Nabídka školení v Praze v roce 2019

(přihlašovací formulář se nachází v dolní části stránky) 

Všechna školení probíhají ve školicích prostorech na Sokolovské 215, Praha 9

- metro Vysočanská

- zastávka MHD Nádraží Vysočany

- parkování v NC Fénix

Cena kurzů je jednotně 1 990 Kč za školicí den a osobu, zahrnuje bohaté občerstvení a oběd. Pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH, pro ostatní DPH ve výši 418 Kč.

Na každý kurz platí akce 5 + 1 (v případě pěti přihlášek jednoho objednatele šestý účastník zdarma). Neplatí pro balíčky, které tuto akci již obsahují a jsou doplněny další slevou. Neplatí pro výjezdní seminář.

Školení zajišťují:

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. - asistent soudce Ústavního soudu, lektor na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

JUDr. Jitka Gregorová - advokátka s mnoholetými zkušenostmi v oblasti soukromého práva

Mgr. Bc. Petra Juřátková - asistentka soudce Nejvyššího soudu, lektorka na Právnické fakultě Univerzity Palackého

Mgr. Lucie Kachramanová - advokátka s několikaletou praxí v oblasti soukromého i veřejného práva, s profesními zkušenostmi v právní praxi realitní činnosti i v rámci činnosti orgánů veřejné správy, autorka odborných článků

JUDr. Mgr. Zdeněk Kopečný - advokát s mnoholetými zkušenostmi v oblasti vzdělávání úředníků, lektor na Právnické fakultě Univerzity Karlovy

Ing. Martin Krištof - uznávaný odborník s více než 14letou zkušeností v oblasti zadávání veřejných zakázek všech druhů

Mgr. Kateřina Krkošková - advokátka specializující se na spornou agendu soukromého práva, insolvenční právo a rodinněprávní problematiku, více než 9 let působí rovněž v insolvenční kanceláři s oprávněním zvláštního insolvenčního správce

JUDr. Mgr. Pavla Ládová - advokátka s mnoholetými zkušenostmi v oblasti soukromého práva, lektorka na Právnické fakultě Univerzity Palackého

Mgr. Radka Vacová - advokátka specializující se na soukromé právo, lektorka na Právnické fakultě Univerzity Palackého

Zvýhodněné balíčky:

- zvýhodněný balíček šesti školení za cenu pěti zlevněný o 500 Kč

- lze kombinovat i s kurzy v Brně nebo v Ostravě

- garance výměny v případě omluvené neúčasti (nemoci, rodinné a pracovní události)

- pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH

- výběr témat, prosím, následně zašlete na adresu: info@kolumbuspm.cz


Specialista v sociální oblasti

- na výběr všechna témata akreditovaná u MPSV, a to kdykoliv v průběhu roku 2019

Specialista na veřejné zakázky

- na výběr všechna témata v oblasti veřejných zakázek včetně témat s přesahem do stavební a investorské činnosti akreditovaná u MVČR, a to kdykoliv v průběhu roku 2019

Specialista na přestupky

- na výběr všechna témata v oblasti přestupků a přestupkového řízení akreditovaná u MVČR, a to kdykoliv v průběhu roku 2019

Specialista na správní řízení

- na výběr všechna témata v oblasti správního řízení akreditovaná u MVČR, a to kdykoliv v průběhu roku 2019

Specialista na smlouvy a nakládání s majetkem

- na výběr všechna témata v oblasti smluvního práva a nakládání s majetkem akreditovaná u MVČR, a to kdykoliv v průběhu roku 2019

9 450 Kč

Zvýhodněný balíček šesti kurzů

- zvýhodněný balíček šesti školení za cenu pěti

- na výběr všechna témata akreditovaná u MVČR nebo MPSV, a to kdykoliv v průběhu roku 2019

- lze kombinovat i s kurzy v Brně nebo v Ostravě

- garance výměny v případě omluvené neúčasti (nemoci, rodinné a pracovní události)

- pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH

- výběr témat, prosím, následně zašlete na adresu: info@kolumbuspm.cz

9 950 Kč

Nejčastější chyby v zadávání veřejných zakázek - po dvou a půl roku účinnosti ZZVZ

Akreditace MVČR

22. května 2019, 9:00 - 16:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Řádná a bezvadná správa jmění nezletilého dítěte

Akreditace MPSV a MVČR

24. května 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Postavení obce a kraje v dědickém řízení (řízení o pozůstalosti)

Akreditace MVČR

28. května 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Jitka Gregorová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Pravidla ukládání správních trestů

Akreditace MVČR

29. května 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Radka Vacová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Přestupky podle lesního zákona

Akreditace MVČR

30. května 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Přestupky na úseku sociálně-právní ochrany dětí

Akreditace MPSV a MVČR

31. května 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Správné řešení nejčastějších přestupků pro strážníky

3. června 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Lucie Kachramanová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Nájem a pacht obecních pozemků - praktický seminář s možnou konzultací smluv

Akreditace MVČR

4. června 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Jitka Gregorová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Rozlišování oprav a rekonstrukcí včetně navazujícího zadávání veřejných zakázek

Akreditace MVČR

5. června 2019, 9:00 - 16:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Přestupky podle zákona č. 251/2016 Sb.

Akreditace MVČR

6. června 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Nejčastější chyby v procesu osvojení dítěte

Akreditace MPSV a MVČR

Kurz je vyprodán, děkujeme za Váš zájem. 

7. června 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Nový zákon o zpracování osobních údajů

Akreditace MVČR

10. června 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Ochrana osobnosti a osobních údajů při činnosti správního orgánu

Akreditace MVČR

11. června 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Jitka Gregorová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Přestupky právnických osob - s rozšířenou možností konzultací

Akreditace MVČR

11. června 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Správná aplikace Zákona o úřednících v praxi

Akreditace MVČR

12. června 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Radka Vacová

Obsah školení je ke stažení zde.

 1 990 Kč

Problematické aspekty insolvenčního řízení z pohledu judikatury NS a ÚS

Akreditace MVČR

13. června 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Hmotněprávní a procesní aspekty svěření dítěte do péče jiné osoby 

Akreditace MPSV a MVČR

14. června 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Velká novela insolvenčního zákona - nulové oddlužení v praxi z pohledu věřitele

17. června 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Kateřina Krkošková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Nejčastější chyby při tvorbě obecních vyhlášek

Akreditace MVČR

18. června 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Efektivní obrana před šikanózními návrhy a žádostmi

Akreditace MVČR

18. června 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Jitka Gregorová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Správné vedení stavebních deníků dle stavebního zákona a dle vyhlášky o dokumentaci staveb

Akreditace MVČR

19. června 2019, 9:00 - 16:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Řádný výkon vlastnického práva a práva držby včetně žalob na jejich ochranu

Akreditace MVČR

20. června 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Radka Vacová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Odpovědnost mládeže za protiprávní činy

Akreditace MPSV a MVČR

21. června 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Úspěšná realizace případů v realitní praxi

24. června 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Lucie Kachramanová

Obsah školení je ke stažení zde.

1990 Kč

Soukromoprávní a veřejnoprávní aspekty staveb, soukromoprávní a veřejnoprávní důvody odstraňování staveb

Akreditace MVČR

25. června 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Radka Vacová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Výjezdní intenzivní seminář k práci OSPOD a sociálních odborů

Akreditace MPSV a MVČR 

Seminář je vyprodán, děkujeme za Váš zájem. 

Další termín je 30. října až 1. listopadu 2019. 

26. až 28. června 2019

Hotel Jezerka, Seč

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Mgr. Radka Vacová, Ph.D.

Obsah semináře je ke stažení zde.

