Online školení

(přihlašovací formulář se nachází v dolní části stránky)

Důležité informace:

- Školení probíhají formou videopřenosu. 

- Akce se realizují prostřednictvím webu https://telekonference.eu/.

- V případě, že se budete školit v rámci úřadu, předejte, prosím, následující technické informace Vašemu IT oddělení / IT pracovníkovi:

- IP adresa serverů telekonference.eu: 86.49.191.104, 94.142.233.117 nebo 171.25.220.106

- Povolení následujících portů: 80/tcp, 443/tcp, 16384:32768/udp

- V rámci home office by problém nastat neměl

- Upozorňujeme, že videoškolení není dostupné v prohlížeči Internet Explorer - doporučujeme použití prohlížeče Microsoft Edge (měl by mít každý úřad), Google Chrome nebo Mozilla Firefox.

- Velmi prosíme, abyste včas u IT oddělení ověřili výjimky pro obrazový a zvukový přenos z tohoto webu (zejména nastavení firewall).

- