Nabídka školení v Ostravě v roce 2020

(přihlašovací formulář se nachází v dolní části stránky)

Všechna naše školení probíhají ve školicích prostorách na adrese NBC Office, 28. října 61, 702 00 Ostrava.

V těchto prostorách nabízíme:

1) Širší nabídku témat a termínů - 3 školicí místnosti s variabilní dispozicí i vlastním jménem a designem (Santa Maria, Pinta a Niña)

2) Ještě lepší dostupnost - přímo u dopravního uzlu MHD (zastávka Karolina)

3) Pro první tři zájemce parkování na přilehlém parkovišti zdarma, pro ostatní v OC Karolina nebo parkovištích v okolí

4) Školicí prostory jsou plně bezbariérové a každý účastník zde má dostatek místa v rámci školení i občerstvení5) Po celou dobu školení budou účastníkům školení k dispozici naše asistentky a interní recepce6) Moderní prostory vybavené audiovizuální technikou (velkoplošné TV), ve všech prostorách s klimatizací i přirozeným větráním7) Občerstvení "hotelové úrovně" a zajištěný plnohodnotný oběd (výběr ze 2 polévek, 5 hlavních menu, teplý i studený bar)8) Bonusy pro účastníky v rámci sdílení našeho úspěchu

Na každý kurz platí akce 5 + 1 (v případě pěti přihlášek jednoho objednatele šestý účastník zdarma). Neplatí pro balíčky, které tuto akci již obsahují a jsou doplněny další slevou. Neplatí pro výjezdní seminář.

Školení zajišťují:

JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D. (roz. Žatecká)- odborná asistentka na katedře trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, asistentka soudce Ústavního soudu

Mgr. et Mgr. Bc. Hana Cejpek Musilová - právnička České inspekce životního prostředí

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. - asistent soudce Ústavního soudu, lektor na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

Mgr. Kristýna Dvořáková - advokátka s mnoholetými zkušenostmi v oblasti soukromého a trestního práva

JUDr. Jitka Gregorová - advokátka s mnoholetými zkušenostmi v oblasti soukromého práva

PhDr. Pavel Grenar - středoškolský pedagog českého jazyka s mnoholetými zkušenostmi, emeritní ředitel České školní inspekce Moravskoslezského kraje

Mgr. Miloslav Hrdlička - lektor na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, asistent na Mendelově univerzitě v Brně, více než deset let praxe v oblasti občanského a procesního práva

JUDr. Radim Chalupa, Ph.D. - odborný asistent na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, advokát specializující se na směnečné právo, insolvenční řízení a občanské soudní řízení

Mgr. Bc. Petra Juřátková - asistentka soudce Nejvyššího soudu, lektorka s mnoholetými zkušenostmi v oblasti vzdělávání úředníků veřejné správy

JUDr. Mgr. Zdeněk Kopečný - advokát s mnoholetými zkušenostmi v oblasti vzdělávání úředníků, lektor na Právnické fakultě Univerzity Karlovy

Ing. Martin Krištof - uznávaný odborník s více než 14letou zkušeností v oblasti zadávání veřejných zakázek všech druhů

Mgr. Kateřina Krkošková - advokátka specializující se na spornou agendu soukromého práva, insolvenční právo a rodinněprávní problematiku, více než 9 let působí rovněž v insolvenční kanceláři s oprávněním zvláštního insolvenčního správce

JUDr. Mgr. Pavla Ládová - advokátka s mnoholetými zkušenostmi v oblasti soukromého práva, lektorka na Právnické fakultě Univerzity Palackého

Mgr. Lucie Maděrková (roz. Kachramanová) - advokátka s několikaletou praxí v oblasti soukromého i veřejného práva, s profesními zkušenostmi v právní praxi realitní činnosti i v rámci činnosti orgánů veřejné správy, autorka odborných článků

Mgr. Lenka Piknová - advokátka specializující se na zakládání právnických osob a správní proces

Mgr. Petr Sedlák, Ph.D. - soudce Krajského soudu v Brně specializující se na správní soudnictví a rodinné právo

doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. - docentka na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, emeritní děkanka, autorka komentáře k občanskému zákoníku, autorka desítek tuzemských i zahraničních děl

Mgr. Radka Vacová - advokátka specializující se na soukromé právo, lektorka na Právnické fakultě Univerzity Palackého

Analýza jednotlivých forem úpravy porozvodové péče 

Akreditace MPSV a MVČR

9. ledna 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Nezletilé dítě jako subjekt nebo objekt exekuce?

