K nouzovému stavu na území České republiky

V návaznosti na vyhlášení karantény na území celé České republiky přesouváme všechna naše školení pokrytá ochranným obdobím. Velmi prosíme všechny účastníky, aby si vybrali témata v náhradním nebo nově vypsaném termínu a kontaktovali nás na mailu skoleni@kolumbuspm.cz. Po domluvě s lektory vypíšeme témata nově i v dalších termínech. S jakýmikoliv dotazy nás můžete kdykoliv kontaktovat.

Současně připravujeme balíček pomocných opatření pro orgány správy na pomoc s řešením následků nouzových opatření proti šíření koronaviru - pro fungování územní samosprávy i státní správy, o kterých Vás budeme neprodleně informovat.

Nabídka školení v Ostravě v roce 2020

(přihlašovací formulář se nachází v dolní části stránky)

Všechna naše školení probíhají ve školicích prostorách na adrese NBC Office, 28. října 61, 702 00 Ostrava.

V těchto prostorách nabízíme:

1) Širší nabídku témat a termínů - 3 školicí místnosti s variabilní dispozicí i vlastním jménem a designem (Santa Maria, Pinta a Niña)

2) Ještě lepší dostupnost - přímo u dopravního uzlu MHD (zastávka Karolina)

3) Pro první tři zájemce parkování na přilehlém parkovišti zdarma, pro ostatní v OC Karolina nebo parkovištích v okolí

4) Školicí prostory jsou plně bezbariérové a každý účastník zde má dostatek místa v rámci školení i občerstvení

5) Po celou dobu školení budou účastníkům školení k dispozici naše asistentky a interní recepce

6) Moderní prostory vybavené audiovizuální technikou (velkoplošné TV), ve všech prostorách s klimatizací i přirozeným větráním

7) Občerstvení "hotelové úrovně" a zajištěný plnohodnotný oběd (výběr ze 2 polévek, 5 hlavních menu, teplý i studený bar)

8) Bonusy pro účastníky v rámci sdílení našeho úspěchu

Na každý kurz platí akce 5 + 1 (v případě pěti přihlášek jednoho objednatele šestý účastník zdarma). Neplatí pro balíčky, které tuto akci již obsahují a jsou doplněny další slevou. Neplatí pro výjezdní seminář.

Školení zajišťují:

JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D. (roz. Žatecká)- odborná asistentka na katedře trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, asistentka soudce Ústavního soudu

Mgr. et Mgr. Bc. Hana Cejpek Musilová - právnička České inspekce životního prostředí

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. - asistent soudce Ústavního soudu, lektor na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

Mgr. Kristýna Dvořáková - advokátka s mnoholetými zkušenostmi v oblasti soukromého a trestního práva

JUDr. Jitka Gregorová - lektorka Justiční akademie a vyučující na Vysoké škole podnikání a práva, advokátka s mnoholetými zkušenostmi v oblasti soukromého práva

PhDr. Pavel Grenar - středoškolský pedagog českého jazyka s mnoholetými zkušenostmi, emeritní ředitel České školní inspekce Moravskoslezského kraje

Mgr. Miloslav Hrdlička - lektor na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, asistent na Mendelově univerzitě v Brně, více než deset let praxe v oblasti občanského a procesního práva

JUDr. Tereza Chadimová - advokátka, mediátorka a interní doktorandka na Katedře správního práva a finančního práva Univerzity Palackého v Olomouci

JUDr. Radim Chalupa, Ph.D. - advokát specializující se na směnečné právo, insolvenční řízení a občanské soudní řízení

Mgr. Bc. Petra Juřátková - asistentka soudce Nejvyššího soudu, lektorka s mnoholetými zkušenostmi v oblasti vzdělávání úředníků veřejné správy

JUDr. Mgr. Zdeněk Kopečný - advokát s mnoholetými zkušenostmi v oblasti vzdělávání úředníků, lektor na Právnické fakultě Univerzity Karlovy

JUDr. Anna Kováčová - advokátka a lektorka, která se zaměřuje na oblast soukromého práva, veřejnoprávních smluv a rodinného práva. Profesně působila v justici (asistentka soudce). Aktuálně dokončuje doktorandské studium na Právnické fakultě Univerzity Palackého, kde působí i jako přednášející. Autorka řady odborných článků a jiných publikací

Ing. Martin Krištof - uznávaný odborník s více než 14letou zkušeností v oblasti zadávání veřejných zakázek všech druhů

Mgr. Kateřina Krkošková - advokátka specializující se na spornou agendu soukromého práva, insolvenční právo a rodinněprávní problematiku, více než 9 let působí rovněž v insolvenční kanceláři s oprávněním zvláštního insolvenčního správce

JUDr. Mgr. Pavla Ládová - advokátka s mnoholetými zkušenostmi v oblasti soukromého práva, lektorka na Právnické fakultě Univerzity Palackého

Mgr. Lucie Maděrková (roz. Kachramanová) - advokátka s několikaletou praxí v oblasti soukromého i veřejného práva, s profesními zkušenostmi v právní praxi realitní činnosti i v rámci činnosti orgánů veřejné správy, autorka odborných článků

Mgr. Jiří Moskala, MPA - Ve veřejné správě působí od roku 1992. V letech 2010 až 2017 externě působil na Vysoké škole sociálně správní v Havířově. V současné době externě vyučuje v Britském institutu v Novém Jičíně, kde přednáší v manažerském postgraduálním studiu MBA a MPA. V lektorské činnosti se zaměřuje na právo v praxi veřejné správy, personální práci a manažerské dovednosti. Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2010

Mgr. Lenka Piknová - advokátka specializující se na zakládání právnických osob a správní proces

