Nabídka školení v Praze v roce 2019

(přihlašovací formulář se nachází v dolní části stránky) 

Všechna školení probíhají ve školicích prostorech na Sokolovské 215, Praha 9

- metro Vysočanská

- zastávka MHD Nádraží Vysočany

- parkování v NC Fénix

Cena kurzů je jednotně 1 990 Kč za školicí den a osobu, zahrnuje bohaté občerstvení a oběd. Pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH, pro ostatní DPH ve výši 418 Kč.

Na každý kurz platí akce 5 + 1 (v případě pěti přihlášek jednoho objednatele šestý účastník zdarma). Neplatí pro balíčky, které tuto akci již obsahují a jsou doplněny další slevou.

Školení zajišťují:

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. - asistent soudce Ústavního soudu, lektor na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

JUDr. Jitka Gregorová - advokátka s mnoholetými zkušenostmi v oblasti soukromého práva

Mgr. Bc. Petra Juřátková - asistentka soudce Nejvyššího soudu, lektorka na Právnické fakultě Univerzity Palackého

JUDr. Mgr. Zdeněk Kopečný - advokát s mnoholetými zkušenostmi v oblasti vzdělávání úředníků, lektor na Právnické fakultě Univerzity Karlovy

Ing. Martin Krištof - uznávaný odborník s více než 14letou zkušeností v oblasti zadávání veřejných zakázek všech druhů

JUDr. Mgr. Pavla Ládová - advokátka s mnoholetými zkušenostmi v oblasti soukromého práva, lektorka na Právnické fakultě Univerzity Palackého

Mgr. Radka Vacová - advokátka specializující se na soukromé právo, lektorka na Právnické fakultě Univerzity Palackého

Zvýhodněné balíčky:

- zvýhodněný balíček šesti školení za cenu pěti zlevněný o 500 Kč

- lze kombinovat i s kurzy v Brně nebo v Ostravě

- garance výměny v případě omluvené neúčasti (nemoci, rodinné a pracovní události)

- pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH

- výběr témat, prosím, následně zašlete na adresu: info@kolumbuspm.cz


Specialista v sociální oblasti

- na výběr všechna témata akreditovaná u MPSV, a to kdykoliv v průběhu roku 2019

Specialista na veřejné zakázky

- na výběr všechna témata v oblasti veřejných zakázek včetně témat s přesahem do stavební a investorské činnosti akreditovaná u MVČR, a to kdykoliv v průběhu roku 2019

Specialista na přestupky

- na výběr všechna témata v oblasti přestupků a přestupkového řízení akreditovaná u MVČR, a to kdykoliv v průběhu roku 2019

Specialista na správní řízení

- na výběr všechna témata v oblasti správního řízení akreditovaná u MVČR, a to kdykoliv v průběhu roku 2019

Specialista na smlouvy a nakládání s majetkem

- na výběr všechna témata v oblasti smluvního práva a nakládání s majetkem akreditovaná u MVČR, a to kdykoliv v průběhu roku 2019

9 450 Kč

Zvýhodněný balíček šesti kurzů

- zvýhodněný balíček šesti školení za cenu pěti

- na výběr všechna témata akreditovaná u MVČR nebo MPSV, a to kdykoliv v průběhu roku 2019

- lze kombinovat i s kurzy v Brně nebo v Ostravě

- garance výměny v případě omluvené neúčasti (nemoci, rodinné a pracovní události)

- pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH

- výběr témat, prosím, následně zašlete na adresu: info@kolumbuspm.cz

9 950 Kč

Nástroje obce k ochraně osobnostních práv dle tiskového zákona a zákona o rozhlasovém a TV vysílání

Akreditace MVČR

8. ledna 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Výchovná opatření v rozhodovací praxi OSPOD

Akreditace MPSV a MVČR

10. ledna 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Odpovědnost provozovatele vozidla

Akreditace MVČR

11. ledna 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Pravidla ukládání správních trestů

Akreditace MVČR

15. ledna 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Zdeněk Kopečný

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Realizace zadávacího řízení v Národním elektronickém nástroji (NEN)

Akreditace MVČR

16. ledna 2019, 9:00 - 16:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Řádný a bezvadný výkon opatrovnictví a poručenství nezletilého dítěte

Akreditace MPSV a MVČR

17. ledna 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Nejčastější chyby v rozhodování o přestupcích

Akreditace MVČR

18. ledna 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Přestupky na úseku stavebního zákona

Akreditace MVČR

22. ledna 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Řádný výkon vlastnického práva a práva držby včetně žalob na jejich ochranu

Akreditace MVČR

23. ledna 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Radka Vacová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Identifikace nejlepšího zájmu dítěte

Kurz je téměř vyprodán, zbývají poslední volná místa.

