ÚSC a Ukrajina


Manuál pro řešení pomoci a podpory uprchlíků z Ukrajiny pro územní samosprávu 

Od pondělí 21. 3. 2022 začaly platit zákony, které by měly zjednodušit pobyt ukrajinským uprchlíkům a také usnadnit jejich zaměstnávání - tzv. Lex Ukrajina. 

Ten tvoří tři zákony, díky nimž např. získají uprchlíci dlouhodobé vízum za účelem dočasné ochrany, stanou se cizincem s trvalým pobytem, budou mít přístup k sociálnímu zabezpečení i zdravotnímu pojištění a budou mít volný vstup na trh práce. Lex Ukrajina zahrnuje následující zákony: 

• Zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. 

• Zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. 

• Zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Cílem manuálu je napomoci při řešení důsledků aktuální situace pro subjekty územní samosprávy i jejich příspěvkové organizace, a také pro jejich klienty z řad ukrajinských občanů. 

Tento Manuál jsme zpracovali ve spolupráci s našimi lektory, kteří jsou současně advokáty a působí v relevantních oblastech, do kterých je Manuál členěn: 

• Veřejné zakázky 

• Dotační podpora 

• Místní poplatky 

• Přestupkové a správní řízení 

• Exekuce 

• Pracovněprávní agenda 

• Možnosti mimosoudního řešení sporů - mediace 

• Různé