Mgr. Petr Sedlák, Ph.D. - soudce Krajského soudu v Brně specializující se na správní soudnictví a rodinné právo

doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. - profesorka na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, emeritní děkanka, autorka komentáře k občanskému zákoníku, autorka desítek tuzemských i zahraničních děl

Mgr. Radka Vacová - advokátka specializující se na soukromé právo, lektorka na Právnické fakultě Univerzity Palackého

Zvýhodněné balíčky:

- zvýhodněný balíček šesti školení za cenu pěti zlevněný o 500 Kč

- lze kombinovat i s kurzy v Brně nebo v Praze

- garance výměny v případě omluvené neúčasti (nemoci, rodinné a pracovní události)

- pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH

- výběr témat, prosím, následně zašlete na adresu: info@kolumbuspm.cz

Specialista v sociální oblasti

- na výběr všechna témata akreditovaná u MPSV, a to kdykoliv v průběhu roku 2020

Specialista na veřejné zakázky

- na výběr všechna témata v oblasti veřejných zakázek včetně témat s přesahem do stavební a investorské činnosti akreditovaná u MVČR, a to kdykoliv v průběhu roku 2020

Specialista na přestupky

- na výběr všechna témata v oblasti přestupků a přestupkového řízení akreditovaná u MVČR, a to kdykoliv v průběhu roku 2020

Specialista na správní řízení

- na výběr všechna témata v oblasti správního řízení akreditovaná u MVČR, a to kdykoliv v průběhu roku 2020

Specialista na smlouvy a nakládání s majetkem

- na výběr všechna témata v oblasti smluvního práva a nakládání s majetkem akreditovaná u MVČR, a to kdykoliv v průběhu roku 2020

9 450 Kč

Zvýhodněný balíček šesti kurzů

- zvýhodněný balíček šesti školení za cenu pěti

- na výběr všechna témata akreditovaná u MVČR nebo MPSV, a to kdykoliv v průběhu roku 2020

- lze kombinovat i s kurzy v Brně nebo v Praze

- garance výměny v případě omluvené neúčasti (nemoci, rodinné a pracovní události)

- pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH

- výběr témat, prosím, následně zašlete na adresu: info@kolumbuspm.cz

9 950 Kč

Bezchybný postup při vydávání řidičských průkazů a vedení registru řidičů a vozidel, včetně řešení přestupků

Akreditace MVČR

3. dubna 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Katastr nemovitostí a jeho význam pro činnost správního orgánu

Akreditace MVČR

7. dubna 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Jitka Gregorová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Hodnocení znaleckých posudků

Akreditace MVČR

9. dubna 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Odpovědnost mládeže za protiprávní činy (zaměření na řízení v trestních věcech mladistvých a dětí mladších 15 let a problémy s nim spojené)

Akreditace MPSV a MVČR

9. dubna 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Kristýna Dvořáková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Problematické procesní aspekty řízení o přestupku

Akreditace MVČR

9. dubna 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Čeština pro úředníky II - interaktivní konzultační seminář 

- aneb "Ujistíme Vás o tom, v čem si stran češtiny nejste jistí"

Akreditace MVČR

9. dubna 2020, 9:00 - 15:00,

PhDr. Pavel Grenar

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Jméno a příjmení osoby - aktuální otázky zákona o matrikách včetně dopadů novel

Akreditace MVČR

14. dubna 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Ublížení na zdraví - tenká hranice mezi přestupkem a trestným činem

Akreditace MVČR

14. dubna 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Zdeněk Kopečný

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Objektivní odpovědnost právnických osob a fyzických podnikajících osob

Akreditace MVČR

16. dubna 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Psychiatrické minimum při práci s klienty I. 

- se zaměřením na duševní poruchy z okruhu depresí, neuróz a psychických poruch dětského věku

Akreditace MPSV a MVČR

16 . dubna 2020, 9:00 - 15:00,

MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D.

PaedDr. Mgr. Věra Facová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Jak správně a bezvadně napsat rozhodnutí o přestupku 

- praktický seminář

Akreditace MVČR

17. dubna 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Právní následky úmrtí pro obec

Akreditace MVČR

21. dubna 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Jitka Gregorová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Současné právní otázky poskytování sociálních služeb

Akreditace MVČR

21. dubna 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Kateřina Krkošková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Dopravní nehoda - přestupek nebo trestný čin?

Akreditace MVČR

21. dubna 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Zdravotnické právo pro poskytovatele sociálních služeb

Akreditace MVČR

22. dubna 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Jiří Šimek

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Správné řešení nejčastějších přestupků pro strážníky ve světle novely zákona o odpovědnosti za přestupky

23. dubna 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Lucie Maděrková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení

Akreditace MVČR

24. dubna 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Radim Chalupa, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Práva a povinnosti obce a kraje jako zřizovatele školské právnické osoby

Akreditace MVČR

24. dubna 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Lenka Piknová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Svobodný přístup k informacím a ochrana osobních údajů

Akreditace MVČR

28. dubna 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Zákon o odpovědnosti za přestupky ve světle novely

Akreditace MVČR

28. dubna 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Nejčastější chyby při zadávání veřejných zakázek dle zákona včetně rozhodovací praxe ÚOHS a poskytovatelů dotace

Akreditace MVČR

28. dubna 2020, 9:00 - 15:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Bezchybné zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Akreditace MVČR

29. dubna 2020, 9:00 - 15:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Registr smluv ve vazbě na veřejné zakázky a uveřejňovací povinnosti zadavatelů

Akreditace MVČR

30. dubna 2020, 9:00 - 15:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Bezchybné zadávání veřejných zakázek dle zákona i VZMR včetně uveřejňovacích povinností

- cenově výhodnější kombinace kurzů 28. a 30. dubna 2020

- varianta bez ubytování

Akreditace MVČR

28. a 30. dubna 2020, 9:00 - 15:00,

Ing. Martin Krištof

Prosíme, použijte obsah školení příslušných jednodenních kurzů (výše).