Akreditace MPSV a MVČR

24. ledna 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Soukromoprávní a veřejnoprávní aspekty staveb, Soukromoprávní a veřejnoprávní důvody odstraňování staveb

Akreditace MVČR

25. ledna 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Radka Vacová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Katastr nemovitostí a jeho význam pro činnost správního orgánu

Akreditace MVČR

29. ledna 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Jitka Gregorová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Odpovědnost zaměstnanců a volených zástupců ÚSC při zadávání VZ a nakládání s majetkem ÚSC

Akreditace MVČR

30. ledna 2019, 9:00 - 16:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Analýza aktuální judikatury k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

Akreditace MVČR

31. ledna 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Přestupky podle zákona č. 251/2016 Sb.

Akreditace MVČR

1. února 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Aplikace správního řádu v rozhodovací praxi OSPOD

Akreditace MPSV a MVČR

7. února 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Postavení souseda při zřizování stavby - střet soukromoprávní a veřejnoprávní úpravy

Akreditace MVČR

8. února 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Jitka Gregorová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Obecná ustanovení daňového řádu včetně aplikačních problémů 

Akreditace MVČR

12. února 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Kontrola veřejných zakázek

Akreditace MVČR

13. února 2019, 9:00 - 16:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Řádné a bezvadné vedení správního řízení (dvoudenní intenzivní konzultační kurz)

Akreditace MVČR

14. a 15. února 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

3 980 Kč


Platné ukončení pracovního poměru zaměstnavatelem - problematické aspekty a aktuální judikatura

Akreditace MVČR

19. února 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Jitka Gregorová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Rozbor judikatury v oblasti držby, vydržení a mimořádného vydržení

Akreditace MVČR

20. února 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Svéprávnost nezletilého dítěte

Akreditace MPSV a MVČR

21. února 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Výkon rodičovství nezletilým rodičem a jeho omezení

Akreditace MPSV a MVČR

22. února 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Obecní byty - úskalí nájemních smluv a jejich řádné ukončení, včetně vyklizovacího procesu

Akreditace MVČR

26. února 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Jitka Gregorová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Obchodní podmínky a smlouvy v rámci zadávání veřejných zakázek

Akreditace MVČR

27. února 2019, 9:00 - 16:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Správné posouzení úplnosti podání a jeho náležitostí ve správním řízení, včetně doručování

Akreditace MVČR

28. února 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Efektivní využití principů správního řízení pro dosažení bezvadného a spravedlivého rozhodnutí

Akreditace MVČR

1. března 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Radka Vacová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Postup před zahájením řízení o přestupku

Akreditace MVČR

5. března 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Zdeněk Kopečný

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Opatrovnictví fyzické osoby vykonávané obcí

Akreditace MVČR a MPSV

6. března 2019, 9:00 - 15:00, 

Mgr. Radka Vacová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Práva dítěte ve zdravotnictví

Akreditace MPSV a MVČR

7. března 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Procesní aspekty dokazování v řízení o přestupcích

Akreditace MVČR

8. března 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Úřední deska a GDPR

Akreditace MVČR

12. března 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Bezchybné zadávání veřejných zakázek na stavební práce a souvisejících veřejných zakázek

Akreditace MVČR

13. března 2019, 9:00 - 16:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Dokazování v rozhodovací praxi OSPOD

Akreditace MPSV a MVČR

14. března 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Kritéria rozlišení přestupku a trestného činu

Akreditace MVČR

15. března 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Postavení poškozeného v řízení o přestupku

Akreditace MVČR

19. března 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Zdeněk Kopečný

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Koupě, darování a směna obcí a krajů s praktickými příklady

Akreditace MVČR

20. března 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Radka Vacová

Obsah školení je ke stažení zde.

