K nouzovému stavu na území České republiky

V návaznosti na vyhlášení karantény na území celé České republiky přesouváme všechna naše školení pokrytá ochranným obdobím. Velmi prosíme všechny účastníky, aby si vybrali témata v náhradním nebo nově vypsaném termínu a kontaktovali nás na mailu skoleni@kolumbuspm.cz. Po domluvě s lektory vypíšeme témata nově i v dalších termínech. S jakýmikoliv dotazy nás můžete kdykoliv kontaktovat.

Současně připravujeme balíček pomocných opatření pro orgány správy na pomoc s řešením následků nouzových opatření proti šíření koronaviru - pro fungování územní samosprávy i státní správy, o kterých Vás budeme neprodleně informovat.

Nabídka školení v Brně v roce 2020

(přihlašovací formulář se nachází v dolní části stránky) 

Všechna školení probíhají ve vlastních prostorech naší společnosti v Triniti Office Center na Trnité 491/3, vedle Galerie Vaňkovky

- MHD Zvonařka, Nové Sady, Autobusové nádraží

- parkování na parkovacích stáních společnosti nebo v NC Galerie Vaňkovka

Cena kurzů je jednotně 1 990 Kč za školicí den a osobu, zahrnuje bohaté občerstvení a oběd. Pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH, pro ostatní DPH ve výši 418 Kč.

Na každý kurz platí akce 5 + 1 (v případě pěti přihlášek jednoho objednatele šestý účastník zdarma). Neplatí pro balíčky, které tuto akci již obsahují a jsou doplněny další slevou. Neplatí pro výjezdní seminář.

Školení zajišťují:

JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D. (roz. Žatecká) - odborná asistentka na katedře trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, asistentka soudce Ústavního soudu

Mgr. et Mgr. Bc. Hana Cejpek Musilová - právnička České inspekce životního prostředí

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. - asistent soudce Ústavního soudu, lektor na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, člen Světové organizace pro rodinné právo

Mgr. Kristýna Dvořáková - advokátka s mnoholetými zkušenostmi v oblasti soukromého a trestního práva

JUDr. Jitka Gregorová - lektorka Justiční akademie a vyučující na Vysoké škole podnikání a práva, advokátka s mnoholetými zkušenostmi v oblasti soukromého práva

PhDr. Pavel Grenar - středoškolský pedagog českého jazyka s mnoholetými zkušenostmi, emeritní ředitel České školní inspekce Moravskoslezského kraje

Mgr. Miloslav Hrdlička - lektor na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, asistent na Mendelově univerzitě v Brně, více než deset let praxe v oblasti občanského a procesního práva

JUDr. Radim Chalupa, Ph.D. - advokát specializující se na směnečné právo, insolvenční řízení a občanské soudní řízení

JUDr. Tereza Chadimová - advokátka, mediátorka a interní doktorandka na Katedře správního práva a finančního práva Univerzity Palackého v Olomouci

Mgr. Bc. Petra Juřátková - asistentka soudce Nejvyššího soudu, lektorka s mnoholetými zkušenostmi v oblasti vzdělávání úředníků veřejné správy

JUDr. Mgr. Zdeněk Kopečný - advokát s mnoholetými zkušenostmi v oblasti vzdělávání úředníků, lektor na Právnické fakultě Univerzity Karlovy

JUDr. Anna Kováčová - advokátka a lektorka, která se zaměřuje na oblast soukromého práva, veřejnoprávních smluv a rodinného práva. Profesně působila v justici (asistentka soudce). Aktuálně dokončuje doktorandské studium na Právnické fakultě Univerzity Palackého, kde působí i jako přednášející. Autorka řady odborných článků a jiných publikací

Ing. Martin Krištof - uznávaný odborník s více než 14letou zkušeností v oblasti zadávání veřejných zakázek všech druhů

Mgr. Kateřina Krkošková - advokátka specializující se na spornou agendu soukromého práva, insolvenční právo a rodinněprávní problematiku, více než 9 let působí rovněž v insolvenční kanceláři s oprávněním zvláštního insolvenčního správce

