Nabídka školení v Ostravě v roce 2020

(přihlašovací formulář se nachází v dolní části stránky)

Všechna naše školení probíhají ve školicích prostorách na adrese NBC Office, 28. října 61, 702 00 Ostrava.

Cena kurzů je jednotně 1 990 Kč za školicí den a osobu, 3 780 Kč za dva dny a osobu nebo 5 470 Kč za tři dny a osobu, zahrnuje bohaté občerstvení včetně teplého občerstvení v polední pauze a stravenku. Pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH, pro ostatní DPH ve výši 418 za jeden školicí den, 794 Kč za dva dny nebo 1 149 Kč za tři dny. 

Na každý kurz platí akce 5 + 1 (v případě pěti přihlášek jednoho objednatele šestý účastník zdarma). Neplatí pro balíčky, které tuto akci již obsahují a jsou doplněny další slevou. Neplatí pro výjezdní seminář.

Školení zajišťují:

JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D. (roz. Žatecká)- odborná asistentka na katedře trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, asistentka soudce Ústavního soudu

Mgr. Emil Budín - specialista kybernetické bezpečnosti s mnohaletou praxí na různých pozicích ve společnostech působících v oborech informačních a bezpečnostních technologií, spoluautor a lektor kurzů počítačové gramotnosti

Mgr. et Mgr. Bc. Hana Cejpek Musilová - právnička České inspekce životního prostředí

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. - asistent soudce Ústavního soudu, lektor na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

Mgr. Kristýna Dvořáková - advokátka s mnoholetými zkušenostmi v oblasti soukromého a trestního práva

JUDr. Jitka Gregorová - lektorka Justiční akademie a vyučující na Vysoké škole podnikání a práva, advokátka s mnoholetými zkušenostmi v oblasti soukromého práva

PhDr. Pavel Grenar - středoškolský pedagog českého jazyka s mnoholetými zkušenostmi, emeritní ředitel České školní inspekce Moravskoslezského kraje

Mgr. Miloslav Hrdlička - lektor na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, asistent na Mendelově univerzitě v Brně, více než deset let praxe v oblasti občanského a procesního práva

JUDr. Tereza Chadimová - advokátka, mediátorka a interní doktorandka na Katedře správního práva a finančního práva Univerzity Palackého v Olomouci

JUDr. Radim Chalupa, Ph.D. - advokát specializující se na směnečné právo, insolvenční řízení a občanské soudní řízení

Mgr. Bc. Petra Juřátková - asistentka soudce Nejvyššího soudu, lektorka s mnoholetými zkušenostmi v oblasti vzdělávání úředníků veřejné správy

JUDr. Mgr. Zdeněk Kopečný - advokát s mnoholetými zkušenostmi v oblasti vzdělávání úředníků, lektor na Právnické fakultě Univerzity Karlovy

JUDr. Anna Kováčová - advokátka a lektorka, která se zaměřuje na oblast soukromého práva, veřejnoprávních smluv a rodinného práva. Profesně působila v justici (asistentka soudce). Aktuálně dokončuje doktorandské studium na Právnické fakultě Univerzity Palackého, kde působí i jako přednášející. Autorka řady odborných článků a jiných publikací

Mgr. Hana Krejčíková - právnička s mnoholetou praxí v oblasti daňového práva se zkušenostmi ze státní správy (včetně Generálního finančního ředitelství) i advokacie

Ing. Martin Krištof - uznávaný odborník s více než 14letou zkušeností v oblasti zadávání veřejných zakázek všech druhů

Mgr. Kateřina Krkošková - advokátka specializující se na spornou agendu soukromého práva, insolvenční právo a rodinněprávní problematiku, více než 9 let působí rovněž v insolvenční kanceláři s oprávněním zvláštního insolvenčního správce

JUDr. Mgr. Pavla Ládová - advokátka s mnoholetými zkušenostmi v oblasti soukromého práva, lektorka na Právnické fakultě Univerzity Palackého

Mgr. Lucie Maděrková (roz. Kachramanová) - advokátka s několikaletou praxí v oblasti soukromého i veřejného práva, s profesními zkušenostmi v právní praxi realitní činnosti i v rámci činnosti orgánů veřejné správy, autorka odborných článků

Mgr. Jiří Moskala, MPA - Ve veřejné správě působí od roku 1992. V letech 2010 až 2017 externě působil na Vysoké škole sociálně správní v Havířově. V současné době externě vyučuje v Britském institutu v Novém Jičíně, kde přednáší v manažerském postgraduálním studiu MBA a MPA. V lektorské činnosti se zaměřuje na právo v praxi veřejné správy, personální práci a manažerské dovednosti. Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2010

