Nabídka školení v Brně v roce 2020

(přihlašovací formulář se nachází v dolní části stránky) 

Všechna školení probíhají ve vlastních prostorech naší společnosti v Triniti Office Center na Trnité 491/3, vedle Galerie Vaňkovky

- MHD Zvonařka, Nové Sady, Autobusové nádraží

- parkování na parkovacích stáních společnosti nebo v NC Galerie Vaňkovka

Cena kurzů je jednotně 1 990 Kč za školicí den a osobu, zahrnuje bohaté občerstvení a oběd. Pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH, pro ostatní DPH ve výši 418 Kč.

Na každý kurz platí akce 5 + 1 (v případě pěti přihlášek jednoho objednatele šestý účastník zdarma). Neplatí pro balíčky, které tuto akci již obsahují a jsou doplněny další slevou. Neplatí pro výjezdní seminář.

Školení zajišťují:

JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D. (roz. Žatecká) - odborná asistentka na katedře trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, asistentka soudce Ústavního soudu

Mgr. et Mgr. Bc. Hana Cejpek Musilová - právnička České inspekce životního prostředí

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. - asistent soudce Ústavního soudu, lektor na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, člen Světové organizace pro rodinné právo

Mgr. Kristýna Dvořáková - advokátka s mnoholetými zkušenostmi v oblasti soukromého a trestního práva

JUDr. Jitka Gregorová - advokátka s mnoholetými zkušenostmi v oblasti soukromého práva

PhDr. Pavel Grenar - středoškolský pedagog českého jazyka s mnoholetými zkušenostmi, emeritní ředitel České školní inspekce Moravskoslezského kraje

Mgr. Miloslav Hrdlička - lektor na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, asistent na Mendelově univerzitě v Brně, více než deset let praxe v oblasti občanského a procesního práva

JUDr. Radim Chalupa, Ph.D. - odborný asistent na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, advokát specializující se na směnečné právo, insolvenční řízení a občanské soudní řízení

Mgr. Bc. Petra Juřátková - asistentka soudce Nejvyššího soudu, lektorka s mnoholetými zkušenostmi v oblasti vzdělávání úředníků veřejné správy

JUDr. Mgr. Zdeněk Kopečný - advokát s mnoholetými zkušenostmi v oblasti vzdělávání úředníků, lektor na Právnické fakultě Univerzity Karlovy

Ing. Martin Krištof - uznávaný odborník s více než 14letou zkušeností v oblasti zadávání veřejných zakázek všech druhů

Mgr. Kateřina Krkošková - advokátka specializující se na spornou agendu soukromého práva, insolvenční právo a rodinněprávní problematiku, více než 9 let působí rovněž v insolvenční kanceláři s oprávněním zvláštního insolvenčního správce

JUDr. Mgr. Pavla Ládová - advokátka s mnoholetými zkušenostmi v oblasti soukromého práva, lektorka na Právnické fakultě Univerzity Palackého

Mgr. Stanislav Loskot, MBA - zkušený lektor v oblasti řízení lidských zdrojů, řízení kvality a vzdělávání s více než 25letou praxí

Mgr. Lucie Maděrková (roz. Kachramanová) - advokátka s několikaletou praxí v oblasti soukromého i veřejného práva, s profesními zkušenostmi v právní praxi realitní činnosti i v rámci činnosti orgánů veřejné správy, autorka odborných článků

Mgr. Petra Maňhalová - lektorka měkkých dovedností (soft skills) s několikaletou praxí na manažerských pozicích v korporacích a soukromém sektoru a také jako mentor, kouč a lektor se zaměřením na osobní rozvoj a komunikaci nejen vedoucích pracovníků

Mgr. Lenka Piknová - advokátka specializující se na zakládání právnických osob a správní proces

Mgr. Petr Sedlák, Ph.D. - soudce Krajského soudu v Brně specializující se na správní soudnictví a rodinné právo

doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. - docentka na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, emeritní děkanka, autorka komentáře k občanskému zákoníku, autorka desítek tuzemských i zahraničních děl

Mgr. Radka Vacová - advokátka specializující se na soukromé právo, lektorka na Právnické fakultě Univerzity Palackého

Mgr. Jan Vihan - advokát specializující se na správní a stavební právo, právo územně samosprávných celků a problematiku společenství vlastníků jednotek

Právní význam názoru nebo stanoviska nezletilého dítěte

Akreditace MPSV a MVČR

14. ledna 2020

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč   

Identifikace nejlepšího zájmu nezletilého dítěte 

Akreditace MPSV a MVČR

21. ledna 2020

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč    

Právní aspekty mateřství

Akreditace MPSV a MVČR

28. ledna 2020

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Právní úprava civilních exekucí pro opatrovníky 