JUDr. Mgr. Pavla Ládová - advokátka s mnoholetými zkušenostmi v oblasti soukromého práva, lektorka na Právnické fakultě Univerzity Palackého

Mgr. Stanislav Loskot, MBA - zkušený lektor v oblasti řízení lidských zdrojů, řízení kvality a vzdělávání s více než 25letou praxí

Mgr. Lucie Maděrková (roz. Kachramanová) - advokátka s několikaletou praxí v oblasti soukromého i veřejného práva, s profesními zkušenostmi v právní praxi realitní činnosti i v rámci činnosti orgánů veřejné správy, autorka odborných článků

Mgr. Petra Maňhalová - lektorka měkkých dovedností (soft skills) s několikaletou praxí na manažerských pozicích v korporacích a soukromém sektoru a také jako mentor, kouč a lektor se zaměřením na osobní rozvoj a komunikaci nejen vedoucích pracovníků

Mgr. Jiří Moskala, MPA - Ve veřejné správě působí od roku 1992. V letech 2010 až 2017 externě působil na Vysoké škole sociálně správní v Havířově. V současné době externě vyučuje v Britském institutu v Novém Jičíně, kde přednáší v manažerském postgraduálním studiu MBA a MPA. V lektorské činnosti se zaměřuje na právo v praxi veřejné správy, personální práci a manažerské dovednosti. Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2010

Mgr. Lenka Piknová - advokátka specializující se na zakládání právnických osob a správní proces

Mgr. Petr Sedlák, Ph.D. - soudce Krajského soudu v Brně specializující se na správní soudnictví a rodinné právo

doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. - profesorka na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, emeritní děkanka, autorka komentáře k občanskému zákoníku, autorka desítek tuzemských i zahraničních děl

Mgr. Radka Vacová - advokátka specializující se na soukromé právo, lektorka na Právnické fakultě Univerzity Palackého

Mgr. Jan Vihan - advokát specializující se na správní a stavební právo, právo územně samosprávných celků a problematiku společenství vlastníků jednotek

Specialista v sociální oblasti

- zvýhodněný balíček šesti školení za cenu pěti zlevněný o 500 Kč

- na výběr všechna témata akreditovaná u MPSV, a to kdykoliv v průběhu roku 2020

- lze kombinovat i s kurzy v Praze nebo v Ostravě

- garance výměny v případě omluvené neúčasti (nemoci, rodinné a pracovní události)

- pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH

- výběr témat, prosím, následně zašlete na adresu: info@kolumbuspm.cz

9 450 Kč

Specialista na veřejné zakázky

- zvýhodněný balíček šesti školení za cenu pěti zlevněný o 500 Kč

- na výběr všechna témata v oblasti veřejných zakázek včetně témat s přesahem do stavební a investorské činnosti akreditovaná u MVČR, a to kdykoliv v průběhu roku 2020

- lze kombinovat i s kurzy v Praze nebo v Ostravě

- garance výměny v případě omluvené neúčasti (nemoci, rodinné a pracovní události)

- pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH

- výběr témat, prosím, následně zašlete na adresu: info@kolumbuspm.cz

9 450 Kč

Specialista na přestupky

- zvýhodněný balíček šesti školení za cenu pěti zlevněný o 500 Kč

- na výběr všechna témata v oblasti přestupků a přestupkového řízení akreditovaná u MVČR, a to kdykoliv v průběhu roku 2020

- lze kombinovat i s kurzy v Praze nebo v Ostravě

- garance výměny v případě omluvené neúčasti (nemoci, rodinné a pracovní události)

- pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH

- výběr témat, prosím, následně zašlete na adresu: info@kolumbuspm.cz

9 450  Kč

Specialista na správní řízení

- zvýhodněný balíček šesti školení za cenu pěti zlevněný o 500 Kč

- na výběr všechna témata v oblasti správního řízení akreditovaná u MVČR, a to kdykoliv v průběhu roku 2020