Mgr. Lenka Piknová - advokátka specializující se na zakládání právnických osob a správní proces

Mgr. Petr Sedlák, Ph.D. - soudce Krajského soudu v Brně specializující se na správní soudnictví a rodinné právo

prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. - profesorka na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, emeritní děkanka, autorka komentáře k občanskému zákoníku, autorka desítek tuzemských i zahraničních děl

Mgr. Pavel Šteňko - HR manažer s dlouholetou praxí v oblasti řízení lidských zdrojů se zkušenostmi z veřejné správy i soukromého sektoru, zaměřuje se především na vedení lidí, implementaci a zefektivňování procesů a rozvoj zaměstnanců

Mgr. Radka Vacová - advokátka specializující se na soukromé právo, lektorka na Právnické fakultě Univerzity Palackého

Zvýhodněné balíčky:

- zvýhodněný balíček šesti školení za cenu pěti zlevněný o 500 Kč

- lze kombinovat i s kurzy v Brně nebo v Praze

- garance výměny v případě omluvené neúčasti (nemoci, rodinné a pracovní události)

- pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH

- výběr témat, prosím, následně zašlete na adresu: info@kolumbuspm.cz

Specialista v sociální oblasti

- na výběr všechna témata akreditovaná u MPSV, a to kdykoliv v průběhu roku 2020

Specialista na veřejné zakázky

- na výběr všechna témata v oblasti veřejných zakázek včetně témat s přesahem do stavební a investorské činnosti akreditovaná u MVČR, a to kdykoliv v průběhu roku 2020

Specialista na přestupky

- na výběr všechna témata v oblasti přestupků a přestupkového řízení akreditovaná u MVČR, a to kdykoliv v průběhu roku 2020

Specialista na správní řízení

- na výběr všechna témata v oblasti správního řízení akreditovaná u MVČR, a to kdykoliv v průběhu roku 2020

Specialista na smlouvy a nakládání s majetkem

- na výběr všechna témata v oblasti smluvního práva a nakládání s majetkem akreditovaná u MVČR, a to kdykoliv v průběhu roku 2020

7 950 Kč

Zvýhodněný balíček šesti kurzů

- zvýhodněný balíček šesti školení za cenu pěti

- na výběr všechna témata akreditovaná u MVČR nebo MPSV, a to kdykoliv v průběhu roku 2020

- lze kombinovat i s kurzy v Brně nebo v Praze

- garance výměny v případě omluvené neúčasti (nemoci, rodinné a pracovní události)

- pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH

- výběr témat, prosím, následně zašlete na adresu: info@kolumbuspm.cz

8 450 Kč

Zákon o obcích v každodenní praxi úředníka, včetně připravovaných změn

Ke dni konání akreditace MVČR

6. srpna 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Jiří Moskala, MPA

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Nejčastější chyby v rozhodování o přestupcích - včetně dopadů COVID 19 - konzultační seminář

Ke dni konání akreditace MVČR

7. srpna 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Nejčastější chyby při tvorbě a vydávání obecně závazných vyhlášek, včetně judikatury

Ke dni konání akreditace MVČR

11. srpna 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Insolvenční řízení pohledem věřitele

Ke dni konání akreditace MVČR

11. srpna 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Kateřina Krkošková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Čeština pro úředníky II - interaktivní konzultační seminář 

- aneb "Ujistíme Vás o tom, v čem si stran češtiny nejste jistí"

Ke dni konání akreditace MVČR

11. srpna 2020, 9:00 - 15:00,

PhDr. Pavel Grenar

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Výkon rodičovství homosexuálními, transsexuálními a intersexuálními osobami

Ke dni konání akreditace MPSV a MVČR

13. srpna 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Identifikace nejlepšího zájmu nezletilého dítěte

Ke dni konání akreditace MPSV a MVČR

14. srpna 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Správná aplikace zákona o úřednících a zákona o obcích v praxi (nejen) personalistů

Ke dni konání akreditace MVČR

18. srpna 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Jiří Moskala

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Prevence agresivního jednání a jednání s agresivními osobami

Ke dni konání akreditace MPSV a MVČR

18. srpna 2020, 9:00 - 15:00,

MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D.

PaedDr. Mgr. Věra Facová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Právní aspekty a následky interakce s agresivními klienty a dalšími osobami

Ke dni konání akreditace MVČR

19. srpna 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Legislativní a psychologické aspekty interakce s agresivními osobami

- cenově výhodnější kombinace kurzů 18. a 19. srpna 2020

- varianta bez ubytování

- v případě uvolnění opatření proti COVID-19 obdrží každý účastník vstupenku na "Strašidlo cantervillské" na Sleszkoostravském hradu v termínu 18. 8. 2020

- v případě nemožnosti navštívit uvedené představení obdrží každý účastník knihu MUDr. Miroslava Orla "A co řeknete teď, doktore?"