Akreditace MPSV a MVČR

10. ledna 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Právní dopady rozvodu a odděleného bydlení rodičů na nezletilé dítě

- cenově výhodnější kombinace kurzů 9. a 10. ledna 2020

- varianta bez ubytování

Akreditace MPSV a MVČR

9. a 10. ledna 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

3 780 Kč       

Právní dopady rozvodu a odděleného bydlení rodičů na nezletilé dítě

- cenově výhodnější kombinace kurzů 9. a 10. ledna 2020

- cena zahrnuje ubytování ve 4* hotelu Ruby Blue poblíž školicích prostor

- prosíme o obsazení účastníků v sudém počtu, s ohledem na dvojlůžkové pokoje

- v případě zájmu o jednolůžkový pokoj příplatek 500 Kč (napište, prosím, do poznámky k přihlášce)

Akreditace MPSV a MVČR

9. a 10. ledna 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

4 480 Kč              

Hmotněprávní a procesní aspekty vyživovací povinnosti k dítěti 

Akreditace MPSV a MVČR

23. ledna 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč    

Řádná a bezvadná správa jmění nezletilého dítěte

Akreditace MPSV a MVČR

24. ledna 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Jmění nezletilého dítěte a zdroje jeho příjmu

- cenově výhodnější kombinace kurzů 23. a 24. ledna 2020

- varianta bez ubytování

Akreditace MPSV a MVČR

23. a 24. ledna 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

3 780 Kč    

Jmění nezletilého dítěte a zdroje jeho příjmu

- cenově výhodnější kombinace kurzů 23. a 24. ledna 2020

- cena zahrnuje ubytování ve 4* hotelu Ruby Blue poblíž školicích prostor

- prosíme o obsazení účastníků v sudém počtu, s ohledem na dvojlůžkové pokoje

- v případě zájmu o jednolůžkový pokoj příplatek 700 Kč (napište, prosím, do poznámky k přihlášce)

Akreditace MPSV a MVČR

23. a 24. ledna 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

4 480 Kč              

Přestupky na úseku sociálně-právní ochrany dětí

Akreditace MPSV a MVČR

6. února 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Odpovědnost mládeže za protiprávní činy 

Akreditace MPSV a MVČR

7. února 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Děti v kontextu přestupkového a trestního práva

- cenově výhodnější kombinace kurzů 6. a 7. února 2020

- varianta bez ubytování

Akreditace MPSV a MVČR

6. a 7. února 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

3 780 Kč   

Děti v kontextu přestupkového a trestního práva

- cenově výhodnější kombinace kurzů 6. a 7. února 2020

- cena zahrnuje ubytování ve 4* hotelu Ruby Blue poblíž školicích prostor

- prosíme o obsazení účastníků v sudém počtu, s ohledem na dvojlůžkové pokoje

- v případě zájmu o jednolůžkový pokoj příplatek 500 Kč (napište, prosím, do poznámky k přihlášce)

Akreditace MPSV a MVČR

6. a 7. února 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

4 480 Kč                

Diagnostika vadného výkonu rodičovské odpovědnosti 

Akreditace MPSV a MVČR

20. února 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč   

Řádný a bezvadný výkon poručenství a opatrovnictví nezletilého dítěte

Akreditace MPSV a MVČR

21. února 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč        

Právní řešení vadného výkonu rodičovské odpovědnosti

- cenově výhodnější kombinace kurzů 20. a 21. února 2020

- varianta bez ubytování

Akreditace MPSV a MVČR

20. a 21. února 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

3 780 Kč   

Právní řešení vadného výkonu rodičovské odpovědnosti

- cenově výhodnější kombinace kurzů 20. a 21. února 2020

- cena zahrnuje ubytování ve 4* hotelu Ruby Blue poblíž školicích prostor

- prosíme o obsazení účastníků v sudém počtu, s ohledem na dvojlůžkové pokoje

- v případě zájmu o jednolůžkový pokoj příplatek 500 Kč (napište, prosím, do poznámky k přihlášce)

Akreditace MPSV a MVČR

20. a 21. února 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

4 480 Kč              

Právní aspekty předoddavkového řízení 

Akreditace MVČR

2. dubna 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Správný a právně bezchybný průběh sňatečného obřadu z pohledu oddávajícího a matričního úředníka 