5 470 Kč

Psychiatrické minimum při práci s klienty II. 

- se zaměřením na duševní poruchy z okruhu schizofrenie, demencí a závislostí

Kurz je zcela obsazen, děkujeme za Váš zájem.

Akreditace MPSV

30. dubna 2020, 9:00 - 15:00,

MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D.

PaedDr. Mgr. Věra Facová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Hospodaření s majetkem obcí nebo kraje

Akreditace MVČR

30. dubna 2020, 9:00 - 15:00,

doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

OSPOD jako opatrovník při uplatňování nemajetkové újmy na zdraví nezletilého dítěte

Akreditace MPSV a MVČR

5. května 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Prevence agresivního jednání a jednání s agresivními osobami

Akreditace MPSV a MVČR

6. května 2020, 9:00 - 15:00,

MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D.

PaedDr. Mgr. Věra Facová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990Kč

Aktuální problematika drogových deliktů

Akreditace MVČR

7. května 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Právní řešení domácího násilí 

Akreditace MPSV a MVČR

7. května 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Služebnosti a reálná břemena v praxi obcí a krajů

Akreditace MVČR

7. května 2020, 9:00 - 15:00,

doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Právní úprava ochrany před domácím násilím

Akreditace MPSV a MVČR

12. května 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Jitka Gregorová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Právní odpovědnost ve zdravotních službách

Akreditace MVČR

12. května 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Jiří Šimek

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Koupě, darování a směna majetku obcí s praktickými příklady

Akreditace MVČR

14. května 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Radka Vacová, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Řádná a bezvadná aplikace správního řádu na úseku stavebního zákona

Akreditace MVČR

14. května 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Odpovědnost provozovatele vozidla s důrazem na aktuální judikaturu NSS

Akreditace MVČR

15. května 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Zastupování ve správním řízení

Akreditace MVČR

19. května 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Problematické aspekty v řízení o přestupcích - praktické konzultační školení

Akreditace MVČR

19. května 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Zdeněk Kopečný

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Odpovědnost úředníka za újmu

Akreditace MVČR

20. května 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Výchovná opatření v rozhodovací praxi OSPOD

Akreditace MPSV a MVČR

20. května 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Aplikace správního řádu v praxi OSPOD 

Akreditace MPSV a MVČR

21. května 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Efektivní zajištění vymáhání pohledávek obcemi

Akreditace MVČR

21. května 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Jitka Gregorová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Dokazování v praxi OSPOD 

Akreditace MPSV a MVČR

22. května 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Efektivní využití výchovných opatření v rozhodovací praxi

- cenově výhodnější kombinace kurzů 20. až 22. května 2020

- varianta bez ubytování

Akreditace MPSV a MVČR

20. až 22. května 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Prosíme, použijte obsah školení příslušných jednodenních kurzů (výše).

5 470 Kč

Efektivní využití výchovných opatření v rozhodovací praxi

- cenově výhodnější kombinace kurzů 20. až 22. května 2020

- cena zahrnuje ubytování na dvě noci ve 4* hotelu Ruby Blue poblíž školicích prostor

- prosíme o obsazení účastníků v sudém počtu, s ohledem na dvojlůžkové pokoje

- v případě zájmu o jednolůžkový pokoj příplatek 900 Kč (napište, prosím, do poznámky k přihlášce)

Akreditace MPSV a MVČR

20. až 22. května 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Prosíme, použijte obsah školení příslušných jednodenních kurzů (výše).

6 770 Kč

Účast veřejnosti na rozhodovacích procesech správního orgánu

Akreditace MVČR

22. května 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Práva a povinnosti zřizovaných organizací vůči obci či kraji jako zřizovateli

Akreditace MVČR

22. května 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Lenka Piknová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Datové schránky v praxi

Akreditace MVČR

26. května 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Bezvadné vedení správního řízení se zahraniční účastí

- včetně otázky doručování, opatrovnictví a tlumočení

Akreditace MVČR

26. května 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Bezchybné zadávání veřejných zakázek na služby a souvisejících veřejných zakázek

Akreditace MVČR

26. května 2020, 9:00 - 15:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Bezchybné zadávání veřejných zakázek na dodávky a souvisejících veřejných zakázek

Akreditace MVČR

27. května 2020, 9:00 - 15:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Bezchybné zadávání veřejných zakázek na dodávky a služby včetně souvisejících veřejných zakázek

- cenově výhodnější kombinace kurzů 26. a 27. května 2020

- varianta bez ubytování

Akreditace MVČR

26. a 27. května 2020, 9:00 - 15:00,

Ing. Martin Krištof

Prosíme, použijte obsah školení příslušných jednodenních kurzů (výše).

