- výběr témat, prosím, následně zašlete na adresu: info@kolumbuspm.cz

9 950 Kč              

Vybrané stěžejní aspekty zadávání veřejných zakázek dle zákona o zadávání veřejných zakázek

Akreditace MVČR

13. listopadu 2019, 9:00 - 16:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč              


Procesní aspekty dokazování v řízení o přestupcích

Akreditace MVČR

14. listopadu 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Komunikace a jednání s problémovým klientem

Akreditace MVČR

14. listopadu 2019, 9:00 - 15:00,

MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D.

PaedDr. et Mgr. Věra Facová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Datové schránky v praxi

Akreditace MVČR

14. listopadu 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Řádná a bezvadná správa jmění dítěte

Akreditace MPSV a MVČR

Kurz je plně obsazen, děkujeme za Váš zájem.  

15. listopadu 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Radka Vacová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Drogové delikty z pohledu přestupkového a trestního práva

Akreditace MVČR

Kurz je plně obsazen, děkujeme za Váš zájem.

15. listopadu 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč    

Pravidla ukládání správních trestů

Akreditace MVČR

19. listopadu 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Radka Vacová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Místní poplatky po velké novele 2019

Akreditace MVČR

19. listopadu 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Služebnosti a reálná břemena v praxi obcí, krajů a organizačních složek státu

Akreditace MVČR

19. listopadu 2019, 9:00 - 15:00,

doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč         

Kritéria rozlišení přestupku a trestného činu

Akreditace MVČR

21. listopadu 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Workshop:

Postupy při vymáhání pohledávek ve veřejné správě, včetně velké novely insolvenčního zákona

21. listopadu 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Jitka Gregorová

Mgr. Kateřina Krkošková

Obsah workshopu je ke stažení zde.

1 990 Kč             

Přestupky na úseku sociálně-právní ochrany dětí

Akreditace MPSV a MVČR

Kurz je plně obsazen, děkujeme za Váš zájem. 

22. listopadu 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Aplikace správního řádu v silničním hospodářství

Akreditace MVČR

22. listopadu 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Současné právní otázky poskytování sociálních služeb

25. listopadu 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Kateřina Krkošková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Obecní byty - úskalí nájemních smluv a jejich řádné ukončení, včetně vyklizovacího procesu

Akreditace MVČR

26. listopadu 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Jitka Gregorová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč             

Opatrovnictví fyzické osoby vykonávané obcí

Akreditace MPSV a MVČR

26. listopadu 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Radka Vacová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Okolnosti vylučující protiprávnost v řízení o přestupcích

Akreditace MVČR

26. listopadu 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Zdeněk Kopečný

Obsah školení je ke stažení zde.

1990 Kč

Kontrola veřejných zakázek

Akreditace MVČR

27. listopadu 2019, 9:00 - 16:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Přestupky na úseku dopravy

Akreditace MVČR

Kurz je téměř obsazen, zbývají poslední 3 místa.

28. listopadu 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Správné vedení stavebních deníků dle stavebního zákona a vyhlášky o dokumentaci staveb

Akreditace MVČR

28. listopadu 2019, 9:00 - 16:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč            

Svobodný přístup k informacím podle zákona
č. 106/1999 Sb. a ochrana osobních údajů

Akreditace MVČR

28. listopadu 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Nejčastější chyby v procesu osvojení dítěte

Akreditace MPSV a MVČR

Kurz je plně obsazen, děkujeme za Váš zájem.  

29. listopadu 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Výklad rodinněprávních ustanovení v kontextu cílů občanského zákoníku

Akreditace MPSV a MVČR

29. listopadu 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Petr Sedlák, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč        

Řádný výkon vlastnického práva a práva držby včetně žalob na jejich ochranu

Akreditace MVČR

3. prosince 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Radka Vacová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč         

Legalizace a vidimace - aktuální problémy aplikační praxe ve světle novely zákona o ověřování

Akreditace MVČR

3. prosince 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Lucie Maděrková

Obsah školení je ke stažení zde.

1990 Kč

Zdravotnické právo pro poskytovatele sociálních služeb

3. prosince 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Jiří Šimek

Obsah školení je ke stažení zde.