- lze kombinovat i s kurzy v Praze nebo v Ostravě

- garance výměny v případě omluvené neúčasti (nemoci, rodinné a pracovní události)

- pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH

- výběr témat, prosím, následně zašlete na adresu: info@kolumbuspm.cz

9 450 Kč

Specialista na smlouvy a nakládání s majetkem

- zvýhodněný balíček šesti školení za cenu pěti zlevněný o 500 Kč

- na výběr všechna témata v oblasti smluvního práva a nakládání s majetkem akreditovaná u MVČR, a to kdykoliv v průběhu roku 2020

- lze kombinovat i s kurzy v Praze nebo v Ostravě

- garance výměny v případě omluvené neúčasti (nemoci, rodinné a pracovní události)

- pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH

- výběr témat, prosím, následně zašlete na adresu: info@kolumbuspm.cz

9 450 Kč

Zvýhodněný balíček šesti kurzů

- zvýhodněný balíček šesti školení za cenu pěti

- na výběr všechna témata akreditovaná u MVČR nebo MPSV, a to kdykoliv v průběhu roku 2020

- lze kombinovat i s kurzy v Praze nebo v Ostravě

- garance výměny v případě omluvené neúčasti (nemoci, rodinné a pracovní události)

- pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH

- výběr témat, prosím, následně zašlete na adresu: info@kolumbuspm.cz

9 950 Kč

Úřední deska

Akreditace MVČR

2. dubna 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Odpovědnost mládeže za protiprávní činy

(zaměření na řízení v trestních věcech mladistvých a dětí mladších 15 let a problémy s ním spojené)

Akreditace MPSV a MVČR

3. dubna 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Kristýna Dvořáková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Bezvadná aplikace správního řádu a řešení přestupků ve školství

Akreditace MVČR

7. dubna 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Současné právní otázky poskytování sociálních služeb

Akreditace MVČR

8. dubna 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Kateřina Krkošková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Zákon o obcích v každodenní praxi úředníka, včetně připravovaných změn

Akreditace MVČR

9. dubna 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Jiří Moskala, MPA

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Řádná a bezvadná správa jmění nezletilého dítěte

Akreditace MPSV a MVČR

14. dubna 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Rozlišování oprav a rekonstrukcí včetně navazujícího zadávání veřejných zakázek

Akreditace MVČR

15. dubna 2020, 9:00 - 15:00

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Bezvadné a efektivní zajištění správy budov s akcentem na kontrolu a revizí zařízení budov

Akreditace MVČR

16. dubna 2020, 9:00 - 15:00

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Správná a bezvadná aplikace veřejnosprávní kontroly kontrolním orgánem

Akreditace MVČR

17. dubna 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Lenka Piknová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Bezchybné zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Akreditace MVČR

20. dubna 2020, 9:00 - 15:00

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Přestupky na úseku sociálně-právní ochrany dětí

Akreditace MPSV a MVČR

21. dubna 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Odpovědnost úředníka za újmu

Akreditace MVČR

22. dubna 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Evidence obyvatel v kontextu institutů občanského práva

Akreditace MVČR

23. dubna 2020, 9:00 - 15:00

doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Problematické aspekty v řízení o přestupcích 

- praktické konzultační školení

Akreditace MVČR

24. dubna 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Mgr. Zdeněk Kopečný

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Správný a právně bezchybný průběh sňatečného obřadu z pohledu oddávajícího a matričního úředníka 

Akreditace MVČR

28. dubna 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Čeština pro úředníky

Akreditace MVČR

29. dubna 2020, 9:00 - 15:00

PhDr. Pavel Grenar

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Nejčastější chyby v kontrolním řízení podle kontrolního řádu a jak se jim vyvarovat

Akreditace MVČR

30. dubna 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Bezchybný postup při vydávání řidičských průkazů a vedení registru řidičů a vozidel, včetně řešení přestupků

Akreditace MVČR

5. května 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Insolvenční řízení pro opatrovníky a sociální pracovníky

Akreditace MVČR

6. května 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Kateřina Krkošková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Přestupky na úseku dopravy 

