Nabídka školení v Brně v roce 2020

(přihlašovací formulář se nachází v dolní části stránky) 

Všechna školení probíhají ve vlastních prostorech naší společnosti v Triniti Office Center na Trnité 491/3, vedle Galerie Vaňkovky

- MHD Zvonařka, Nové Sady, Autobusové nádraží

- parkování na parkovacích stáních společnosti nebo v NC Galerie Vaňkovka

Cena kurzů je jednotně 1 990 Kč za školicí den a osobu, zahrnuje bohaté občerstvení a oběd. Pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH, pro ostatní DPH ve výši 418 Kč.

Na každý kurz platí akce 5 + 1 (v případě pěti přihlášek jednoho objednatele šestý účastník zdarma). Neplatí pro balíčky, které tuto akci již obsahují a jsou doplněny další slevou. Neplatí pro výjezdní seminář.

Školení zajišťují:

JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D. (roz. Žatecká) - odborná asistentka na katedře trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, asistentka soudce Ústavního soudu

Mgr. Emil Budín - specialista kybernetické bezpečnosti s mnohaletou praxí na různých pozicích ve společnostech působících v oborech informačních a bezpečnostních technologií, spoluautor a lektor kurzů počítačové gramotnosti

Mgr. et Mgr. Bc. Hana Cejpek Musilová - právnička České inspekce životního prostředí

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. - asistent soudce Ústavního soudu, lektor na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, člen Světové organizace pro rodinné právo

Mgr. Kristýna Dvořáková - advokátka s mnoholetými zkušenostmi v oblasti soukromého a trestního práva

JUDr. Jitka Gregorová - lektorka Justiční akademie a vyučující na Vysoké škole podnikání a práva, advokátka s mnoholetými zkušenostmi v oblasti soukromého práva

PhDr. Pavel Grenar - středoškolský pedagog českého jazyka s mnoholetými zkušenostmi, emeritní ředitel České školní inspekce Moravskoslezského kraje

Mgr. Miloslav Hrdlička - lektor na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, asistent na Mendelově univerzitě v Brně, více než deset let praxe v oblasti občanského a procesního práva

JUDr. Tereza Chadimová - advokátka, mediátorka a interní doktorandka na Katedře správního práva a finančního práva Univerzity Palackého v Olomouci

JUDr. Radim Chalupa, Ph.D. - advokát specializující se na směnečné právo, insolvenční řízení a občanské soudní řízení

Mgr. Bc. Petra Juřátková - asistentka soudce Nejvyššího soudu, lektorka s mnoholetými zkušenostmi v oblasti vzdělávání úředníků veřejné správy

JUDr. Mgr. Zdeněk Kopečný - advokát s mnoholetými zkušenostmi v oblasti vzdělávání úředníků, lektor na Právnické fakultě Univerzity Karlovy

JUDr. Anna Kováčová - advokátka a lektorka, která se zaměřuje na oblast soukromého práva, veřejnoprávních smluv a rodinného práva. Profesně působila v justici (asistentka soudce). Aktuálně dokončuje doktorandské studium na Právnické fakultě Univerzity Palackého, kde působí i jako přednášející. Autorka řady odborných článků a jiných publikací

Mgr. Hana Krejčíková - právnička s mnoholetou praxí v oblasti daňového práva se zkušenostmi ze státní správy (včetně Generálního finančního ředitelství) i advokacie

Ing. Martin Krištof - uznávaný odborník s více než 14letou zkušeností v oblasti zadávání veřejných zakázek všech druhů

Mgr. Kateřina Krkošková - advokátka specializující se na spornou agendu soukromého práva, insolvenční právo a rodinněprávní problematiku, více než 9 let působí rovněž v insolvenční kanceláři s oprávněním zvláštního insolvenčního správce

JUDr. Mgr. Pavla Ládová - advokátka s mnoholetými zkušenostmi v oblasti soukromého práva, lektorka na Právnické fakultě Univerzity Palackého