 1 990 Kč


Výkon rodičovství homosexuálními, trans sexuálními a intersexuálními osobami

Akreditace MPSV a MVČR

21. března 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Bezvadná tvorba, oznámení a doručení správního rozhodnutí

Akreditace MVČR

22. března 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Efektivní využití obecní policie při správní činnosti

Akreditace MVČR

26. března 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Bezchybné zadávání veřejných zakázek na služby a souvisejících veřejných zakázek

Akreditace MVČR

27. března 2019, 9:00 - 16:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Právní řešení domácího násilí

Akreditace MPSV a MVČR

28. března 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Efektivní zajištění vymáhání pohledávek obcí

Akreditace MVČR

29. března 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Jitka Gregorová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Svobodný přístup k informacím podle zákona č. 106/1999 Sb. v kontextu GDPR

Akreditace MVČR

2. dubna 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Správné rozlišení neoprávněné a nepovolené stavby

Akreditace MVČR

3. dubna 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Radka Vacová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Odpovědnost úředníka za újmu

Akreditace MVČR

4. dubna 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Diagnostika vadného výkonu rodičovské odpovědnosti

Akreditace MPSV a MVČR

5. dubna 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Trestní odpovědnost právnických osob ve vztahu k územním samosprávným celkům

Akreditace MVČR

9. dubna 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Zdeněk Kopečný

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Bezchybné zadávání veřejných zakázek na dodávky a souvisejících veřejných zakázek

Akreditace MVČR

10. dubna 2019, 9:00 - 16:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Přestupky na úseku dopravy

Akreditace MVČR

11. dubna 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Práva a povinnosti OSPOD v civilním soudním řízení

Akreditace MPSV a MVČR

12. dubna 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Místní poplatky - vybrané problémy v praxi

Akreditace MVČR

16. dubna 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Povinnosti obce v oblasti pohřebnictví

Akreditace MVČR

17. dubna 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Radka Vacová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Důkaz zavinění v řízení o přestupcích

Akreditace MVČR

18. dubna 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Bezvadná aplikace správního řádu na úseku školského zákona

Akreditace MVČR

23. dubna 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Bezchybné zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Akreditace MVČR

24. dubna 2019, 9:00 - 16:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Přestupky právnických osob

Akreditace MVČR

25. dubna 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Postavení obce a kraje v civilním soudním řízení

Akreditace MVČR

26. dubna 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Jitka Gregorová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Okolnosti vylučující protiprávnost v řízení o přestupcích

Akreditace MVČR

30. dubna 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Zdeněk Kopečný

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Procesní aspekty rozhodování o přestupcích

Akreditace MVČR

2. května 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Ochrana a obrana manžela povinného (dlužníka) a třetích osob v exekučním řízení

Akreditace MPSV a MVČR

3. května 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Vybrané aspekty místních referend

Akreditace MVČR

7. května 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Problematické aspekty exekučního řízení z pohledu judikatury NS a ÚS

Akreditace MVČR

9. května 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Analýza jednotlivých forem úpravy porozvodové péče o dítě

(včetně rodičů, kteří nežijí spolu)

Akreditace MPSV a MVČR

10. května 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Koupě, darování a směna obcí a krajů s praktickými příklady

Akreditace MVČR

14. května 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Radka Vacová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Řádné a bezvadné vedení přestupkového řízení (dvoudenní intenzivní kurz)

Akreditace MVČR

16. a 17. května 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

3 980 Kč

Efektivní obrana před šikanózními návrhy a žádostmi

Akreditace MVČR

21. května 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Jitka Gregorová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Nejčastější chyby v zadávání veřejných zakázek - po dvou a půl roku účinnosti ZZVZ

Akreditace MVČR

22. května 2019, 9:00 - 16:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Hmotněprávní a procesní aspekty vyživovací povinnosti k dítěti

Akreditace MPSV a MVČR

23. května 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Řádná a bezvadná správa jmění nezletilého dítěte

Akreditace MPSV a MVČR

24. května 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Postavení obce a kraje v dědickém řízení (řízení o pozůstalosti)