3 780 Kč

Správné vedení vyvlastňovacího řízení ve veřejném zájmu

Akreditace MVČR

28. května 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Lucie Maděrková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Právní úprava honiteb a honebních společenstev

Akreditace MVČR

28. května 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Anna Kováčová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Mediace

Akreditace MVČR

28. a 29. května 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Kateřina Krkošková

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

3 980 Kč

Bezvadný postup při vyřizování opravných prostředků ve správním řízení

Akreditace MVČR

2. června 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Lucie Maděrková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Soukromoprávní a veřejnoprávní aspekty staveb, soukromoprávní a veřejnoprávní důvody odstraňování staveb

Akreditace MVČR

4. června 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Radka Vacová, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Odpovědnost mládeže za protiprávní činy (zaměření na trestní a správní odpovědnost mládeže a související aspekty)

Akreditace MPSV a MVČR

4. června 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Eva Brucnkerová, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Veřejnoprávní smlouvy v praxi měst a obcí

Akreditace MVČR

4. června 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Anna Kováčová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Odpovědnost mládeže za protiprávní činy (zaměření na opatření ukládána mladistvým a aplikační praxi soudů)

Akreditace MPSV a MVČR

5. června 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Kristýna Dvořáková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Doručování ve správním řízení

Akreditace MVČR

9. června 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Zákon o přestupcích a trestní zákoník k Zkoušce odborné způsobilosti

Akreditace MVČR

9. června 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Zdeněk Kopečný

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Efektivní jednání a vyjednávání s právníky pro neprávníky

Akreditace MVČR

10. června 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Postavení nezletilého v řízení o přestupku

Akreditace MVČR

11. června 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Aktuální judikatura a výkladové trendy vztahující se k přestupkovému řízení

Akreditace MVČR

12. června 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Řádné a bezvadné vedení sporného správního řízení

Akreditace MVČR

17. června 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Právní postavení souseda - střet soukromoprávní a veřejnoprávní úpravy

Akreditace MVČR

18. června 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Jitka Gregorová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Komunikace a jednání s problémovým klientem

Akreditace MPSV a MVČR

18. června 2020, 9:00 - 15:00,

MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D.

PaedDr. Mgr. Věra Facová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Úřední deska

Akreditace MVČR

18. června 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Správná a bezvadná aplikace veřejnoprávní kontroly kontrolním orgánem

Akreditace MVČR

19. června 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Lenka Piknová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Východiska a prevence korupce úředních osob

Akreditace MVČR

23. června 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Zdeněk Kopečný

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Kontrola veřejných zakázek

Akreditace MVČR

23. června 2020, 9:00 - 15:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Odpovědnost zaměstnanců a volených zástupců ÚSC při zadávání VZ a nakládání s majetkem ÚSC

Akreditace MVČR

24. června 2020, 9:00 - 15:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Bezvadné a efektivní zajištění správy budov s akcentem na kontrolu a revizí zařízení budov

Akreditace MVČR

7. července 2020, 9:00 - 15:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Místní provozní pravidla a provozní řády včetně pravidel požární bezpečnosti a bezpečnosti práce v praxi veřejné správy 

Akreditace MVČR

8. července 2020, 9:00 - 15:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Bezvadné zajištění rozúčtování a vyúčtování služeb a energií

Akreditace MVČR

9. července 2020, 9:00 - 15:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Komplexní zajištění provozní dokumentace budov a jejího vybavení s akcentem na bezpečnost, kontrolu a revizi zařízení

- cenově výhodnější kombinace kurzů 7. a 8. července 2020

- varianta bez ubytování

- každý účastník v rámci balíčku obdrží vstupenku na představení Divadla Karlštejn - Noc na Karlštejně

Akreditace MVČR

7. a 8. července 2020 , 9:00 - 15:00,

Ing. Martin Krištof

Prosíme, použijte obsah školení příslušných jednodenních kurzů (výše).

3 780 Kč

Bezvadné komplexní zajištění správy budov a bytů ve vlastnictví ÚSC včetně rozúčtování nákladů

- cenově výhodnější kombinace kurzů 7. až 9. července 2020

- varianta bez ubytování

- každý účastník v rámci balíčku obdrží vstupenku na představení Divadla Karlštejn - Noc na Karlštejně

Akreditace MVČR

7. až 9. července 2020 , 9:00 - 15:00,

Ing. Martin Krištof

Prosíme, použijte obsah školení příslušných jednodenních kurzů (výše).

5 470 Kč

Praktický rozbor pravidel pro ukládání trestu v řízení o přestupku

Akreditace MVČR

10. července 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Obecní byty - úskalí nájemních smluv, včetně aktuální judikatury

Akreditace MVČR

14. července 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Jitka Gregorová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Závazky - obecná ustanovení a jejich správný výklad a aplikace

Akreditace MVČR

14. července 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Radka Vacová, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Nejčastější chyby při aplikaci správního řádu pohledem judikatury správních soudů

Akreditace MVČR

16. července 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Rodinné právo v praxi matrik

Akreditace MVČR

16. července 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Čeština pro úředníky

Akreditace MVČR

16. července 2020, 9:00 - 15:00,

PhDr. Pavel Grenar

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Nájem a pacht obecních a krajských pozemků

Akreditace MVČR

21. července 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Jitka Gregorová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Vybrané stěžejní aspekty zadávání veřejných zakázek dle zákona o zadávání veřejných zakázek 

(zkušenosti po 4 a půl roku účinnosti zákona)

Akreditace MVČR

21. července 2020, 9:00 - 15:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Úspěšné zajištění zadávání rámcových dohod a zavádění dynamického nákupního systému

Akreditace MVČR

22. července 2020, 9:00 - 15:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Vybrané stěžejní aspekty zadávání veřejných zakázek dle zákona o zadávání veřejných zakázek včetně zadávání rámcových dohod a zavádění DNS

- cenově výhodnější kombinace kurzů 21. a 22. července 2020

- varianta bez ubytování

Akreditace MVČR

21. a 22. července 2020, 9:00 - 15:00,

Ing. Martin Krištof

Prosíme, použijte obsah školení příslušných jednodenních kurzů (výše).

3 780 Kč

Hmotněprávní a procesní aspekty náhradní péče 

Akreditace MPSV a MVČR

23. července 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Nejčastější chyby v procesu osvojení dítěte

Akreditace MPSV a MVČR

24. července 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Náhradní péče o nezletilé dítě

- cenově výhodnější kombinace kurzů 23. a 24. července 2020

- varianta bez ubytování

Akreditace MPSV a MVČR

23. a 24. července 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Prosíme, použijte obsah školení příslušných jednodenních kurzů (výše).