- pohledem aktuální judikatury NSS - konzultační seminář

Akreditace MVČR

7. května 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Diagnostika vadného výkonu rodičovské odpovědnosti 

Akreditace MPSV a MVČR

12. května 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Bezchybné zadávání veřejných zakázek na služby a souvisejících veřejných zakázek

Akreditace MVČR

13. května 2020, 9:00 - 15:00

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Hospodaření s majetkem obcí nebo kraje

Akreditace MVČR

14. května 2020, 9:00 - 15:00

doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Doručování ve správním řízení

Akreditace MVČR

15. května 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Hodnocení znaleckých posudků

Akreditace MVČR

19. května 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Bezchybné zadávání veřejných zakázek na dodávky a souvisejících veřejných zakázek

Akreditace MVČR

20. května 2020, 9:00 - 15:00

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Zákon o pozemních komunikacích s důrazem na řešení škodních událostí

Akreditace MVČR

21. května 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Tereza Chadimová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Odpovědnost mládeže za protiprávní činy

(se zaměřením na opatření ukládaná mladistvým a aplikační praxe soudů)

Akreditace MPSV a MVČR

22. května 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Kristýna Dvořáková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Právní aspekty předoddavkového řízení

Akreditace MVČR

26. května 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Správné řešení nejčastějších přestupků pro strážníky ve světle novely zákona o odpovědnosti za přestupky

27. května 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Lucie Maděrková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Obecní byty - úskalí nájemních smluv, včetně aktuální judikatury

Akreditace MVČR

28. května 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Jitka Gregorová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Koupě, darování a směna obcí a krajů s praktickými příklady

Akreditace MVČR

29. května 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Radka Vacová, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Objektivní odpovědnost právnických osob a fyzických podnikajících osob

Akreditace MVČR

2. června 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Nejčastější chyby při zadávání veřejných zakázek a jak se jich vyvarovat

Akreditace MVČR

3. června 2020, 9:00 - 15:00

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Bezvadný postup při vyřizování opravných prostředků ve správním řízení

Akreditace MVČR

4. června 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Lucie Maděrková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Trestní a správní odpovědnost úředníků

Akreditace MVČR

5. června 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Aktuální problematika drogových deliktů

Akreditace MVČR

8. června 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Nejčastější chyby v procesu osvojení dítěte

Akreditace MPSV a MVČR

9. června 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Veřejnoprávní smlouvy v praxi měst a obcí

Akreditace MVČR

10. června 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Anna Kováčová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Jméno a příjmení osoby 

- aktuální otázky zákona o matrikách včetně dopadů novel

Akreditace MVČR

11. června 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Práva a povinnosti obce a kraje jako zřizovatele poskytovatele zdravotních nebo sociálních služeb

Akreditace MVČR

12. června 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Lenka Piknová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Soukromoprávní a veřejnoprávní aspekty staveb, soukromoprávní a veřejnoprávní důvody odstraňování staveb

Akreditace MVČR

16. června 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Radka Vacová, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Bezvadné zajištění stavebně-inženýrských činností

Akreditace MVČR

17. a 18. června 2020, 9:00 - 15:00

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

3 980 Kč

Jak správně a bezvadně napsat rozhodnutí o přestupku 

- praktický seminář

Akreditace MVČR

19. června 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Odpovědnost provozovatele vozidla 

- s důrazem na aktuální judikaturu NSS

Akreditace MVČR

23. června 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Insolvenční řízení po novele zavádějí nulové oddlužení pohledem věřitele

Akreditace MVČR

24. června 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Kateřina Krkošková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Nájem a pacht obecních a krajských pozemků

Akreditace MVČR

25. června 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Jitka Gregorová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Kritéria rozlišení přestupku a trestného činu - se zaměřením na majetkové delikty

Akreditace MVČR

26. června 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Výkon rodičovství nezletilým rodičem a jeho omezení

Akreditace MPSV a MVČR

30. června 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Právní odpovědnost ve zdravotních službách

Akreditace MVČR

1. července 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Jiří Šimek

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Rozlišování oprav a rekonstrukcí včetně navazujícího zadávání veřejných zakázek

Akreditace MVČR

2. července 2020, 9:00 - 15:00

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Východiska a prevence korupce úředních osob

Akreditace MVČR

3. července 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Mgr. Zdeněk Kopečný

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Dopravní nehoda - přestupek nebo trestný čin?