Mgr. Lucie Maděrková (roz. Kachramanová) - advokátka s několikaletou praxí v oblasti soukromého i veřejného práva, s profesními zkušenostmi v právní praxi realitní činnosti i v rámci činnosti orgánů veřejné správy, autorka odborných článků

Mgr. Jiří Moskala, MPA - Ve veřejné správě působí od roku 1992. V letech 2010 až 2017 externě působil na Vysoké škole sociálně správní v Havířově. V současné době externě vyučuje v Britském institutu v Novém Jičíně, kde přednáší v manažerském postgraduálním studiu MBA a MPA. V lektorské činnosti se zaměřuje na právo v praxi veřejné správy, personální práci a manažerské dovednosti. Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2010

Mgr. Lenka Piknová - advokátka specializující se na zakládání právnických osob a správní proces

Mgr. Petr Sedlák, Ph.D. - soudce Krajského soudu v Brně specializující se na správní soudnictví a rodinné právo

prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. - profesorka na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, emeritní děkanka, autorka komentáře k občanskému zákoníku, autorka desítek tuzemských i zahraničních děl

Mgr. Pavel Šteňko - HR manažer s dlouholetou praxí v oblasti řízení lidských zdrojů se zkušenostmi z  veřejné správy i soukromého sektoru, zaměřuje se především na vedení lidí, implementaci a zefektivňování procesů a rozvoj zaměstnanců

Mgr. Radka Vacová - advokátka specializující se na soukromé právo, lektorka na Právnické fakultě Univerzity Palackého

Specialista v sociální oblasti

- zvýhodněný balíček šesti školení za cenu pěti zlevněný o 500 Kč

- na výběr všechna témata akreditovaná u MPSV, a to kdykoliv v průběhu roku 2020

- lze kombinovat i s kurzy v Praze nebo v Ostravě

- garance výměny v případě omluvené neúčasti (nemoci, rodinné a pracovní události)

- pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH

- výběr témat, prosím, následně zašlete na adresu: info@kolumbuspm.cz

9 450 Kč

Specialista na veřejné zakázky

- zvýhodněný balíček šesti školení za cenu pěti zlevněný o 500 Kč

- na výběr všechna témata v oblasti veřejných zakázek včetně témat s přesahem do stavební a investorské činnosti akreditovaná u MVČR, a to kdykoliv v průběhu roku 2020

- lze kombinovat i s kurzy v Praze nebo v Ostravě

- garance výměny v případě omluvené neúčasti (nemoci, rodinné a pracovní události)

- pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH

- výběr témat, prosím, následně zašlete na adresu: info@kolumbuspm.cz

9 450 Kč

Specialista na přestupky

- zvýhodněný balíček šesti školení za cenu pěti zlevněný o 500 Kč

- na výběr všechna témata v oblasti přestupků a přestupkového řízení akreditovaná u MVČR, a to kdykoliv v průběhu roku 2020

- lze kombinovat i s kurzy v Praze nebo v Ostravě

- garance výměny v případě omluvené neúčasti (nemoci, rodinné a pracovní události)

- pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH

- výběr témat, prosím, následně zašlete na adresu: info@kolumbuspm.cz

9 450  Kč

Specialista na správní řízení

- zvýhodněný balíček šesti školení za cenu pěti zlevněný o 500 Kč

- na výběr všechna témata v oblasti správního řízení akreditovaná u MVČR, a to kdykoliv v průběhu roku 2020

- lze kombinovat i s kurzy v Praze nebo v Ostravě

- garance výměny v případě omluvené neúčasti (nemoci, rodinné a pracovní události)

- pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH

- výběr témat, prosím, následně zašlete na adresu: info@kolumbuspm.cz

9 450 Kč

Specialista na smlouvy a nakládání s majetkem

- zvýhodněný balíček šesti školení za cenu pěti zlevněný o 500 Kč

- na výběr všechna témata v oblasti smluvního práva a nakládání s majetkem akreditovaná u MVČR, a to kdykoliv v průběhu roku 2020