3 780 Kč

Náhradní péče o nezletilé dítě

- cenově výhodnější kombinace kurzů 23. a 24. července 2020

- cena zahrnuje ubytování ve 4* hotelu Ruby Blue poblíž školicích prostor

- prosíme o obsazení účastníků v sudém počtu, s ohledem na dvojlůžkové pokoje

- v případě zájmu o jednolůžkový pokoj příplatek 500 Kč (napište, prosím, do poznámky k přihlášce)

Akreditace MPSV a MVČR

23. a 24. července 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Prosíme, použijte obsah školení příslušných jednodenních kurzů (výše).

4 480 Kč

Aktuální otázky zákona o svobodném přístupu k informacím - výklad zákona, judikatura, novely

Akreditace MVČR

30. července 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Postavení poškozeného v řízení o přestupku

Akreditace MVČR

30. července 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Zdeněk Kopečný

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Aktuální aplikační a výkladové problémy řešení přestupků podle zákona č. 251/2016 Sb.
(s přesahem do trestního práva), včetně dopadů novely

Akreditace MVČR

6. srpna 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Odpovědnost mládeže za protiprávní činy (zaměření na řízení ve věcech mládeže dle ZSM)

Akreditace MPSV a MVČR

6. srpna 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Zákon o obcích v každodenní praxi úředníka, včetně připravovaných změn

Akreditace MVČR

6. srpna 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Jiří Moskala, MPA

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Vybrané nejčastější chyby v rozhodování o přestupcích a jak se jich vyvarovat - konzultační seminář

Akreditace MVČR

7. srpna 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Nejčastější chyby při tvorbě a vydávání obecně závazných vyhlášek, včetně judikatury

Akreditace MVČR

11. srpna 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Insolvenční řízení pohledem věřitele

Akreditace MVČR

11. srpna 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Kateřina Krkošková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Čeština pro úředníky II - interaktivní konzultační seminář 

- aneb "Ujistíme Vás o tom, v čem si stran češtiny nejste jistí"

Akreditace MVČR

11. srpna 2020, 9:00 - 15:00,

PhDr. Pavel Grenar

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Výkon rodičovství homosexuálními, transsexuálními a intersexuálními osobami

Akreditace MPSV a MVČR

13. srpna 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Identifikace nejlepšího zájmu nezletilého dítěte

Akreditace MPSV a MVČR

14. srpna 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Správná aplikace zákona o úřednících a zákona o obcích v praxi (nejen) personalistů

Akreditace MVČR

18. srpna 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Jiří Moskala

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Nejčastější chyby při zadávání veřejných zakázek dle zákona včetně rozhodovací praxe ÚOHS a poskytovatelů dotace

Akreditace MVČR

18. srpna 2020, 9:00 - 15:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Bezchybné zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Akreditace MVČR

19. srpna 2020, 9:00 - 15:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Bezchybné zadávání veřejných zakázek dle zákona i VZMR

- cenově výhodnější kombinace kurzů 18. a 19. srpna 2020

- varianta bez ubytování

Akreditace MVČR

18. a 19. srpna 2020, 9:00 - 15:00,

Ing. Martin Krištof

Prosíme, použijte obsah školení příslušných jednodenních kurzů (výše).

3 780 Kč

Odpovědnost za vady dle občanského zákoníku a její řádné uplatnění

Akreditace MVČR

20. srpna 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Radka Vacová, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Problematické aspekty dokazování ve správním a přestupkovém řízení

Akreditace MVČR

20. srpna 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Revoluce v poplatcích za komunální odpad a jiné změny v místních poplatcích dle novely

Akreditace MVČR

25. srpna 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Postup před zahájením řízení o přestupku

Akreditace MVČR

25. srpna 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Zdeněk Kopečný

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Právní následky úmrtí pro obec

Akreditace MVČR

27. srpna 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Jitka Gregorová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Přestupky na úseku památkové péče

Akreditace MVČR

4. září 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Adhezní řízení v přestupkovém právu

Akreditace MVČR

4. září 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Řešení přestupku se zahraniční účastí (vč. otázky doručování a tlumočení)

Akreditace MVČR

8. září 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Katastr nemovitostí a jeho význam pro činnost správního orgánu

Akreditace MVČR

8. září 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Jitka Gregorová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Ztráty a nálezy v praxi měst a obcí

Akreditace MVČR

8. září 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Tereza Chadimová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Právní aspekty definice ohroženého dítěte

Akreditace MPSV a MVČR

9. září 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Aplikace Úmluvy o právech dítěte v praxi OSPOD 

Akreditace MPSV a MVČR

10. září 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Právní význam názoru nebo stanoviska nezletilého dítěte 

Akreditace MPSV a MVČR

11. září 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč   

Právní minimum pro pracovníky OSPOD 

- cenově výhodnější kombinace kurzů 9. až 11. září 2020

- varianta bez ubytování

Akreditace MPSV a MVČR

9. až 11. září 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Prosíme, použijte obsah školení příslušných jednodenních kurzů (výše).

5 470 Kč

Právní minimum pro pracovníky OSPOD

- cenově výhodnější kombinace kurzů 9. až 11. září 2020

- cena zahrnuje ubytování na dvě noci ve 4* hotelu Ruby Blue poblíž školicích prostor

- prosíme o obsazení účastníků v sudém počtu, s ohledem na dvojlůžkové pokoje

- v případě zájmu o jednolůžkový pokoj příplatek 900 Kč (napište, prosím, do poznámky k přihlášce)

Akreditace MPSV a MVČR

9. až 11. září 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Prosíme, použijte obsah školení příslušných jednodenních kurzů (výše).

6 770 Kč

Jméno a příjmení osoby - aktuální otázky zákona o matrikách včetně dopadů novel

Akreditace MVČR

15. září 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Kritéria rozlišení přestupku a trestného činu

Akreditace MVČR

15. září 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Zdeněk Kopečný

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Rozlišování oprav a rekonstrukcí včetně dopadu do finančního plánování

Akreditace MVČR

15. září 2020, 9:00 - 15:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Bezchybné zadávání veřejných zakázek na stavební práce a souvisejících veřejných zakázek

Akreditace MVČR

16. září 2020, 9:00 - 15:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Opravy a rekonstrukce v praxi veřejné správy v kontextu veřejných zakázek na stavební práce

- cenově výhodnější kombinace kurzů 15. a 16. září 2020

- varianta bez ubytování

Akreditace MVČR

15. a 16. září 2020, 9:00 - 15:00,

Ing. Martin Krištof

Prosíme, použijte obsah školení příslušných jednodenních kurzů (výše).

3 780 Kč

Efektivní zajištění vymáhání pohledávek obcemi

Akreditace MVČR

17. září 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Jitka Gregorová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Odpovědnost mládeže za protiprávní činy (zaměření na řízení v trestních věcech mladistvých a dětí mladších 15 let a problémy s nim spojené)

Akreditace MPSV a MVČR

22. září 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Kristýna Dvořáková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Insolvenční řízení pro opatrovníky a sociální pracovníky

Akreditace MVČR

22. září 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Kateřina Krkošková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Řádný výkon vlastnického práva a práva držby včetně žalob na jejich ochranu

Akreditace MVČR

24. září 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Radka Vacová, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Příprava na veřejnoprávní kontrolu, její úspěšný průběh a řešení připomínek ke kontrolnímu protokolu

Akreditace MVČR

25. září 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Lenka Piknová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Mapování motivace a její posílení jako nástroj vedoucích pracovníků v oblasti řízení

Akreditace MVČR

25. září 2020, 9:00 - 15:00,

MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D.

PaedDr. Mgr. Věra Facová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Efektivní obrana před šikanózními návrhy a žádostmi

- praktický a konzultační seminář

Akreditace MVČR

29. září 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Svobodný přístup k informacím a ochrana osobních údajů

Akreditace MVČR

29. září 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Svéprávnost nezletilého dítěte 

Akreditace MPSV a MVČR

1. října 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Práva dítěte ve zdravotnictví 

Akreditace MPSV a MVČR

2. října 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Právní jednání nezletilých dětí a jejich zastoupení

- cenově výhodnější kombinace kurzů 1. a 2. října 2020

- varianta bez ubytování

Akreditace MPSV a MVČR

1. a 2. října 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Prosíme, použijte obsah školení příslušných jednodenních kurzů (výše).

3 780 Kč

Právní jednání nezletilých dětí a jejich zastoupení

- cenově výhodnější kombinace kurzů 1. a 2. října 2020

- cena zahrnuje ubytování ve 4* hotelu Mercure Ostrava Center poblíž školicích prostor

- prosíme o obsazení účastníků v sudém počtu, s ohledem na dvojlůžkové pokoje

- v případě zájmu o jednolůžkový pokoj příplatek 800 Kč (napište, prosím, do poznámky k přihlášce)

Akreditace MPSV a MVČR

1. a 2. října 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Prosíme, použijte obsah školení příslušných jednodenních kurzů (výše).

4 780 Kč

Soukromoprávní a veřejnoprávní aspekty staveb

Akreditace MVČR

6. října 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Radka Vacová, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Zákon o pozemních komunikacích s důrazem na řešení škodních událostí

Akreditace MVČR

6. října 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Tereza Chadimová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Psychiatrické minimum při práci s klienty I. se zaměřením na duševní poruchy z okruhu depresí, neuróz a psychických poruch dětského věku

Akreditace MPSV a MVČR

8. října 2020, 9:00 - 15:00,

MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D.

PaedDr. Mgr. Věra Facová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Vybrané aktuální problémy živnostenského práva - dvoudenní intenzivní konzultační kurz

Akreditace MVČR

8. a 9. října 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

3 980 Kč

Datové schránky v praxi

Akreditace MVČR

13. října 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Ublížení na zdraví - tenká hranice mezi přestupkem a trestným činem

Akreditace MVČR

13. října 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Zdeněk Kopečný

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Úspěšné zajištění technického dozoru stavebníka

Akreditace MVČR

13. října 2020, 9:00 - 15:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Správné vedení stavebních deníků dle stavebního zákona a dle vyhlášky o dokumentaci staveb

Akreditace MVČR

14. října 2020, 9:00 - 15:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Úspěšné zajištění dokumentace průběhu stavby a dohledu nad ní

- cenově výhodnější kombinace kurzů 13. a 14. října 2020

- varianta bez ubytování

Akreditace MVČR

13. a 14. října 2020, 9:00 - 15:00,

Ing. Martin Krištof

Prosíme, použijte obsah školení příslušných jednodenních kurzů (výše).

3 780 Kč

Psychiatrické minimum při práci s klienty II. se zaměřením na duševní poruchy z okruhu schizofrenie, demencí a závislostí

Akreditace MPSV a MVČR

15. října 2020, 9:00 - 15:00,

MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D.

PaedDr. Mgr. Věra Facová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Právní postavení souseda - střet soukromoprávní a veřejnoprávní úpravy

Akreditace MVČR

15. října 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Jitka Gregorová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Právní aspekty předoddavkového řízení 

Akreditace MVČR

15. října 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Správný a právně bezchybný průběh sňatečného obřadu z pohledu oddávajícího a matričního úředníka 

Akreditace MPSV a MVČR

16. října 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Právní minimum manželského práva pro pracovníky matrik a oddávající

- cenově výhodnější kombinace kurzů 15. a 16. října 2020

- varianta bez ubytování

Akreditace MVČR

15. a 16. října 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Prosíme, použijte obsah školení příslušných jednodenních kurzů (výše).

3 780 Kč

Právní minimum manželského práva pro pracovníky matrik a oddávající

- cenově výhodnější kombinace kurzů 15. a 16. října 2020

- cena zahrnuje ubytování ve 4* hotelu Ruby Blue poblíž školicích prostor

- prosíme o obsazení účastníků v sudém počtu, s ohledem na dvojlůžkové pokoje

- v případě zájmu o jednolůžkový pokoj příplatek 700 Kč (napište, prosím, do poznámky k přihlášce)

Akreditace MPSV a MVČR

15. a 16. října 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Prosíme, použijte obsah školení příslušných jednodenních kurzů (výše).

4 580 Kč

Přestupky na úseku dopravy pohledem aktuální judikatury NSS - konzultační seminář

Akreditace MVČR

16. října 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Práva a povinnosti obce a kraje jako zřizovatele poskytovatele zdravotních nebo sociálních služeb

Akreditace MVČR

16. října 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Lenka Piknová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

OSPOD jako opatrovník při uplatňování nemajetkové újmy na zdraví nezletilého dítěte

Akreditace MPSV a MVČR

20. října 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Kristýna Dvořáková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Zdravotnické právo pro poskytovatele sociálních služeb

Akreditace MVČR

20. října 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Jiří Šimek

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Současné právní otázky poskytování sociálních služeb

Akreditace MVČR

21. října 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Kateřina Krkošková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Zastupování ve správním řízení

Akreditace MVČR

22. října 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Čeština pro úředníky

Akreditace MVČR

22. října 2020, 9:00 - 15:00,

PhDr. Pavel Grenar

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Aktuální problematika drogových deliktů

Akreditace MVČR

23. října 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Revoluce v poplatcích za komunální odpad a jiné změny v místních poplatcích dle novely

Akreditace MVČR

27. října 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Elektronizace veřejné správy ve světle zákona o digitálních službách

Akreditace MVČR

30. října 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Nájem a pacht obecních a krajských pozemků

Akreditace MVČR

3. listopadu 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Jitka Gregorová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Komunikace a jednání s problémovým klientem

Akreditace MPSV a MVČR

5. listopadu 2020, 9:00 - 15:00,

MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D.

PaedDr. Mgr. Věra Facová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Mediace

Akreditace MVČR

5. a 6. listopadu 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Kateřina Krkošková

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

3 980 Kč

Řádná a bezvadná aplikace správního řádu na úseku silničního hospodářství

Akreditace MVČR

6. listopadu 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Úřední deska

Akreditace MVČR

10. listopadu 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Problematické aspekty řízení o přestupku - praktické konzultační školení

Akreditace MVČR

10. listopadu 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Zdeněk Kopečný

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Bezvadné a efektivní zajištění správy budov s akcentem na kontrolu a revizí zařízení budov

Akreditace MVČR

10. listopadu 2020, 9:00 - 15:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Místní provozní pravidla a provozní řády včetně pravidel požární bezpečnosti
a bezpečnosti práce v praxi veřejné správy 

Akreditace MVČR

11. listopadu 2020, 9:00 - 15:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Bezvadné zajištění rozúčtování a vyúčtování služeb a energií

Akreditace MVČR

12. listopadu 2020, 9:00 - 15:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Komplexní zajištění provozní dokumentace budov a jejího vybavení s akcentem
na bezpečnost, kontrolu a revizi zařízení 

- cenově výhodnější kombinace kurzů 10. a 11. listopadu 2020

- varianta bez ubytování

Akreditace MVČR

10. a 11. listopadu 2020, 9:00 - 15:00,

Ing. Martin Krištof

Prosíme, použijte obsah školení příslušných jednodenních kurzů (výše).

3 780 Kč

Bezvadné komplexní zajištění správy budov a bytů ve vlastnictví ÚSC včetně rozúčtování nákladů

- cenově výhodnější kombinace kurzů 10. až 12. listopadu 2020

- varianta bez ubytování

Akreditace MVČR

10. až 12. listopadu 2020, 9:00 - 15:00,

Ing. Martin Krištof

Prosíme, použijte obsah školení příslušných jednodenních kurzů (výše).

5 470 Kč

Řádné a bezvadné vedení ústního jednání - modelové příklady

Akreditace MVČR

12. listopadu 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Koupě, darování a směna majetku obcí s praktickými příklady

Akreditace MVČR

12. listopadu 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Radka Vacová, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Správní exekuce v praxi (včetně aplikace daňového řádu)

Akreditace MVČR

13. listopadu 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Odpovědnost mládeže za protiprávní činy (zaměření na správní a trestní odpovědnost mládeže dle ZSM a aktuální judikaturu)

Akreditace MPSV a MVČR

13. listopadu 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Efektivní komunikační strategie v rámci rozvoje znalostí a dovedností vedoucích pracovníků v oblasti řízení

Akreditace MVČR

19. listopadu 2020, 9:00 - 15:00,

MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D.