Akreditace MVČR

7. července 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Svobodný přístup k informacím a ochrana osobních údajů

Akreditace MVČR

9. července 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Závazky - obecná ustanovení a jejich správný výklad a aplikace

Akreditace MVČR

10. července 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Radka Vacová, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Nejlepší zájem dítěte při určování a popírání rodičovství

Akreditace MPSV a MVČR

14. července 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Správná aplikace zákona o úřednících a zákona o obcích v praxi (nejen) personalistů

Akreditace MVČR

15. července 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Jiří Moskala, MPA

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Bezchybné zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Akreditace MVČR

16. července 2020, 9:00 - 15:00

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Postavení nezletilého v řízení o přestupku

Akreditace MVČR

17. července 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

 1 990 Kč

Aplikace Úmluvy o právech dítěte v praxi OSPOD

Akreditace MPSV a MVČR

21. července 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Bezvadné vedení správního řízení se zahraniční účastí

- včetně otázky doručování, opatrovnictví a tlumočení

Akreditace MVČR

22. července 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Právní postavení souseda - střet soukromoprávní a veřejnoprávní úpravy

Akreditace MVČR

23. července 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Jitka Gregorová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Odpovědnost mládeže za protiprávní činy 

(se zaměřením na opatření ukládaná mladistvým a dětem pod 15 let včetně aplikační praxe)

Akreditace MPSV a MVČR

24. července 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Právní aspekty definice ohroženého dítěte 

Akreditace MPSV a MVČR

28. července 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Přestupky na úseku památkové péče

Akreditace MVČR

30. července 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Aktuální judikatura a výkladové trendy vztahující se k přestupkovému řízení

Akreditace MVČR

31. července 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Účast veřejnosti na rozhodovacích procesech správního orgánu

Akreditace MVČR

4. srpna 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Bezchybné zadávání veřejných zakázek na stavební práce a souvisejících veřejných zakázek

Akreditace MVČR

6. srpna 2020, 9:00 - 15:00

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Odpovědnost mládeže za protiprávní činy 

(se zaměřením na odpovědnost mládeže za přestupky a provinění)

Akreditace MPSV a MVČR

7. srpna 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

OSPOD jako opatrovník při uplatňování nemajetkové újmy na zdraví nezletilého dítěte

Akreditace MPSV a MVČR

11. srpna 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Katastr nemovitostí a jeho význam pro činnost správního orgánu

Akreditace MVČR

13. srpna 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Jitka Gregorová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Odpovědnost mládeže za protiprávní činy 

(se zaměřením na řízení v trestních věcech mládeže)

Akreditace MPSV a MVČR

14. srpna 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Zastupování ve správním řízení

Akreditace MVČR

18. srpna 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Bezchybné zadávání veřejných zakázek na služby a souvisejících veřejných zakázek

Akreditace MVČR

20. srpna 2020, 9:00 - 15:00

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Důkaz zavinění v řízení o přestupku 

- modelové příklady

Akreditace MVČR

21. srpna 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Nejčastější chyby při aplikaci správního řádu pohledem judikatury správních soudů

Akreditace MVČR

25. srpna 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Současné právní otázky poskytování sociálních služeb

Akreditace MVČR

26. srpna 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Kateřina Krkošková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Nejčastější chyby při tvorbě a vydávání obecně závazných vyhlášek

- včetně judikatury

Akreditace MVČR

27. srpna 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Odpovědnost za vady dle občanského zákoníku a její řádné uplatnění

Akreditace MVČR

28. srpna 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Radka Vacová, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Řádný výkon vlastnického práva a práva držby včetně žalob na jejich ochranu