4 990 Kč

Cena zahrnuje ubytování a plnou penzi, výběr z pěti bloků témat

Místní poplatky po velké novele 2019

Akreditace MVČR

26. června 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Obecně závazné vyhlášky obcí v oblasti hazardních her

Akreditace MVČR

27. června 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Ublížení na zdraví - tenká hranice mezi přestupkem a trestným činem

Akreditace MVČR

28. června 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Zdeněk Kopečný

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

OSPOD jako opatrovník při uplatňování nemajetkové újmy na zdraví nezletilého dítěte

Akreditace MPSV a MVČR

2. července 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Zastupování ve správním řízení

Akreditace MVČR

9. července 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Aplikace Úmluvy o právech dítěte v praxi OSPOD

Akreditace MPSV a MVČR

11. července 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

 1 990 Kč

Právní význam názoru nebo stanoviska nezletilého dítěte

Akreditace MPSV a MVČR

12. července 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Ochrana osobnosti a osobních údajů při činnosti správního orgánu

Akreditace MVČR

16. července 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Jitka Gregorová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Úspěšné zajištění technického dozoru investora/stavebníka

Akreditace MVČR

17. července 2019, 9:00 - 16:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Práva neprovdané matky a dítěte narozeného mimo manželství

Akreditace MPSV a MVČR

18. července 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Přestupky na úseku památkové péče

Akreditace MVČR

19. července 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Rozbor judikatury v oblasti držby, vydržení a mimořádného vydržení

Akreditace MVČR

23. července 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Radka Vacová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Řádný a bezvadný výkon opatrovnictví a poručenství nezletilého dítěte

Akreditace MPSV a MVČR

25. července 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Postup před zahájením řízení o přestupku

Akreditace MVČR

26. července 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Zdeněk Kopečný

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Opatrovnictví fyzické osoby vykonávané obcí

Akreditace MVČR a MPSV

30. července 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Radka Vacová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Svobodný přístup k informacím podle zákona
č. 106/1999 Sb. a ochrana osobních údajů

Akreditace MVČR

30. července 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Vybrané stěžejní aspekty zadávání veřejných zakázek dle zákona o zadávání veřejných zakázek

Akreditace MVČR

31. července 2019, 9:00 - 16:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Identifikace nejlepšího zájmu dítěte

Akreditace MPSV a MVČR

1. srpna 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Nejčastější chyby v rozhodování o přestupcích

Akreditace MVČR

2. srpna 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Aplikace ustanovení občanského zákoníku ve správním řízení dle správního řádu

Akreditace MVČR

6. srpna 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Aplikace správního řádu v praxi OSPOD

Akreditace MPSV a MVČR

8. srpna 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Postavení poškozeného v řízení o přestupku

Akreditace MVČR

9. srpna 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Zdeněk Kopečný

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Postavení souseda při zřizování stavby - střet soukromoprávní a veřejnoprávní úpravy

Akreditace MVČR

13. srpna 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Jitka Gregorová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a poskytovatelů dotace

Akreditace MVČR

14. srpna 2019, 9:00 - 16:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Práva dítěte ve zdravotnictví

Akreditace MPSV a MVČR

15. srpna 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Přestupky na úseku životního prostředí

Akreditace MVČR

16. srpna 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Doručování ve správním řízení

Akreditace MVČR

20. srpna 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Výjezdní intenzivní seminář k práci OSPOD a sociálních odborů

Akreditace MPSV a MVČR

Seminář je vyprodán, velmi děkujeme za Váš zájem.

Další termín je 30. října až 1. listopadu 2019.

21. až 23. srpna 2019

Hotel Jezerka, Seč

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Mgr. Radka Vacová, Ph.D.

Obsah semináře je ke stažení zde.