Akreditace MPSV a MVČR

11. února 2020

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Hmotněprávní a procesní aspekty vyživovací povinnosti k dítěti 

Akreditace MPSV a MVČR

18. února 2020

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč      

Řádná a bezvadná správa jmění nezletilého dítěte

Akreditace MPSV a MVČR

10. března 2020

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Řádný a bezvadný výkon poručenství a opatrovnictví nezletilého dítěte

Akreditace MPSV a MVČR

17. března 2020

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč      

Odpovědnost mládeže za protiprávní činy

Akreditace MPSV a MVČR

24. března 2020

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Právní aspekty definice ohroženého dítěte 

Akreditace MPSV a MVČR

31. března 2020

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Ochrana a obrana manžela povinného (dlužníka) a třetích osob v exekučním řízení 

Akreditace MPSV a MVČR

14. dubna 2020

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč          

Přestupky na úseku sociálně-právní ochrany dětí

Akreditace MPSV a MVČR

21. dubna 2020

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Správný a právně bezchybný průběh sňatečného obřadu z pohledu oddávajícího a matričního úředníka 

Akreditace MVČR

28. dubna 2020

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč                 

Diagnostika vadného výkonu rodičovské odpovědnosti 

Akreditace MPSV a MVČR

12. května 2020

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč    

Hodnocení znaleckých posudků

Akreditace MVČR

19. května 2020

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Právní aspekty předoddavkového řízení

Akreditace MVČR

26. května 2020

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Nejčastější chyby v procesu osvojení dítěte

Akreditace MPSV a MVČR

9. června 2020

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Výkon rodičovství nezletilým rodičem a jeho omezení

Akreditace MPSV a MVČR

30. června 2020

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Nejlepší zájem dítěte při určování a popírání rodičovství

Akreditace MPSV a MVČR

14. července 2020

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč    

Aplikace Úmluvy o právech dítěte v praxi OSPOD

Akreditace MPSV a MVČR

21. července 2020

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Práva neprovdané matky a dítěte narozeného mimo manželství

Akreditace MPSV a MVČR

28. července 2020

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč     

OSPOD jako opatrovník při uplatňování nemajetkové újmy na zdraví nezletilého dítěte

Akreditace MPSV a MVČR

11. srpna 2020

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč           

Opatrovnictví fyzické osoby vykonávané obcí - praktický intenzivní workshop

- bez ubytování

Akreditace MPSV a MVČR

3. a 4. září 2020

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

3 980 Kč        

Opatrovnictví fyzické osoby vykonávané obcí - praktický intenzivní workshop

- s ubytováním

- cena zahrnuje ubytování ve 4* hotelu Slavia v historickém centru Brna

- prosíme o obsazení účastníků v sudém počtu, s ohledem na dvojlůžkové pokoje

Akreditace MPSV a MVČR

3. a 4. září 2020

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

4 980 Kč          

Výchovná opatření v praxi OSPOD

Akreditace MPSV MVČR

8. září 2020

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Práva dítěte ve zdravotnictví

Akreditace MPSV a MVČR

15. září 2020

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Hmotněprávní a procesní aspekty náhradní péče

Akreditace MPSV a MVČR

22. září 2020

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč     

Právní řešení domácího násilí

Akreditace MPSV a MVČR

29. září 2020

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Identifikace nejlepšího zájmu dítěte

Akreditace MPSV a MVČR

13. října 2020

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Dokazování v praxi OSPOD 

Akreditace MPSV a MVČR

20. října 2020

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Analýza jednotlivých forem úpravy porozvodové péče o dítě

Akreditace MPSV a MVČR

27. října 2020

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč   

Právní aspekty otcovství

Akreditace MPSV a MVČR

10. listopadu 2020

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Svéprávnost nezletilého dítěte

Akreditace MPSV a MVČR

24. listopadu 2020

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Nezletilé dítě jako subjekt nebo objekt exekuce?

Akreditace MPSV a MVČR

1. prosince 2020

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Diagnostika vadného výkonu rodičovské odpovědnosti

Akreditace MPSV a MVČR

8. prosince 2020

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč    

Výkon rodičovství homosexuálními, transsexuálními a intersexuálními osobami

Akreditace MPSV a MVČR

15. prosince 2020

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč         

Zde se můžete přihlásit na uvedené akce:

(v případě přihlašování více účastníků najednou, prosím,
oddělte jména a data narození čárkou) 

Přihlášky obsahující uvedené údaje můžete rovněž zaslat na skoleni@kolumbuspm.cz.

Nejpozději do tří pracovních dnů Vám zašleme další informace.