Ke dni konání akreditace MVČR

18. a 19. srpna 2020, 9:00 - 15:00,

MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D.

PaedDr. Mgr. Věra Facová

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Prosíme, použijte obsah školení příslušných jednodenních kurzů (výše).

3 780 Kč

Odpovědnost za vady dle občanského zákoníku a její řádné uplatnění

Ke dni konání akreditace MVČR

20. srpna 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Radka Vacová, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Problematické aspekty dokazování ve správním a přestupkovém řízení

(včetně dopadů novely) 

Ke dni konání akreditace MVČR

20. srpna 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Právní a praktické aspekty místních poplatků z pobytu

Ke dni konání akreditace MVČR

20. srpna 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Hana Krejčíková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Právní a praktické aspekty místních poplatků za užívání veřejného prostranství

Ke dni konání akreditace MVČR

21. srpna 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Hana Krejčíková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Právní a praktické aspekty místních poplatků ze psů a z pobytu

- cenově výhodnější kombinace kurzů 20. a 21. srpna 2020

- varianta bez ubytování

Ke dni konání akreditace MVČR

20. a 21. srpna 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Hana Krejčíková

Prosíme, použijte obsah školení příslušných jednodenních kurzů (výše).

3 780 Kč

Postup před zahájením řízení o přestupku

Ke dni konání akreditace MVČR

25. srpna 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Zdeněk Kopečný

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Novela zákona o obecní policii

Ke dni konání akreditace MVČR

25. srpna 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Právní následky úmrtí pro obec

Ke dni konání akreditace MVČR

27. srpna 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Jitka Gregorová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Vybrané stěžejní aspekty zadávání veřejných zakázek dle zákona o zadávání veřejných zakázek 

(zkušenosti po 4 a půl roku účinnosti zákona)

Ke dni konání akreditace MVČR

3. září 2020, 9:00 - 15:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Revoluce v poplatcích za komunální odpad a jiné změny v místních poplatcích dle novely

Ke dni konání akreditace MVČR

3. září 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Úspěšné zajištění zadávání rámcových dohod a zavádění dynamického nákupního systému

Ke dni konání akreditace MVČR

4. září 2020, 9:00 - 15:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Vybrané stěžejní aspekty zadávání veřejných zakázek dle zákona o zadávání veřejných zakázek včetně zadávání rámcových dohod a zavádění DNS

- cenově výhodnější kombinace kurzů 3. a 4. září 2020

- varianta bez ubytování

Ke dni konání akreditace MVČR

3. a 4. září 2020, 9:00 - 15:00,

Ing. Martin Krištof

Prosíme, použijte obsah školení příslušných jednodenních kurzů (výše).

3 780 Kč

Efektivní jednání a vyjednávání s
právníky pro neprávníky 

Ke dni konání akreditace MVČR

4. září 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Adhezní řízení v přestupkovém právu

Ke dni konání akreditace MVČR

4. září 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Bezvadné vedeného správního a přestupkového řízení se zahraniční účastí (vč. otázky doručování a tlumočení)

Ke dni konání akreditace MVČR

8. září 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Katastr nemovitostí a jeho význam pro činnost správního orgánu

Ke dni konání akreditace MVČR

8. září 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Jitka Gregorová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Ztráty a nálezy v praxi měst a obcí

Ke dni konání akreditace MVČR

8. září 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Tereza Chadimová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Právní aspekty definice ohroženého dítěte

Ke dni konání akreditace MPSV a MVČR

9. září 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Rozhodování ve věcech místních poplatků

Ke dni konání akreditace MVČR

10. září 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Hana Krejčíková

Obsah školení je ke stažení zde.

 1 990 Kč

Profesionální řízení pracovních týmů

Ke dni konání akreditace MVČR

10. září 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Pavel Šteňko

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Aplikace Úmluvy o právech dítěte v praxi OSPOD 

Ke dni konání akreditace MPSV a MVČR

10. září 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Rozhodování ve věcech správních poplatků

Ke dni konání akreditace MVČR

11. září 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Hana Krejčíková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Rozvoj a zvyšování výkonnosti zaměstnanců

Ke dni konání akreditace MVČR

11. září 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Pavel Šteňko

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Právní význam názoru nebo stanoviska nezletilého dítěte 

Ke dni konání akreditace MPSV a MVČR

11. září 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Právní minimum pro pracovníky OSPOD 

- cenově výhodnější kombinace kurzů 9. až 11. září 2020

- varianta bez ubytování

Ke dni konání akreditace MPSV a MVČR

9. až 11. září 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Prosíme, použijte obsah školení příslušných jednodenních kurzů (výše).

5 470 Kč

Právní minimum pro pracovníky OSPOD

- cenově výhodnější kombinace kurzů 9. až 11. září 2020

- cena zahrnuje ubytování na dvě noci ve 4* hotelu Ruby Blue poblíž školicích prostor

- prosíme o obsazení účastníků v sudém počtu, s ohledem na dvojlůžkové pokoje

- v případě zájmu o jednolůžkový pokoj příplatek 900 Kč (napište, prosím, do poznámky k přihlášce)

Ke dni konání akreditace MPSV a MVČR

9. až 11. září 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Prosíme, použijte obsah školení příslušných jednodenních kurzů (výše).

6 470 Kč

Rozhodování ve věcech místních a správních poplatků

- cenově výhodnější kombinace kurzů 10. a 11. září 2020

- varianta bez ubytování

Ke dni konání akreditace MVČR

10. a 11. září 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Hana Krejčíková

Obsah školení je ke stažení zde.

3 780 Kč

Profesionální řízení zaměstnanců a zvyšování jejich výkonnosti

- cenově výhodnější kombinace kurzů 10. a 11. září 2020

- varianta bez ubytování

Ke dni konání akreditace MVČR

10. a 11. září 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Pavel Šteňko

Obsah školení je ke stažení zde.

3 780 Kč

Dopravní nehoda - přestupek nebo trestný čin?

Ke dni konání akreditace MVČR

15. září 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Jméno a příjmení osoby - aktuální otázky zákona o matrikách včetně dopadů novel

Ke dni konání akreditace MVČR

15. září 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Kritéria rozlišení přestupku a trestného činu

Ke dni konání akreditace MVČR

15. září 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Zdeněk Kopečný

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Rozlišování oprav a rekonstrukcí včetně dopadu do finančního plánování

Ke dni konání akreditace MVČR

15. září 2020, 9:00 - 15:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Bezchybné zadávání veřejných zakázek na stavební práce a souvisejících veřejných zakázek

Ke dni konání akreditace MVČR

16. září 2020, 9:00 - 15:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Opravy a rekonstrukce v praxi veřejné správy v kontextu veřejných zakázek na stavební práce

- cenově výhodnější kombinace kurzů 15. a 16. září 2020

- varianta bez ubytování

Ke dni konání akreditace MVČR

15. a 16. září 2020, 9:00 - 15:00,

Ing. Martin Krištof

Prosíme, použijte obsah školení příslušných jednodenních kurzů (výše).

3 780 Kč

Efektivní zajištění vymáhání pohledávek obcemi

Ke dni konání akreditace MVČR

17. září 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Jitka Gregorová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Právní aspekty ochrany dřevin nejen v řízeních o přestupcích

Ke dni konání akreditace MVČR

17. září 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. et Mgr. Bc. Hana Cejpek Musilová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Kontrola veřejných zakázek

Ke dni konání akreditace MVČR

17. září 2020, 9:00 - 15:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Závazky - obecná ustanovení a jejich

správný výklad a aplikace

Ke dni konání akreditace MVČR

17. září 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Radka Vacová, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Insolvenční řízení pro opatrovníky a sociální pracovníky

Ke dni konání akreditace MVČR

22. září 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Kateřina Krkošková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Objektivní odpovědnost právnických osob a fyzických podnikajících osob

Ke dni konání akreditace MVČR

22. září 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Veřejnoprávní smlouvy v praxi měst a obcí

Ke dni konání akreditace MVČR

22. září 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Anna Kováčová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Správná a bezvadná aplikace veřejnoprávní kontroly kontrolním orgánem

Ke dni konání akreditace MVČR

22. září 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Lenka Piknová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Řádný výkon vlastnického práva a práva držby včetně žalob na jejich ochranu

Ke dni konání akreditace MVČR

24. září 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Radka Vacová, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Příprava na veřejnoprávní kontrolu, její úspěšný průběh a řešení připomínek ke kontrolnímu protokolu

Ke dni konání akreditace MVČR

25. září 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Lenka Piknová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Základní vývojové aspekty při práci s klienty dětského věku

(pro pracovníky pomáhajících profesí, úředníky, sociální pracovníky apod.)

Ke dni konání akreditace MPSV a MVČR

25. září 2020, 9:00 - 15:00,

MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D.