Akreditace MVČR

28. května 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Jitka Gregorová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Pravidla ukládání správních trestů

Akreditace MVČR

29. května 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Radka Vacová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Přestupky podle lesního zákona

Akreditace MVČR

30. května 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Přestupky na úseku sociálně-právní ochrany dětí

Akreditace MPSV a MVČR

31. května 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Nájem a pacht obecních pozemků - praktický seminář s možnou konzultací smluv

Akreditace MVČR

4. června 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Jitka Gregorová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 590 Kč

Rozlišování oprav a rekonstrukcí včetně navazujícího zadávání veřejných zakázek

Akreditace MVČR

5. června 2019, 9:00 - 16:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Přestupky podle zákona č. 251/2016 Sb.

Akreditace MVČR

6. června 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Nejčastější chyby v procesu osvojení dítěte

Akreditace MPSV a MVČR

7. června 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Ochrana osobnosti a osobních údajů při činnosti správního orgánu

Akreditace MVČR

11. června 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Jitka Gregorová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Správná aplikace Zákona o úřednících v praxi

Akreditace MVČR

12. června 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Radka Vacová

Obsah školení je ke stažení zde.

 1 990 Kč

Problematické aspekty insolvenčního řízení z pohledu judikatury NS a ÚS

Akreditace MVČR

13. června 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Hmotněprávní a procesní aspekty svěření dítěte do péče jiné osoby 

Akreditace MPSV a MVČR

14. června 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Nejčastější chyby při tvorbě obecních vyhlášek

Akreditace MVČR

18. června 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Správné vedení stavebních deníků dle stavebního zákona a dle vyhlášky o dokumentaci staveb

Akreditace MVČR

19. června 2019, 9:00 - 16:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Řádný výkon vlastnického práva a práva držby včetně žalob na jejich ochranu

Akreditace MVČR

20. června 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Radka Vacová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Odpovědnost mládeže za protiprávní činy

Akreditace MPSV a MVČR

21. června 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Soukromoprávní a veřejnoprávní aspekty staveb, soukromoprávní a veřejnoprávní důvody odstraňování staveb

Akreditace MVČR

25. června 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Radka Vacová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Obecně závazné vyhlášky obcí v oblasti hazardních her

Akreditace MVČR

27. června 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Ublížení na zdraví - tenká hranice mezi přestupkem a trestným činem

Akreditace MVČR

28. června 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Zdeněk Kopečný

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Zastupování ve správním řízení

Akreditace MVČR

9. července 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Ochrana osobnosti a osobních údajů při činnosti správního orgánu

Akreditace MVČR

16. července 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Jitka Gregorová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Úspěšné zajištění technického dozoru investora/stavebníka

Akreditace MVČR

17. července 2019, 9:00 - 16:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Práva neprovdané matky a dítěte narozeného mimo manželství

Akreditace MPSV a MVČR

18. července 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Přestupky na úseku památkové péče

Akreditace MVČR

19. července 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Rozbor judikatury v oblasti držby, vydržení a mimořádného vydržení

Akreditace MVČR

23. července 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Radka Vacová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Řádný a bezvadný výkon opatrovnictví a poručenství nezletilého dítěte

Akreditace MPSV a MVČR

25. července 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Postup před zahájením řízení o přestupku

Akreditace MVČR

26. července 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Zdeněk Kopečný

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Opatrovnictví fyzické osoby vykonávané obcí

Akreditace MVČR a MPSV

30. července 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Radka Vacová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Vybrané stěžejní aspekty zadávání veřejných zakázek dle zákona o zadávání veřejných zakázek

Akreditace MVČR

31. července 2019, 9:00 - 16:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Identifikace nejlepšího zájmu dítěte

Akreditace MPSV a MVČR

1. srpna 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Nejčastější chyby v rozhodování o přestupcích

Akreditace MVČR

2. srpna 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Aplikace ustanovení občanského zákoníku ve správním řízení dle správního řádu

Akreditace MVČR

6. srpna 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Aplikace správního řádu v praxi OSPOD

Akreditace MPSV a MVČR

8. srpna 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Postavení poškozeného v řízení o přestupku