Akreditace MPSV a MVČR

3. dubna 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč                

Právní minimum manželského práva pro pracovníky matrik a oddávající

- cenově výhodnější kombinace kurzů 2. a 3. dubna 2020

- varianta bez ubytování

Akreditace MVČR

2. a 3. dubna 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

3 780 Kč       

Právní minimum manželského práva pro pracovníky matrik a oddávající

- cenově výhodnější kombinace kurzů 2. a 3. dubna 2020

- cena zahrnuje ubytování ve 4* hotelu Ruby Blue poblíž školicích prostor

- prosíme o obsazení účastníků v sudém počtu, s ohledem na dvojlůžkové pokoje

- v případě zájmu o jednolůžkový pokoj příplatek 700 Kč (napište, prosím, do poznámky k přihlášce)

Akreditace MPSV a MVČR

2. a 3. dubna 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

4 580 Kč              

Hodnocení znaleckých posudků

Akreditace MVČR

9. dubna 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Právní řešení domácího násilí 

Akreditace MPSV a MVČR

7. května 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Výchovná opatření v rozhodovací praxi OSPOD

Akreditace MPSV a MVČR

20. května 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Aplikace správního řádu v praxi OSPOD 

Akreditace MPSV a MVČR

21. května 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Dokazování v praxi OSPOD 

Akreditace MPSV a MVČR

22. května 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Efektivní využití výchovných opatření v rozhodovací praxi

- cenově výhodnější kombinace kurzů 20. až 22. května 2020

- varianta bez ubytování

Akreditace MPSV a MVČR

20. až 22. května 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

5 470 Kč   

Efektivní využití výchovných opatření v rozhodovací praxi

- cenově výhodnější kombinace kurzů 20. až 22. května 2020

- cena zahrnuje ubytování na dvě noci ve 4* hotelu Ruby Blue poblíž školicích prostor

- prosíme o obsazení účastníků v sudém počtu, s ohledem na dvojlůžkové pokoje

- v případě zájmu o jednolůžkový pokoj příplatek 900 Kč (napište, prosím, do poznámky k přihlášce)

Akreditace MPSV a MVČR

20. až 22. května 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

6 770 Kč              

Hmotněprávní a procesní aspekty náhradní péče 

Akreditace MPSV a MVČR

23. července 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Nejčastější chyby v procesu osvojení dítěte

Akreditace MPSV a MVČR

24. července 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Náhradní péče o nezletilé dítě

- cenově výhodnější kombinace kurzů 23. a 24. července 2020

- varianta bez ubytování

Akreditace MPSV a MVČR

23. a 24. července 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

3 780 Kč     

Náhradní péče o nezletilé dítě

- cenově výhodnější kombinace kurzů 23. a 24. července 2020

- cena zahrnuje ubytování ve 4* hotelu Ruby Blue poblíž školicích prostor

- prosíme o obsazení účastníků v sudém počtu, s ohledem na dvojlůžkové pokoje

- v případě zájmu o jednolůžkový pokoj příplatek 500 Kč (napište, prosím, do poznámky k přihlášce)

Akreditace MPSV a MVČR

23. a 24. července 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

4 480 Kč              

Výkon rodičovství homosexuálními, transsexuálními a intersexuálními osobami

Akreditace MPSV a MVČR

13. srpna 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč         

Identifikace nejlepšího zájmu nezletilého dítěte

Akreditace MPSV a MVČR

14. srpna 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Právní aspekty definice ohroženého dítěte

Akreditace MPSV a MVČR

9. září 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Aplikace Úmluvy o právech dítěte v praxi OSPOD 

Akreditace MPSV a MVČR

10. září 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Právní význam názoru nebo stanoviska nezletilého dítěte 

Akreditace MPSV a MVČR

11. září 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč   

Právní minimum pro pracovníky OSPOD 

- cenově výhodnější kombinace kurzů 9. až 11. září 2020

- varianta bez ubytování

Akreditace MPSV a MVČR

9. až 11. září 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

5 470 Kč   

Právní minimum pro pracovníky OSPOD

- cenově výhodnější kombinace kurzů 9. až 11. září 2020

- cena zahrnuje ubytování na dvě noci ve 4* hotelu Ruby Blue poblíž školicích prostor

- prosíme o obsazení účastníků v sudém počtu, s ohledem na dvojlůžkové pokoje

- v případě zájmu o jednolůžkový pokoj příplatek 900 Kč (napište, prosím, do poznámky k přihlášce)