1990 Kč

Řádné a bezvadné vedení sporného správního řízení

Akreditace MVČR

4. prosince 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Jak správně a bezvadně napsat rozhodnutí o přestupku - praktický seminář (vlastní anonymizovaná rozhodnutí s sebou)

Akreditace MVČR

5. prosince 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč                    

Přestupky na úseku životního prostředí

Akreditace MVČR

5. prosince 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. et Mgr. Bc. Hana Cejpek Musilová 

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Bezvadné zajištění stavebně-inženýrských činností

- varianta bez ubytování

Akreditace MVČR

5. a 6. prosince 2019, 9:00 - 16:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

3 980 Kč

Bezvadné zajištění stavebně-inženýrských činností

- varianta s ubytováním 

- cena zahrnuje ubytování v 3* hotelu Aréna poblíž školicích prostor

- prosíme o obsazení účastníků v sudém počtu, s ohledem na dvojlůžkové pokoje

- v případě zájmu o jednolůžkový pokoj příplatek 350 Kč (napište, prosím, do poznámky k přihlášce)

- v případě zájmu lze zajistit i ubytování ze 4. na 5. prosince za výhodnější cenu

Akreditace MVČR

5. a 6. prosince 2019, 9:00 - 16:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

4 480 Kč              

Hmotněprávní a procesní aspekty svěření dítěte do péče jiné osoby

Akreditace MPSV a MVČR

Kurz je plně obsazen, děkujeme za Váš zájem.

6. prosince 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč      


OSPOD jako opatrovník při uplatňování nemajetkové újmy na zdraví nezletilého dítěte

Akreditace MPSV a MVČR

6. prosince 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Kristýna Dvořáková

Obsah školení je ke stažení zde.

1990 Kč

Efektivní obrana před šikanózními návrhy a žádostmi

Akreditace MVČR

10. prosince 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Jitka Gregorová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Osobní bankrot a oddlužení fyzické osoby

Akreditace MPSV a MVČR

10. prosince 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Radim Chalupa, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Odpovědnost mládeže za protiprávní činy

Akreditace MPSV a MVČR

Kurz je téměř obsazen, posledních 6 míst.

12. prosince 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Efektivní využití výchovných opatření v rozhodovací praxi OSPOD - praktický intenzivní workshop

- varianta bez ubytování

Akreditace MPSV a MVČR

Workshop je vyprodán, děkujeme za Váš zájem.  

12. a 13. prosince 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

3 980 Kč              


Efektivní využití výchovných opatření v rozhodovací praxi OSPOD - praktický intenzivní workshop

- varianta s ubytováním

- cena zahrnuje ubytování v 3* hotelu Aréna poblíž školicích prostor

- prosíme o obsazení účastníků v sudém počtu, s ohledem na dvojlůžkové pokoje

- v případě zájmu o jednolůžkový pokoj příplatek 350 Kč (napište, prosím, do poznámky k přihlášce)

- v případě zájmu lze zajistit i ubytování z 11. na 12. prosince za výhodnější cenu

Akreditace MPSV a MVČR

Workshop je vyprodán, děkujeme za Váš zájem.  

12. a 13. prosince 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

 4 480 Kč                 

Nejčastější chyby při tvorbě obecních vyhlášek

Akreditace MVČR

17. prosince 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Bezchybný postup při vydávání osobních dokladů včetně řešení přestupků

Akreditace MVČR

17. prosince 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Lucie Maděrková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč       

Přestupky podle zákona č. 251/2016 Sb.

Akreditace MVČR

19. prosince 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Ústavněprávní argumentace v praxi OSPOD - praktický intenzivní workshop

- varianta bez ubytování

Akreditace MPSV a MVČR

Workshop je více než z poloviny obsazen.

19. a 20. prosince 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

3 980 Kč        

Ústavněprávní argumentace v praxi OSPOD - praktický intenzivní workshop

- varianta s ubytováním

- cena zahrnuje ubytování v 3* hotelu Aréna poblíž školicích prostor

- prosíme o obsazení účastníků v sudém počtu, s ohledem na dvojlůžkové pokoje

- v případě zájmu o jednolůžkový pokoj příplatek 350 Kč (napište, prosím, do poznámky k přihlášce)

- v případě zájmu lze zajistit i ubytování z 18. na 19. prosince za výhodnější cenu 

Akreditace MPSV a MVČR

Workshop je více než z poloviny obsazen. 

19. a 20. prosince 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

4 480 Kč              

Bezvadné a efektivní zajištění správy budov s akcentem na kontrolu a revizí zařízení budov

Akreditace MVČR

20. prosince 2019, 9:00 - 16:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč             

Zde se můžete přihlásit na uvedené akce:

(v případě přihlašování více účastníků najednou, prosím, 
oddělte jména a data narození čárkou)

Přihlášky obsahující uvedené údaje můžete rovněž zaslat na info@kolumbuspm.cz.

Nejpozději do tří pracovních dnů Vám zašleme další informace.