Akreditace MVČR

1. září 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Radka Vacová, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Opatrovnictví fyzické osoby vykonávané obcí - praktický intenzivní workshop

- bez ubytování

Akreditace MPSV a MVČR

3. a 4. září 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

3 980 Kč

Opatrovnictví fyzické osoby vykonávané obcí - praktický intenzivní workshop

- s ubytováním

- cena zahrnuje ubytování ve 4* hotelu Slavia v historickém centru Brna

- prosíme o obsazení účastníků v sudém počtu, s ohledem na dvojlůžkové pokoje

Akreditace MPSV a MVČR

3. a 4. září 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

4 980 Kč

Výchovná opatření v praxi OSPOD

Akreditace MPSV MVČR

8. září 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Nejčastější chyby v rozhodování o přestupcích a jak se jich vyvarovat - praktický konzultační seminář

Akreditace MVČR

10. září 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Praktický rozbor pravidel pro ukládání trestu v řízení o přestupku

Akreditace MVČR

11. září 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Práva dítěte ve zdravotnictví

Akreditace MPSV a MVČR

15. září 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Bezchybné zadávání veřejných zakázek na dodávky a souvisejících veřejných zakázek

Akreditace MVČR

17. září 2020, 9:00 - 15:00

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Odpovědnost mládeže za protiprávní činy

(zaměření na řízení v trestních věcech mladistvých a dětí mladších 15 let a problémy s ním spojené)

Akreditace MPSV a MVČR

18. září 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Kristýna Dvořáková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Hmotněprávní a procesní aspekty náhradní péče

Akreditace MPSV a MVČR

22. září 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Bezvadné a efektivní zajištění správy budov s akcentem na kontrolu a revizí zařízení budov

Akreditace MVČR

23. září 2020, 9:00 - 15:00

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Bezchybný postup při vydávání osobních dokladů a řešení přestupků

Akreditace MVČR

24. září 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Lucie Maděrková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Datové schránky v praxi

Akreditace MVČR

25. září 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Právní řešení domácího násilí

Akreditace MPSV a MVČR

29. září 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Čeština pro úředníky

Akreditace MVČR

30. září 2020, 9:00 - 15:00

PhDr. Pavel Grenar

Obsah školení je ke stažení zde.

 1 990 Kč

Rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a poskytovatelů dotace

Akreditace MVČR

1. října 2020, 9:00 - 15:00

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Aktuální problematika drogových deliktů

Akreditace MVČR

2. října 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Ochrana osobnosti, osobních údajů a práva na soukromí v řízení o přestupku

Akreditace MVČR

6. října 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Zdravotnické právo pro poskytovatele sociálních služeb

Akreditace MVČR

7. října 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Jiří Šimek

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Revoluce v poplatcích za komunální odpad a jiné změny v místních poplatcích dle novely

Akreditace MVČR

9. října 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Identifikace nejlepšího zájmu dítěte

Akreditace MPSV a MVČR

13. října 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Zákon o obcích v každodenní praxi úředníka, včetně připravovaných změn

Akreditace MVČR

14. října 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Jiří Moskala, MPA

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Efektivní obrana před šikanózními návrhy a žádostmi 

- praktický a konzultační seminář

Akreditace MVČR

15. října 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

OSPOD jako opatrovník při uplatňování nemajetkové újmy na zdraví nezletilého dítěte

Akreditace MPSV a MVČR

16. října 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Kristýna Dvořáková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Dokazování v praxi OSPOD 

Akreditace MPSV a MVČR

20. října 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Nejčastější chyby při zadávání veřejných zakázek po 4 letech účinnosti zákona o zadávání veřejných zakázek, a jak se jich vyvarovat

Akreditace MVČR

21. října 2020, 9:00 - 15:00

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Bezvadný postup při vyřizování opravných prostředků ve správním řízení

Akreditace MVČR

22. října 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Lucie Maděrková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Elektronizace veřejné správy

Akreditace MVČR

23. října 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Analýza jednotlivých forem úpravy porozvodové péče o dítě