PaedDr. Mgr. Věra Facová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Efektivní obrana před šikanózními návrhy a žádostmi

- praktický a konzultační seminář

Ke dni konání akreditace MVČR

29. září 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Svobodný přístup k informacím a ochrana osobních údajů

Ke dni konání akreditace MVČR

29. září 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Právní úprava honiteb a honebních společenstev

Ke dni konání akreditace MVČR

29. září 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Anna Kováčová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Předběžná opatření v praxi OSPOD

Ke dni konání akreditace MPSV a MVČR

30. září 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Správný a právně bezchybný průběh sňatečného obřadu z pohledu oddávajícího a

matričního úředníka

Ke dni konání akreditace MVČR

1. října 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Právní a praktické aspekty poučovací povinnosti ve správním řízení (včetně řízení o přestupcích)

Ke dni konání akreditace MVČR

1. října 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Svéprávnost nezletilého dítěte 

Ke dni konání akreditace MPSV a MVČR

1. října 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Radka Vacová, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Práva dítěte ve zdravotnictví 

Ke dni konání akreditace MPSV a MVČR

2. října 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Právní jednání nezletilých dětí a jejich zastoupení

- cenově výhodnější kombinace kurzů 1. a 2. října 2020

- varianta bez ubytování

Ke dni konání akreditace MPSV a MVČR

1. a 2. října 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Mgr. Radka Vacová, Ph.D.

Prosíme, použijte obsah školení příslušných jednodenních kurzů (výše).

3 780 Kč

Právní jednání nezletilých dětí a jejich zastoupení

- cenově výhodnější kombinace kurzů 1. a 2. října 2020

- cena zahrnuje ubytování ve 4* hotelu Mercure Ostrava Center poblíž školicích prostor

- prosíme o obsazení účastníků v sudém počtu, s ohledem na dvojlůžkové pokoje

- v případě zájmu o jednolůžkový pokoj příplatek 800 Kč (napište, prosím, do poznámky k přihlášce)

Ke dni konání akreditace MPSV a MVČR

1. a 2. října 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Mgr. Radka Vacová, Ph.D.

Prosíme, použijte obsah školení příslušných jednodenních kurzů (výše).

4 280 Kč

Bezvadná aplikace správního řádu na úseku matrik včetně řešení přestupků

Ke dni konání akreditace MVČR

2. října 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Bezvadná aplikace správního řádu na úseku matrik s akcentem na správný a právně bezchybný průběh sňatečného obřadu

- cenově výhodnější kombinace kurzů 1. a 2. října 2020

- varianta bez ubytování

Ke dni konání akreditace MVČR

1. a 2. října 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Prosíme, použijte obsah školení příslušných jednodenních kurzů (výše).

3 780 Kč

Soukromoprávní a veřejnoprávní aspekty staveb, soukromoprávní a veřejnoprávní důvody odstraňování staveb 

Ke dni konání akreditace MVČR

6. října 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Radka Vacová, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Zákon o pozemních komunikacích s důrazem na řešení škodních událostí

Ke dni konání akreditace MVČR

6. října 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Tereza Chadimová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Přestupky na úseku nakládání s vodami

Ke dni konání akreditace MVČR

6. října 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. et. Mgr. Bc. Hana Cejpek Musilová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Zásady kybernetické bezpečnosti pro každodenní praxi úředníka

Ke dni konání akreditace MVČR

6. října 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Emil Budín

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Psychiatrické minimum při práci s klienty I. se zaměřením na duševní poruchy z okruhu depresí, neuróz a psychických poruch dětského věku

Ke dni konání akreditace MPSV a MVČR

8. října 2020, 9:00 - 15:00,

MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D.

PaedDr. Mgr. Věra Facová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Vybrané aktuální problémy živnostenského práva - dvoudenní intenzivní konzultační kurz

Ke dni konání akreditace MVČR

8. a 9. října 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

3 780 Kč

Psychiatrické minimum při práci s klienty II. se zaměřením na duševní poruchy z okruhu schizofrenie, demencí a závislostí

Ke dni konání akreditace MPSV a MVČR

9. října 2020, 9:00 - 15:00

MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D.

PaedDr. Mgr. Věra Facová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Psychiatrické minimum při práci s klienty pro nezdravotnické profese

- cenově výhodnější kombinace kurzů 8. a 9. října 2020

- varianta bez ubytování

Ke dni konání akreditace MPSV a MVČR

8. a 9. října 2020, 9:00 - 15:00

MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D.

PaedDr. Mgr. Věra Facová

Prosíme, použijte obsah školení příslušných jednodenních kurzů (výše).