4 990 Kč

Cena zahrnuje ubytování a plnou penzi, výběr z šesti bloků témat

Trestní odpovědnost právnických osob ve vztahu k územním samosprávným celkům

Akreditace MVČR

23. srpna 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Zdeněk Kopečný

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Správná aplikace Zákona o úřednících v praxi

Akreditace MVČR

27. srpna 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Radka Vacová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Nejčastější chyby při zadávání veřejných zakázek a jak se jich vyvarovat

Akreditace MVČR

28. srpna 2019, 9:00 - 16:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Řádný a bezvadný výkon práv a povinností k místním a účelovým komunikacím

Akreditace MVČR

29. srpna 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Aktuální judikatura vztahující se k přestupkovému řízení

Akreditace MVČR

30. srpna 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Správné rozlišení neoprávněné a nepovolené stavby

Akreditace MVČR

3. září 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Radka Vacová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Výkon rodičovství homosexuálními, trans sexuálními a intersexuálními osobami

Akreditace MPSV a MVČR

5. září 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Obecní byty - úskalí nájemních smluv a jejich řádné ukončení, včetně vyklizovacího procesu

Akreditace MVČR

10. září 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Jitka Gregorová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Bezchybné zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Akreditace MVČR

11. září 2019

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Právní řešení domácího násilí

Akreditace MPSV a MVČR

12. září 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Přestupky podle živnostenského zákona

Akreditace MVČR

13. září 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Jméno a příjmení osoby - aktuální otázky zákona o matrikách

Akreditace MVČR

17. září 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Diagnostika vadného výkonu rodičovské odpovědnosti

Akreditace MPSV a MVČR

Kurz je více než z poloviny obsazen. 

19. září 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Efektivní zajištění vymáhání pohledávek obcí

Akreditace MVČR

24. září 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Jitka Gregorová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Bezchybné zadávání veřejných zakázek dle Zákona o zadávání veřejných zakázek

Akreditace MVČR

25. září 2019, 9:00 - 16:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Práva a povinnosti OSPOD v civilním soudním řízení 

Akreditace MPSV a MVČR

26. září 2019

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Odpovědnost provozovatele vozidla

Akreditace MVČR

27. září 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Okolnosti vylučující protiprávnost v řízení o přestupcích 

Akreditace MVČR

1. října 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Zdeněk Kopečný

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Obchodní podmínky a smlouvy v rámci zadávání veřejných zakázek

Akreditace MVČR

2. října 2019, 9:00 - 16:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Přestupky na úseku stavebního zákona

Akreditace MVČR

3. října 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Ochrana a obrana manžela povinného (dlužníka) a třetích osob v exekučním řízení

Akreditace MPSV a MVČR

4. října 2019

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Veřejná prostranství - vybrané problémy v praxi

Akreditace MVČR

8. října 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Řádné a bezvadné vedení správního řízení (dvoudenní intenzivní konzultační kurz)

Akreditace MVČR

10. a 11. října 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

3 980 Kč

Postavení souseda při zřizování stavby - střet soukromoprávní a veřejnoprávní úpravy

Akreditace MVČR

15. října 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Jitka Gregorová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Odpovědnost zaměstnanců a volených zástupců ÚSC při zadávání VZ a nakládání s majetkem ÚSC

Akreditace MVČR

16. října 2019, 9:00 - 16:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Svéprávnost nezletilého dítěte

Akreditace MPSV a MVČR

17. října 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Výkon rodičovství nezletilým rodičem a jeho omezení

Akreditace MPSV a MVČR

18. října 2019, 9:00 - 15:00, 

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Vzájemné vazby zákona o obcích (zákona o krajích) a občanského zákoníku - dvoudenní konzultační seminář

Akreditace MVČR

22. a 23. října 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Jitka Gregorová

Obsah školení je ke stažení zde.

3 980 Kč

Správné posouzení úplnosti podání a jeho náležitostí ve správním řízení, včetně doručování

Akreditace MVČR

24. října 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Analýza jednotlivých forem úpravy porozvodové péče o dítě

(včetně rodičů, kteří nežijí spolu)

Akreditace MPSV a MVČR

25. října 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Doručování ve správním řízení

Akreditace MVČR

29. října 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Výjezdní intenzivní seminář k práci OSPOD a sociálních odborů

Akreditace MPSV a MVČR

30. října až 1. listopadu 2019

Hotel Jezerka, Seč

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

JUDr. Jitka Gregorová

Obsah semináře je ke stažení zde.