- lze kombinovat i s kurzy v Praze nebo v Ostravě

- garance výměny v případě omluvené neúčasti (nemoci, rodinné a pracovní události)

- pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH

- výběr témat, prosím, následně zašlete na adresu: info@kolumbuspm.cz

9 450 Kč

Zvýhodněný balíček šesti kurzů

- zvýhodněný balíček šesti školení za cenu pěti

- na výběr všechna témata akreditovaná u MVČR nebo MPSV, a to kdykoliv v průběhu roku 2020

- lze kombinovat i s kurzy v Praze nebo v Ostravě

- garance výměny v případě omluvené neúčasti (nemoci, rodinné a pracovní události)

- pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH

- výběr témat, prosím, následně zašlete na adresu: info@kolumbuspm.cz

9 950 Kč

Bezchybné zadávání veřejných zakázek na stavební práce a souvisejících veřejných zakázek

Ke dni konání akreditace MVČR

6. srpna 2020, 9:00 - 15:00

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

OSPOD jako opatrovník při uplatňování nemajetkové újmy na zdraví nezletilého dítěte

Ke dni konání akreditace MPSV a MVČR

11. srpna 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Bezvadná aplikace správního řádu a řešení přestupků ve školství (včetně novely)

Ke dni konání akreditace MVČR

12. srpna 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Odpovědnost mládeže za protiprávní činy 

(se zaměřením na přestupkové řízení a řízení dle ZSM)

Akreditace MPSV a MVČR

14. srpna 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Zastupování ve správním řízení

Ke dni konání akreditace MVČR

18. srpna 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Evidence obyvatel v kontextu institutů občanského práva

Ke dni konání akreditace MVČR

20. srpna 2020, 9:00 - 15:00

prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Současné právní otázky poskytování sociálních služeb

Ke dni konání akreditace MVČR

26. srpna 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Kateřina Krkošková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Nejčastější chyby při tvorbě a vydávání obecně závazných vyhlášek

- včetně judikatury

Ke dni konání akreditace MVČR

27. srpna 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Odpovědnost za vady dle občanského zákoníku a její řádné uplatnění

Ke dni konání akreditace MVČR

28. srpna 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Radka Vacová, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Řádný výkon vlastnického práva a práva držby včetně žalob na jejich ochranu

Ke dni konání akreditace MVČR

1. září 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Radka Vacová, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Spisová služba a archivnictví

včetně dopadů GDPR a aktuálních novel

Ke dni konání akreditace MVČR

2. září 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Legalizace a vidimace - aktuální

problémy aplikační praxe ve světle novely zákona o ověřování

Ke dni konání akreditace MVČR

3. září 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Lucie Maděrková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Zásady kybernetické bezpečnosti pro každodenní praxi úředníka

Ke dni konání akreditace MVČR

4. září 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Emil Budín

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Výchovná opatření v praxi OSPOD

Ke dni konání akreditace MPSV MVČR

8. září 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Práva a povinnosti obce a kraje jako zřizovatele školské právnické osoby

Ke dni konání akreditace MVČR

9. září 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Lenka Piknová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Nejčastější chyby v rozhodování o přestupcích a jak se jich vyvarovat 

- včetně novely

- praktický konzultační seminář

Ke dni konání akreditace MVČR

10. září 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Praktický rozbor pravidel pro ukládání trestu v řízení o přestupku

- včetně dopadů novely

Ke dni konání akreditace MVČR

11. září 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Práva dítěte ve zdravotnictví

Ke dni konání akreditace MPSV a MVČR

15. září 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Závazky - obecná ustanovení a jejich správný výklad a aplikace

Ke dni konání akreditace MVČR

16. září 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Radka Vacová, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Hospodaření s majetkem obcí nebo kraje

Ke dni konání akreditace MVČR

17. září 2020, 9:00 - 15:00

prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Kritéria rozlišení přestupku a trestného činu

Ke dni konání akreditace MVČR

18. září 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Mgr. Zdeněk Kopečný