3 780 Kč

Datové schránky v praxi

Ke dni konání akreditace MVČR

13. října 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Ublížení na zdraví - tenká hranice mezi přestupkem a trestným činem

Ke dni konání akreditace MVČR

13. října 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Zdeněk Kopečný

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Úspěšné zajištění technického dozoru stavebníka

Ke dni konání akreditace MVČR

13. října 2020, 9:00 - 15:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Správné vedení stavebních deníků dle stavebního zákona a dle vyhlášky o dokumentaci staveb

Ke dni konání akreditace MVČR

14. října 2020, 9:00 - 15:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Úspěšné zajištění dokumentace průběhu stavby a dohledu nad ní

- cenově výhodnější kombinace kurzů 13. a 14. října 2020

- varianta bez ubytování

Ke dni konání akreditace MVČR

13. a 14. října 2020, 9:00 - 15:00,

Ing. Martin Krištof

Prosíme, použijte obsah školení příslušných jednodenních kurzů (výše).

3 780 Kč

Právní postavení souseda - střet soukromoprávní a veřejnoprávní úpravy

Ke dni konání akreditace MVČR

15. října 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Jitka Gregorová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Legalizace a vidimace - aktuální problémy aplikační praxe ve světle novely zákona o ověřování

Ke dni konání akreditace MVČR

15. října 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Lucie Maděrková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Psychiatrické minimum při práci s klienty III. se zaměřením na duševní poruchy z okruhu poruch příjmu potravy, poruch spánku a poruch v oblasti sexuality

Ke dni konání akreditace MPSV a MVČR

15. října 2020, 9:00 - 15:00,

MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D.

PaedDr. Mgr. Věra Facová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Přestupky na úseku dopravy pohledem aktuální judikatury NSS - konzultační seminář

Ke dni konání akreditace MVČR

16. října 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Práva a povinnosti obce a kraje jako zřizovatele poskytovatele zdravotních nebo sociálních služeb

Ke dni konání akreditace MVČR

16. října 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Lenka Piknová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Aplikace daňového řádu pro úředníky

Ke dni konání akreditace MVČR

16. října 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Hana Krejčíková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Motivace a leadership

Ke dni konání akreditace MVČR

16. října 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Pavel Šteňko

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Zdravotnické právo pro poskytovatele sociálních služeb

Ke dni konání akreditace MVČR

20. října 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Jiří Šimek

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Ochrana zvířat proti týrání v kontextu přestupkového a trestního práva

Ke dni konání akreditace MVČR

20. října 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. et Mgr. Bc. Hana Cejpek Musilová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Současné právní otázky poskytování sociálních služeb

Ke dni konání akreditace MVČR

21. října 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Kateřina Krkošková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Právní minimum pro poskytovatele sociálních služeb

- cenově výhodnější kombinace kurzů 20. a 21. října 2020

- varianta bez ubytování

Ke dni konání akreditace MVČR

20. a 21. října 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Jiří Šimek

Mgr. Kateřina Krkošková 

Prosíme, použijte obsah školení příslušných jednodenních kurzů (výše).

3 780 Kč

Zastupování ve správním řízení

Ke dni konání akreditace MVČR

22. října 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Čeština pro úředníky

Ke dni konání akreditace MVČR

22. října 2020, 9:00 - 15:00,

PhDr. Pavel Grenar

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Nejčastější chyby při zadávání veřejných zakázek dle zákona včetně rozhodovací praxe ÚOHS a poskytovatelů dotace

Ke dni konání akreditace MVČR

22. října 2020, 9:00 - 15:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Vzájemné vazby stavebního zákona a občanského zákoníku - dvoudenní konzultační seminář

Ke dni konání akreditace MVČR

22. a 23. října 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Jitka Gregorová

Mgr. Daniel Pospíšil

Obsah školení je ke stažení zde.

3 780 Kč

Bezchybné zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Ke dni konání akreditace MVČR

23. října 2020, 9:00 - 15:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Bezchybné zadávání veřejných zakázek dle zákona i VZMR

- cenově výhodnější kombinace kurzů 22. a 23. října 2020

- varianta bez ubytování

Ke dni konání akreditace MVČR

22. a 23. října 2020, 9:00 - 15:00,

Ing. Martin Krištof

Prosíme, použijte obsah školení příslušných jednodenních kurzů (výše).

3 780 Kč

Aktuální problematika drogových deliktů

Ke dni konání akreditace MVČR

23. října 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Revoluce v poplatcích za komunální odpad a jiné změny v místních poplatcích dle novely

Ke dni konání akreditace MVČR

27. října 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Občanskoprávní minimum pro pracovníky veřejné správy

(vč. zohlednění novely občanského zákoníku provedené zákonem č. 163/2020 Sb.

účinné od 1. 7. 2020)

Ke dni konání akreditace MVČR

27. října 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Jitka Gregorová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Zákon o střetu zájmů a sankce za jeho porušení

Ke dni konání akreditace MVČR

30. října 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Nájem a pacht obecních a krajských pozemků a prostor sloužících k podnikání

- včetně dopadů COVID-19

Ke dni konání akreditace MVČR

3. listopadu 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Jitka Gregorová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Komunikace a jednání s problémovým klientem

Ke dni konání akreditace MPSV a MVČR

5. listopadu 2020, 9:00 - 15:00,

MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D.