4 990 Kč

Cena zahrnuje ubytování a plnou penzi, výběr z šesti bloků témat

Rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a poskytovatelů dotace

Akreditace MVČR

30. října 2019, 9:00 - 16:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Efektivní využití principů správního řízení pro dosažení bezvadného a spravedlivého rozhodnutí

Akreditace MVČR

31. října 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Radka Vacová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Aplikace správního řádu na úseku stavebního zákona

Akreditace MVČR

1. listopadu 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Úřední deska a GDPR

Akreditace MVČR

5. listopadu 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Ublížení na zdraví - tenká hranice mezi přestupkem a trestným činem

Akreditace MVČR

7. listopadu 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Zdeněk Kopečný

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Hmotněprávní a procesní aspekty vyživovací povinnosti k dítěti

Akreditace MPSV a MVČR

8. listopadu 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Postavení obce a kraje v dědickém řízení (řízení o pozůstalostEfektivní obrana před

šikanózními návrhy a žádostmi)

Akreditace MVČR

12. listopadu 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Jitka Gregorová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Vybrané stěžejní aspekty zadávání veřejných zakázek dle zákona o zadávání veřejných zakázek

Akreditace MVČR

13. listopadu 2019, 9:00 - 16:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Procesní aspekty dokazování v řízení o přestupcích

Akreditace MVČR

14. listopadu 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Řádná a bezvadná správa jmění dítěte

Akreditace MPSV a MVČR

15. listopadu 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Pravidla ukládání správních trestů

Akreditace MVČR

19. listopadu 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Radka Vacová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Místní poplatky po velké novele 2019

Akreditace MVČR

20. listopadu 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Kritéria rozlišení přestupku a trestného činu

Akreditace MVČR

21. listopadu 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Přestupky na úseku sociálně-právní ochrany dětí

Akreditace MPSV a MVČR

22. listopadu 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Svobodný přístup k informacím podle zákona
č. 106/1999 Sb. a ochrana osobních údajů

Akreditace MVČR

25. listopadu 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Obecní byty - úskalí nájemních smluv a jejich řádné ukončení, včetně vyklizovacího procesu

Akreditace MVČR

26. listopadu 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Jitka Gregorová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Kontrola veřejných zakázek

Akreditace MVČR

27. listopadu 2019, 9:00 - 16:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Přestupky na úseku dopravy

Akreditace MVČR

28. listopadu 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Nejčastější chyby v procesu osvojení dítěte

Akreditace MPSV a MVČR

Kurz je více než z poloviny obsazen. 

29. listopadu 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Řádný výkon vlastnického práva a práva držby včetně žalob na jejich ochranu

Akreditace MVČR

3. prosince 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Radka Vacová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Přestupky na úseku životního prostředí

Akreditace MVČR

5. prosince 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Hmotněprávní a procesní aspekty svěření dítěte do péče jiné osoby

Akreditace MPSV a MVČR

6. prosince 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Efektivní obrana před šikanózními návrhy a žádostmi 

Akreditace MVČR

10. prosince 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Jitka Gregorová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Nejčastější chyby v zadávání veřejných zakázek - po třech letech od účinnosti ZZVZ

Akreditace MVČR

11. prosince 2019, 9:00 - 16:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Odpovědnost mládeže za protiprávní činy

Akreditace MPSV a MVČR

12. prosince 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Výchovná opatření v rozhodovací praxi OSPOD

Akreditace MPSV a MVČR

13. prosince 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč


Nejčastější chyby při tvorbě obecních vyhlášek

Akreditace MVČR

17. prosince 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Přestupky podle zákona č. 251/2016 Sb.

Akreditace MVČR

19. prosince 2019, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Aplikace Úmluvy o právech dítěte v praxi OSPOD

Akreditace MPSV a MVČR

20. prosince 2019, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Zde se můžete přihlásit na uvedené akce:

(v případě přihlašování více účastníků najednou, prosím, 
oddělte jména a data narození čárkou)

Přihlášky obsahující uvedené údaje můžete rovněž zaslat na info@kolumbuspm.cz.

Nejpozději do tří pracovních dnů Vám zašleme další informace.