Akreditace MPSV a MVČR

27. října 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Soukromoprávní a veřejnoprávní aspekty staveb, soukromoprávní a veřejnoprávní důvody odstraňování staveb

Akreditace MVČR

29. října 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Radka Vacová, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Zákon o přestupcích a trestní zákoník ke Zkoušce odborné způsobilosti

Akreditace MVČR

30. října 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Mgr. Zdeněk Kopečný

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Řešení přestupku se zahraniční účastí 

- včetně otázky doručování a tlumočení

Akreditace MVČR

3. listopadu 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Správné vedení stavebních deníků dle stavebního zákona a dle vyhlášky o dokumentaci staveb

Akreditace MVČR

4. listopadu 2020, 9:00 - 15:00

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Efektivní zajištění vymáhání pohledávek obcemi

Akreditace MVČR

5. listopadu 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Jitka Gregorová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Adhezní řízení v přestupkovém právu

Akreditace MVČR

6. listopadu 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Nejčastější chyby obcí a krajů při zakládáni právnických osob

Akreditace MVČR

9. listopadu 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Kristýna Dvořáková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Právní aspekty otcovství

Akreditace MPSV a MVČR

10. listopadu 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Doručování ve správním řízení

Akreditace MVČR

13. listopadu 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Odpovědnost zaměstnanců a volených zástupců ÚSC při zadávání VZ a nakládání s majetkem ÚSC

Akreditace MVČR

18. listopadu 2020, 9:00 - 15:00

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Koupě, darování a směna obcí a krajů s praktickými příklady

Akreditace MVČR

20. listopadu 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Radka Vacová, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Svéprávnost nezletilého dítěte

Akreditace MPSV a MVČR

24. listopadu 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Odpovědnost úředníka za újmu

Akreditace MVČR

25. listopadu 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Nejčastější chyby při aplikaci správního řádu pohledem judikatury správních soudů

Akreditace MVČR

26. listopadu 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Odpovědnost mládeže za protiprávní činy 

(se zaměřením na opatření ukládaná mladistvým a aplikační praxe soudů)

Akreditace MPSV a MVČR

27. listopadu 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Kristýna Dvořáková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Nezletilé dítě jako subjekt nebo objekt exekuce?

Akreditace MPSV a MVČR

1. prosince 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Bezvadné zajištění stavebně-inženýrských činností

Akreditace MVČR

3. a 4. prosince 2020, 9:00 - 15:00

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

3 980 Kč

Diagnostika vadného výkonu rodičovské odpovědnosti

Akreditace MPSV a MVČR

8. prosince 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Insolvenční řízení pro opatrovníky a sociální pracovníky

Akreditace MVČR

9. prosince 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Kateřina Krkošková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Řádné a bezvadné vedení přestupkového řízení 

- intenzivní dvoudenní konzultační kurz

Akreditace MVČR

10. a 11. prosince 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

3 980 Kč

Výkon rodičovství homosexuálními, transsexuálními a intersexuálními osobami

Akreditace MPSV a MVČR

15. prosince 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Správná aplikace zákona o úřednících a zákona o obcích v praxi (nejen) personalistů

Akreditace MVČR

16. prosince 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Jiří Moskala, MPA

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Vybrané stěžejní aspekty zadávání veřejných zakázek dle zákona o zadávání veřejných zakázek (zkušenosti po 4 letech účinnosti zákona)

Akreditace MVČR

17. prosince 2020, 9:00 - 15:00

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Zastupování ve správním řízení

Akreditace MVČR

18. prosince 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Ublížení na zdraví - tenká hranice mezi přestupkem a trestným činem

Akreditace MVČR

22. prosince 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Mgr. Zdeněk Kopečný

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Zde se můžete přihlásit na uvedené akce:

(v případě přihlašování více účastníků najednou, prosím,
oddělte jména a data narození čárkou) 

Přihlášky obsahující uvedené údaje můžete rovněž zaslat na skoleni@kolumbuspm.cz.

Nejpozději do tří pracovních dnů Vám zašleme další informace.