Akreditace MPSV a MVČR

9. až 11. září 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

6 770 Kč              

Svéprávnost nezletilého dítěte 

Akreditace MPSV a MVČR

1. října 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Práva dítěte ve zdravotnictví 

Akreditace MPSV a MVČR

2. října 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Právní jednání nezletilých dětí a jejich zastoupení

- cenově výhodnější kombinace kurzů 1. a 2. října 2020

- varianta bez ubytování

Akreditace MPSV a MVČR

1. a 2. října 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

3 780 Kč

Právní jednání nezletilých dětí a jejich zastoupení

- cenově výhodnější kombinace kurzů 1. a 2. října 2020

- cena zahrnuje ubytování ve 4* hotelu Mercure Ostrava Center poblíž školicích prostor

- prosíme o obsazení účastníků v sudém počtu, s ohledem na dvojlůžkové pokoje

- v případě zájmu o jednolůžkový pokoj příplatek 800 Kč (napište, prosím, do poznámky k přihlášce)

Akreditace MPSV a MVČR

1. a 2. října 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

4 780 Kč              

Opatrovnictví fyzické osoby vykonávané obcí 

- varianta bez ubytování

Akreditace MPSV a MVČR

15. a 16. října 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

3 780 Kč

Opatrovnictví fyzické osoby vykonávané obcí

- cena zahrnuje ubytování ve 4* hotelu Mercure Ostrava Center poblíž školicích prostor

- prosíme o obsazení účastníků v sudém počtu, s ohledem na dvojlůžkové pokoje

- v případě zájmu o jednolůžkový pokoj příplatek 800 Kč (napište, prosím, do poznámky k přihlášce)

Akreditace MPSV a MVČR

15. a 16. října 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

4 780 Kč                

Výkon rodičovství nezletilým rodičem 

Akreditace MPSV a MVČR

19. listopadu 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Práva neprovdané matky a dítěte narozeného mimo manželství

Akreditace MPSV a MVČR

20. listopadu 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč      

Právní řešení nepříznivých situací nezletilých a nesezdaných rodičů

- cenově výhodnější kombinace kurzů 19. a 20. listopadu 2020

- varianta bez ubytování

Akreditace MPSV a MVČR

19. a 20. listopadu 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

3 780 Kč     

Právní řešení nepříznivých situací nezletilých a nesezdaných rodičů

- cenově výhodnější kombinace kurzů 19. a 20. listopadu 2020

- cena zahrnuje ubytování ve 4* hotelu Ruby Blue poblíž školicích prostor

- prosíme o obsazení účastníků v sudém počtu, s ohledem na dvojlůžkové pokoje

- v případě zájmu o jednolůžkový pokoj příplatek 500 Kč (napište, prosím, do poznámky k přihlášce)

Akreditace MPSV a MVČR

19. a 20. listopadu 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

4 480 Kč               

Právní aspekty mateřství

Akreditace MPSV a MVČR

25. listopadu 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Právní aspekty otcovství

Akreditace MPSV a MVČR

26. listopadu 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

 1 990 Kč

Nejlepší zájem dítěte při určování a popírání rodičovství

Akreditace MPSV a MVČR

27. listopadu 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč    

Právní aspekty rodičovství

- cenově výhodnější kombinace kurzů 25. až 27. listopadu 2020

- varianta bez ubytování

Akreditace MPSV a MVČR

25. až 27. listopadu 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

5 470 Kč    

Právní aspekty rodičovství

- cenově výhodnější kombinace kurzů 25. až 27. listopadu 2020

- cena zahrnuje ubytování na dvě noci ve 4* hotelu Ruby Blue poblíž školicích prostor

- prosíme o obsazení účastníků v sudém počtu, s ohledem na dvojlůžkové pokoje

- v případě zájmu o jednolůžkový pokoj příplatek 900 Kč (napište, prosím, do poznámky k přihlášce)

Akreditace MPSV a MVČR

25. až 27. listopadu 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

6 770 Kč              

Zde se můžete přihlásit na uvedené akce:

(v případě přihlašování více účastníků najednou, prosím,
oddělte jména a data narození čárkou) 

Přihlášky obsahující uvedené údaje můžete rovněž zaslat na skoleni@kolumbuspm.cz.

Nejpozději do tří pracovních dnů Vám zašleme další informace.