PaedDr. Mgr. Věra Facová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Mediace

Ke dni konání akreditace MVČR

5. a 6. listopadu 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Kateřina Krkošková

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

3 780 Kč

Právní aspekty a následky interakce s problémovým klientem a dalšími osobami 

Ke dni konání akreditace MVČR

6. listopadu 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Legislativní a psychologické aspekty interakce s problémovými osobami

- cenově výhodnější kombinace kurzů 5. a 6. listopadu 2020

- varianta bez ubytování

- v případě uvolnění opatření proti COVID-19 obdrží každý účastník vstupenku na vybrané divadelní představení

- v případě nemožnosti navštívit uvedené představení obdrží každý účastník knihu MUDr. Miroslava Orla "A co řeknete teď, doktore?"

Ke dni konání akreditace MVČR

5. a 6. listopadu 2020, 9:00 - 15:00,

MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D.

PaedDr. Mgr. Věra Facová

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Prosíme, použijte obsah školení příslušných jednodenních kurzů (výše).

3 780 Kč

Úřední deska

Ke dni konání akreditace MVČR

10. listopadu 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Problematické aspekty řízení o přestupku - praktické konzultační školení

Ke dni konání akreditace MVČR

10. listopadu 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Zdeněk Kopečný

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Bezvadné a efektivní zajištění správy budov s akcentem na kontrolu a revizí zařízení budov

Ke dni konání akreditace MVČR

10. listopadu 2020, 9:00 - 15:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Místní provozní pravidla a provozní řády včetně pravidel požární bezpečnosti
a bezpečnosti práce v praxi veřejné správy 

Ke dni konání akreditace MVČR

11. listopadu 2020, 9:00 - 15:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Bezvadné zajištění rozúčtování a vyúčtování služeb a energií

Ke dni konání akreditace MVČR

12. listopadu 2020, 9:00 - 15:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Komplexní zajištění provozní dokumentace budov a jejího vybavení s akcentem
na bezpečnost, kontrolu a revizi zařízení 

- cenově výhodnější kombinace kurzů 10. a 11. listopadu 2020

- varianta bez ubytování

Ke dni konání akreditace MVČR

10. a 11. listopadu 2020, 9:00 - 15:00,

Ing. Martin Krištof

Prosíme, použijte obsah školení příslušných jednodenních kurzů (výše).

3 780 Kč

Bezvadné komplexní zajištění správy a dokumentace budov a bytů ve vlastnictví či správě ÚSC včetně rozúčtování nákladů

- cenově výhodnější kombinace kurzů 10. až 12. listopadu 2020

- varianta bez ubytování

Ke dni konání akreditace MVČR

10. až 12. listopadu 2020, 9:00 - 15:00,

Ing. Martin Krištof

Prosíme, použijte obsah školení příslušných jednodenních kurzů (výše).

5 470 Kč

Řádné a bezvadné vedení ústního jednání - modelové příklady

(včetně dopadů novely)

Ke dni konání akreditace MVČR

12. listopadu 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Koupě, darování a směna majetku obcí s praktickými příklady

Ke dni konání akreditace MVČR

12. listopadu 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Radka Vacová, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Správní exekuce v praxi (včetně aplikace daňového řádu)

Ke dni konání akreditace MVČR

13. listopadu 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Odpovědnost mládeže za protiprávní činy (zaměření na správní a trestní odpovědnost mládeže dle ZSM a aktuální judikaturu)

Ke dni konání akreditace MPSV a MVČR

13. listopadu 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Právní řešení poruch chování u dětí a mladistvých závažného rázu

Ke dni konání akreditace MPSV a MVČR

18. listopadu 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Výkon rodičovství nezletilým rodičem 

Ke dni konání akreditace MPSV a MVČR

19. listopadu 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Psychiatrické minimum při práci s klienty IV. se zaměřením na inteligenci a intelekt a jejich poruchy, poruchy impulzivní a poruchy tikové

Ke dni konání akreditace MPSV a MVČR

19. listopadu 2020, 9:00 - 15:00,

MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D.

PaedDr. Mgr. Věra Facová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Práva neprovdané matky a dítěte narozeného mimo manželství

Ke dni konání akreditace MPSV a MVČR

20. listopadu 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Radka Vacová, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Právní řešení nepříznivých situací nezletilých a nesezdaných rodičů

- cenově výhodnější kombinace kurzů 19. a 20. listopadu 2020

- varianta bez ubytování

Ke dni konání akreditace MPSV a MVČR

19. a 20. listopadu 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Mgr. Radka Vacová, Ph.D.