PaedDr. Mgr. Věra Facová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Výkon rodičovství nezletilým rodičem 

Akreditace MPSV a MVČR

19. listopadu 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Práva neprovdané matky a dítěte narozeného mimo manželství

Akreditace MPSV a MVČR

20. listopadu 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Právní řešení nepříznivých situací nezletilých a nesezdaných rodičů

- cenově výhodnější kombinace kurzů 19. a 20. listopadu 2020

- varianta bez ubytování

Akreditace MPSV a MVČR

19. a 20. listopadu 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Prosíme, použijte obsah školení příslušných jednodenních kurzů (výše).

3 780 Kč

Právní řešení nepříznivých situací nezletilých a nesezdaných rodičů

- cenově výhodnější kombinace kurzů 19. a 20. listopadu 2020

- cena zahrnuje ubytování ve 4* hotelu Ruby Blue poblíž školicích prostor

- prosíme o obsazení účastníků v sudém počtu, s ohledem na dvojlůžkové pokoje

- v případě zájmu o jednolůžkový pokoj příplatek 500 Kč (napište, prosím, do poznámky k přihlášce)

Akreditace MPSV a MVČR

19. a 20. listopadu 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Prosíme, použijte obsah školení příslušných jednodenních kurzů (výše).

4 480 Kč

Nejčastější chyby obcí a krajů při zakládání právnických osob

Akreditace MVČR

24. listopadu 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Kristýna Dvořáková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Doručování ve správním řízení

Akreditace MVČR

24. listopadu 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Právní aspekty mateřství

Akreditace MPSV a MVČR

25. listopadu 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Právní aspekty otcovství

Akreditace MPSV a MVČR

26. listopadu 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

 1 990 Kč

Zákon o obcích - aktuální problematické aspekty

Akreditace MVČR

26. listopadu 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Jitka Gregorová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Zákon o obcích v každodenní praxi úředníka, včetně připravovaných změn

Akreditace MVČR

27. listopadu 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Jiří Moskala, MPA

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Nejlepší zájem dítěte při určování a popírání rodičovství

Akreditace MPSV a MVČR

27. listopadu 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Právní aspekty rodičovství

- cenově výhodnější kombinace kurzů 25. až 27. listopadu 2020

- varianta bez ubytování

Akreditace MPSV a MVČR

25. až 27. listopadu 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Prosíme, použijte obsah školení příslušných jednodenních kurzů (výše).

5 470 Kč

Právní aspekty rodičovství

- cenově výhodnější kombinace kurzů 25. až 27. listopadu 2020

- cena zahrnuje ubytování na dvě noci ve 4* hotelu Ruby Blue poblíž školicích prostor

- prosíme o obsazení účastníků v sudém počtu, s ohledem na dvojlůžkové pokoje

- v případě zájmu o jednolůžkový pokoj příplatek 900 Kč (napište, prosím, do poznámky k přihlášce)

Akreditace MPSV a MVČR

25. až 27. listopadu 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Prosíme, použijte obsah školení příslušných jednodenních kurzů (výše).

6 770 Kč

Odpovědnost provozovatele vozidla s důrazem na aktuální judikaturu NSS

Akreditace MVČR

27. listopadu 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Práva a povinnosti obce a kraje jako zřizovatele školské právnické osoby

Akreditace MVČR

27. listopadu 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Lenka Piknová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Aktuální otázky zákona o svobodném přístupu k informacím - výklad zákona, judikatura, novely

Akreditace MVČR

1. prosince 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Zákon o přestupcích a trestní zákoník k Zkoušce odborné způsobilosti

Akreditace MVČR

1. prosince 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Zdeněk Kopečný

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Právní odpovědnost ve zdravotních službách

Akreditace MVČR

2. prosince 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Jiří Šimek

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Prevence agresivního jednání a jednání s agresivními osobami

Akreditace MPSV a MVČR

3. prosince 2020 2020, 9:00 - 15:00,

MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D.

PaedDr. Mgr. Věra Facová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Jméno a příjmení osoby - aktuální otázky zákona o matrikách včetně dopadů novel

Akreditace MVČR

3. prosince 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Řádné a bezvadné vedení přestupkového řízení - intenzivní dvoudenní konzultační kurz

(otázky žádoucí)

Akreditace MVČR

3. a 4. prosince 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Petra Juřátková

Obsah školení je ke stažení zde.

3 980 Kč

Odpovědnost mládeže za protiprávní činy (zaměření na opatření ukládaná mladistvým a aplikační praxi soudů)

Akreditace MPSV a MVČR

4. prosince 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Kristýna Dvořáková

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Právní úprava ochrany před domácím násilím

Akreditace MPSV a MVČR

8. prosince 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Jitka Gregorová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Správná aplikace zákona o úřednících a zákona o obcích v praxi (nejen) personalistů

Akreditace MVČR

8. prosince 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Jiří Moskala, MPA

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Bezvadné zajištění stavebně-inženýrských činností

Akreditace MVČR

8. a 9. prosince 2020, 9:00 - 15:00,

Ing. Martin Krištof

Obsah školení je ke stažení zde.

3 980 Kč

Obecní byty - úskalí nájemních smluv, včetně aktuální judikatury

Akreditace MVČR

15. prosince 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Jitka Gregorová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Odpovědnost za vady dle OZ a její řádné uplatnění

Akreditace MVČR

15. prosince 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Radka Vacová, Ph.D.

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Práva a povinnosti zřizovaných organizací vůči obci či kraji jako zřizovateli

Akreditace MVČR

15. prosince 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Lenka Piknová

Obsah školení je ke stažení zde.

1 990 Kč

Zde se můžete přihlásit na uvedené akce:

(v případě přihlašování více účastníků najednou, prosím,
oddělte jména a data narození čárkou) 

Přihlášky obsahující uvedené údaje můžete rovněž zaslat na skoleni@kolumbuspm.cz.

Nejpozději do tří pracovních dnů Vám zašleme další informace.