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Hmotněprávní a procesní aspekty náhradní péče

Ke dni konání akreditace MPSV a MVČR

22. září 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Bezchybný postup při vydávání osobních dokladů a řešení přestupků

Ke dni konání akreditace MVČR

24. září 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Lucie Maděrková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Datové schránky v praxi

Ke dni konání akreditace MVČR

25. září 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Řádný a bezvadný výkon poručenství a opatrovnictví nezletilého dítěte

Ke dni konání akreditace MPSV a MVČR

29. září 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Čeština pro úředníky

Ke dni konání akreditace MVČR

30. září 2020, 9:00 - 15:00

PhDr. Pavel Grenar

Obsah školení je ke stažení zde.

 1 990 Kč

Rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a poskytovatelů dotace

Ke dni konání akreditace MVČR

1. října 2020, 9:00 - 15:00

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Aktuální problematika drogových deliktů

Ke dni konání akreditace MVČR

2. října 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Zákon o střetu zájmů a sankce za jeho porušení

Ke dni konání akreditace MVČR

6. října 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Zdravotnické právo pro poskytovatele sociálních služeb

Ke dni konání akreditace MVČR

7. října 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Jiří Šimek

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Postup před zahájením řízení o přestupku

Ke dni konání akreditace MVČR

8. října 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Mgr. Zdeněk Kopečný

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Revoluce v poplatcích za komunální odpad a jiné změny v místních poplatcích dle novely

Ke dni konání akreditace MVČR

9. října 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Identifikace nejlepšího zájmu dítěte

Ke dni konání akreditace MPSV a MVČR

13. října 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Zákon o obcích v každodenní praxi úředníka, včetně připravovaných změn

Ke dni konání akreditace MVČR

14. října 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Jiří Moskala, MPA

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Efektivní obrana před šikanózními návrhy a žádostmi 

- praktický a konzultační seminář

Ke dni konání akreditace MVČR

15. října 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Bezvadné a efektivní zajištění správy budov s akcentem na kontrolu a revizí

zařízení budov

Ke dni konání akreditace MVČR

16. října 2020, 9:00 - 15:00

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Dokazování v praxi OSPOD 

Ke dni konání akreditace MPSV a MVČR

20. října 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Nejčastější chyby při zadávání veřejných zakázek po 4 letech účinnosti zákona o zadávání veřejných zakázek, a jak se jich vyvarovat

Ke dni konání akreditace MVČR

21. října 2020, 9:00 - 15:00

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Bezvadný postup při vyřizování opravných prostředků ve správním řízení

Ke dni konání akreditace MVČR

22. října 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Lucie Maděrková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Bezchybný postup při vydávání řidičských průkazů a vedení registru řidičů a vozidel, včetně řešení přestupků

Ke dni konání akreditace MVČR

23. října 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Analýza jednotlivých forem úpravy porozvodové péče o dítě

Ke dni konání akreditace MPSV a MVČR

27. října 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Soukromoprávní a veřejnoprávní aspekty staveb, soukromoprávní a veřejnoprávní důvody odstraňování staveb

Ke dni konání akreditace MVČR

29. října 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Radka Vacová, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Zákon o přestupcích a trestní zákoník ke Zkoušce odborné způsobilosti

Ke dni konání akreditace MVČR

30. října 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Mgr. Zdeněk Kopečný

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Řešení přestupku se zahraniční účastí 

- včetně otázky doručování a tlumočení

Ke dni konání akreditace MVČR

3. listopadu 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Správné vedení stavebních deníků dle stavebního zákona a dle vyhlášky o dokumentaci staveb

Ke dni konání akreditace MVČR

4. listopadu 2020, 9:00 - 15:00

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Efektivní zajištění vymáhání pohledávek obcemi

Ke dni konání akreditace MVČR

5. listopadu 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Jitka Gregorová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Adhezní řízení v přestupkovém právu