Akreditace MVČR

9. srpna 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Zdeněk Kopečný

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Platné ukončení pracovního poměru zaměstnavatelem - problematické aspekty a aktuální judikatura

Akreditace MVČR

13. srpna 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Jitka Gregorová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a poskytovatelů dotace

Akreditace MVČR

14. srpna 2019, 9:00 - 16:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Práva dítěte ve zdravotnictví

Akreditace MPSV a MVČR

15. srpna 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Přestupky na úseku životního prostředí

Akreditace MVČR

16. srpna 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Doručování ve správním řízení

Akreditace MVČR

20. srpna 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Dokazování v rozhodovací praxi OSPOD

Akreditace MPSV a MVČR

22. srpna 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Trestní odpovědnost právnických osob ve vztahu k územním samosprávným celkům

Akreditace MVČR

23. srpna 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Zdeněk Kopečný

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Správná aplikace Zákona o úřednících v praxi

Akreditace MVČR

27. srpna 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Radka Vacová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Nejčastější chyby při zadávání veřejných zakázek a jak se jich vyvarovat

Akreditace MVČR

28. srpna 2019, 9:00 - 16:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Řádný a bezvadný výkon práv a povinností k místním a účelovým komunikacím

Akreditace MVČR

29. srpna 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Aktuální judikatura vztahující se k přestupkovému řízení

Akreditace MVČR

30. srpna 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Správné rozlišení neoprávněné a nepovolené stavby

Akreditace MVČR

3. září 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Radka Vacová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Výkon rodičovství homosexuálními, trans sexuálními a intersexuálními osobami

Akreditace MPSV a MVČR

5. září 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Obecní byty - úskalí nájemních smluv a jejich řádné ukončení, včetně vyklizovacího procesu

Akreditace MVČR

10. září 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Jitka Gregorová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Bezchybné zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Akreditace MVČR

11. září 2019

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Právní řešení domácího násilí

Akreditace MPSV a MVČR

12. září 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Přestupky podle živnostenského zákona

Akreditace MVČR

13. září 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Jméno a příjmení osoby - aktuální otázky zákona o matrikách

Akreditace MVČR

17. září 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Diagnostika vadného výkonu rodičovské odpovědnosti

Akreditace MPSV a MVČR

19. září 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Efektivní zajištění vymáhání pohledávek obcí

Akreditace MVČR

24. září 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Jitka Gregorová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Bezchybné zadávání veřejných zakázek dle Zákona o zadávání veřejných zakázek

Akreditace MVČR

25. září 2019, 9:00 - 16:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Práva a povinnosti OSPOD v civilním soudním řízení 

Akreditace MPSV a MVČR

26. září 2019

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Odpovědnost provozovatele vozidla

Akreditace MVČR

27. září 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Okolnosti vylučující protiprávnost v řízení o přestupcích 

Akreditace MVČR

1. října 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Zdeněk Kopečný

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Obchodní podmínky a smlouvy v rámci zadávání veřejných zakázek

Akreditace MVČR

2. října 2019, 9:00 - 16:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Přestupky na úseku stavebního zákona

Akreditace MVČR

3. října 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Ochrana a obrana manžela povinného (dlužníka) a třetích osob v exekučním řízení

Akreditace MPSV a MVČR

4. října 2019

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Veřejná prostranství - vybrané problémy v praxi

Akreditace MVČR

8. října 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Řádné a bezvadné vedení správního řízení (dvoudenní intenzivní konzultační kurz)

Akreditace MVČR

10. a 11. října 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

3 980 Kč

Postavení souseda při zřizování stavby - střet soukromoprávní a veřejnoprávní úpravy

Akreditace MVČR

15. října 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Jitka Gregorová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Odpovědnost zaměstnanců a volených zástupců ÚSC při zadávání VZ a nakládání s majetkem ÚSC

Akreditace MVČR

16. října 2019, 9:00 - 16:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Svéprávnost nezletilého dítěte

Akreditace MPSV a MVČR

17. října 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Výkon rodičovství nezletilým rodičem a jeho omezení

Akreditace MPSV a MVČR

18. října 2019, 9:00 - 15:00, 

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Vzájemné vazby zákona o obcích (zákona o krajích) a občanského zákoníku - dvoudenní konzultační seminář

Akreditace MVČR

22. a 23. října 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Jitka Gregorová

Obsah školení je ke stažení zde.