Prosíme, použijte obsah školení příslušných jednodenních kurzů (výše).

3 780 Kč

Právní řešení nepříznivých situací nezletilých a nesezdaných rodičů

- cenově výhodnější kombinace kurzů 19. a 20. listopadu 2020

- cena zahrnuje ubytování ve 4* hotelu Ruby Blue poblíž školicích prostor

- prosíme o obsazení účastníků v sudém počtu, s ohledem na dvojlůžkové pokoje

- v případě zájmu o jednolůžkový pokoj příplatek 500 Kč (napište, prosím, do poznámky k přihlášce)

Ke dni konání akreditace MPSV a MVČR

19. a 20. listopadu 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Mgr. Radka Vacová, Ph.D.

Prosíme, použijte obsah školení příslušných jednodenních kurzů (výše).

 4 280 Kč

Právní opatření na ochranu dětí

Ke dni konání akreditace MPSV a MVČR

20. listopadu 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Právní a praktické aspekty místních poplatků ze psů

Ke dni konání akreditace MVČR

20. listopadu 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Hana Krejčíková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Doručování ve správním řízení

Ke dni konání akreditace MVČR

24. listopadu 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Zákon o obcích v každodenní praxi úředníka, včetně připravovaných změn

Ke dni konání akreditace MVČR

27. listopadu 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Jiří Moskala, MPA

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Odpovědnost provozovatele vozidla s důrazem na aktuální judikaturu NSS

Ke dni konání akreditace MVČR

27. listopadu 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Práva a povinnosti obce a kraje jako zřizovatele školské právnické osoby

Ke dni konání akreditace MVČR

27. listopadu 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Lenka Piknová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Aktuální otázky zákona o svobodném přístupu k informacím - výklad zákona, judikatura, novely

Ke dni konání akreditace MVČR

1. prosince 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Zákon o přestupcích a trestní zákoník k Zkoušce odborné způsobilosti

Ke dni konání akreditace MVČR

1. prosince 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Zdeněk Kopečný

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Právní odpovědnost ve zdravotních službách

Ke dni konání akreditace MVČR

2. prosince 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Jiří Šimek

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Právní aspekty a následky interakce s agresivními klienty a dalšími osobami

Ke dni konání akreditace MVČR

2. prosince 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Prevence agresivního jednání a jednání s agresivními osobami

Ke dni konání akreditace MPSV a MVČR

3. prosince 2020 2020, 9:00 - 15:00,

MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D.

PaedDr. Mgr. Věra Facová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Legislativní a psychologické aspekty interakce s agresivními osobami

- cenově výhodnější kombinace kurzů 2. a 3. prosince 2020

- varianta bez ubytování

Ke dni konání akreditace MVČR

2. a 3. prosince 2020, 9:00 - 15:00,

MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D.

PaedDr. Mgr. Věra Facová

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Prosíme, použijte obsah školení příslušných jednodenních kurzů (výše).

3 780 Kč

Řádné a bezvadné vedení přestupkového řízení - intenzivní dvoudenní konzultační kurz

(otázky žádoucí)

Ke dni konání akreditace MVČR

3. a 4. prosince 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

3 780 Kč

Právní úprava ochrany před domácím násilím

Ke dni konání akreditace MPSV a MVČR

8. prosince 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Jitka Gregorová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Správná aplikace zákona o úřednících a zákona o obcích v praxi (nejen) personalistů

Ke dni konání akreditace MVČR

8. prosince 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Jiří Moskala, MPA

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Bezvadné zajištění stavebně-inženýrských činností

Ke dni konání akreditace MVČR

8. a 9. prosince 2020, 9:00 - 15:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

3 780 Kč

Jméno a příjmení osoby - aktuální otázky zákona o matrikách včetně dopadů novel

Ke dni konání akreditace MVČR

10. prosince 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Obecní byty - úskalí nájemních smluv, včetně aktuální judikatury

- včetně dopadů COVID-19 

Ke dni konání akreditace MVČR

15. prosince 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Jitka Gregorová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Odpovědnost za vady dle OZ a její řádné uplatnění

Ke dni konání akreditace MVČR

15. prosince 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Radka Vacová, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Práva a povinnosti zřizovaných organizací vůči obci či kraji jako zřizovateli

Ke dni konání akreditace MVČR

15. prosince 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Lenka Piknová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Zde se můžete přihlásit na uvedené akce:

(v případě přihlašování více účastníků najednou, prosím,
oddělte jména a data narození čárkou) 

Přihlášky obsahující uvedené údaje můžete rovněž zaslat na skoleni@kolumbuspm.cz.

Nejpozději do tří pracovních dnů Vám zašleme další informace.