Ke dni konání akreditace MVČR

6. listopadu 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Nejlepší zájem dítěte při určování a popírání rodičovství

Ke dni konání akreditace MPSV a MVČR

10. listopadu 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Procesní aspekty řízení o přestupku (včetně novely)

Ke dni konání akreditace MVČR

11. listopadu 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Úřední deska

Ke dni konání akreditace MVČR

12. listopadu 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Doručování ve správním řízení

Ke dni konání akreditace MVČR

13. listopadu 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Odpovědnost zaměstnanců a volených zástupců ÚSC při zadávání VZ a nakládání s majetkem ÚSC

Ke dni konání akreditace MVČR

18. listopadu 2020, 9:00 - 15:00

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Okolnosti vyučující protiprávnost v řízení o přestupku

Ke dni konání akreditace MVČR

19. listopadu 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Mgr. Zdeněk Kopečný

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Koupě, darování a směna obcí a krajů s praktickými příklady

Ke dni konání akreditace MVČR

20. listopadu 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Radka Vacová, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Svéprávnost nezletilého dítěte

Ke dni konání akreditace MPSV a MVČR

24. listopadu 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Odpovědnost úředníka za újmu

Ke dni konání akreditace MVČR

25. listopadu 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Nejčastější chyby při aplikaci správního řádu pohledem judikatury správních soudů

Ke dni konání akreditace MVČR

26. listopadu 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Problematické aspekty řízení o přestupku 

- praktické konzultační školení

Ke dni konání akreditace MVČR

27. listopadu 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Mgr. Zdeněk Kopečný

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Nezletilé dítě jako subjekt nebo objekt exekuce?

Ke dni konání akreditace MPSV a MVČR

1. prosince 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Správný a právně bezchybný průběh sňatečného obřadu z pohledu oddávajícího a matričního úředníka

Ke dni konání akreditace MVČR

3. prosince 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Bezvadná aplikace správního řádu na úseku matrik včetně řešení přestupků

Ke dni konání akreditace MVČR

4. prosince 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Bezvadná aplikace správního řádu na úseku matrik s akcentem na správný a právně bezchybný průběh sňatečného obřadu

- cenově výhodnější kombinace kurzů 3. a 4. prosince 2020

- varianta bez ubytování

Ke dni konání akreditace MVČR

3. a 4. prosince 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Prosíme, použijte obsah školení příslušných jednodenních kurzů (výše).

3 780 Kč

Diagnostika vadného výkonu rodičovské odpovědnosti

Ke dni konání akreditace MPSV a MVČR

8. prosince 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Insolvenční řízení pro opatrovníky a sociální pracovníky

Ke dni konání akreditace MVČR

9. prosince 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Kateřina Krkošková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Řádné a bezvadné vedení přestupkového řízení 

- intenzivní dvoudenní konzultační kurz

Ke dni konání akreditace MVČR

10. a 11. prosince 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

3 780 Kč

Výkon rodičovství homosexuálními, transsexuálními a intersexuálními osobami

Ke dni konání akreditace MPSV a MVČR

15. prosince 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Správná aplikace zákona o úřednících a zákona o obcích v praxi (nejen) personalistů

Ke dni konání akreditace MVČR

16. prosince 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Jiří Moskala, MPA

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Katastr nemovitostí a jeho význam pro činnost správního orgánu

Ke dni konání akreditace MVČR

17. prosince 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Jitka Gregorová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Zastupování ve správním řízení

Ke dni konání akreditace MVČR

18. prosince 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Ublížení na zdraví - tenká hranice mezi přestupkem a trestným činem

Ke dni konání akreditace MVČR

22. prosince 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Mgr. Zdeněk Kopečný

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Zde se můžete přihlásit na uvedené akce:

(v případě přihlašování více účastníků najednou, prosím,
oddělte jména a data narození čárkou) 

Přihlášky obsahující uvedené údaje můžete rovněž zaslat na skoleni@kolumbuspm.cz.

Nejpozději do tří pracovních dnů Vám zašleme další informace.