3 980 Kč

Správné posouzení úplnosti podání a jeho náležitostí ve správním řízení, včetně doručování

Akreditace MVČR

24. října 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Analýza jednotlivých forem úpravy porozvodové péče o dítě

(včetně rodičů, kteří nežijí spolu)

Akreditace MPSV a MVČR

25. října 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Doručování ve správním řízení

Akreditace MVČR

29. října 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a poskytovatelů dotace

Akreditace MVČR

30. října 2019, 9:00 - 16:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Efektivní využití principů správního řízení pro dosažení bezvadného a spravedlivého rozhodnutí

Akreditace MVČR

31. října 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Radka Vacová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Aplikace správního řádu na úseku stavebního zákona

Akreditace MVČR

1. listopadu 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Úřední deska a GDPR

Akreditace MVČR

5. listopadu 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Ublížení na zdraví - tenká hranice mezi přestupkem a trestným činem

Akreditace MVČR

7. listopadu 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Zdeněk Kopečný

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Hmotněprávní a procesní aspekty vyživovací povinnosti k dítěti

Akreditace MPSV a MVČR

8. listopadu 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Postavení obce a kraje v dědickém řízení (řízení o pozůstalosti)

Akreditace MVČR

12. listopadu 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Jitka Gregorová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Vybrané stěžejní aspekty zadávání veřejných zakázek dle zákona o zadávání veřejných zakázek

Akreditace MVČR

13. listopadu 2019, 9:00 - 16:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Procesní aspekty dokazování v řízení o přestupcích

Akreditace MVČR

14. listopadu 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Řádná a bezvadná správa jmění dítěte

Akreditace MPSV a MVČR

15. listopadu 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Pravidla ukládání správních trestů

Akreditace MVČR

19. listopadu 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Radka Vacová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Kritéria rozlišení přestupku a trestného činu

Akreditace MVČR

21. listopadu 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Přestupky na úseku sociálně-právní ochrany dětí

Akreditace MPSV a MVČR

22. listopadu 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Obecní byty - úskalí nájemních smluv a jejich řádné ukončení, včetně vyklizovacího procesu

Akreditace MVČR

26. listopadu 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Jitka Gregorová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Kontrola veřejných zakázek

Akreditace MVČR

27. listopadu 2019, 9:00 - 16:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Přestupky na úseku dopravy

Akreditace MVČR

28. listopadu 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Nejčastější chyby v procesu osvojení dítěte

Akreditace MPSV a MVČR

29. listopadu 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Řádný výkon vlastnického práva a práva držby včetně žalob na jejich ochranu

Akreditace MVČR

3. prosince 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Radka Vacová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Přestupky na úseku životního prostředí

Akreditace MVČR

5. prosince 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Hmotněprávní a procesní aspekty svěření dítěte do péče jiné osoby

Akreditace MPSV a MVČR

6. prosince 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Postavení obce a kraje v civilním soudním řízení

Akreditace MVČR

10. prosince 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Jitka Gregorová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Nejčastější chyby v zadávání veřejných zakázek - po třech letech od účinnosti ZZVZ

Akreditace MVČR

11. prosince 2019, 9:00 - 16:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Odpovědnost mládeže za protiprávní činy

Akreditace MPSV a MVČR

12. prosince 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Výchovná opatření v rozhodovací praxi OSPOD

Akreditace MPSV a MVČR

13. prosince 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Nejčastější chyby při tvorbě obecních vyhlášek

Akreditace MVČR

17. prosince 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Přestupky podle zákona č. 251/2016 Sb.

Akreditace MVČR

19. prosince 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Zde se můžete přihlásit na uvedené akce:

(v případě přihlašování více účastníků najednou, prosím, 
oddělte jména a data narození čárkou)

Přihlášky obsahující uvedené údaje můžete rovněž zaslat na info@kolumbuspm.cz.

Nejpozději do tří pracovních dnů Vám zašleme další informace.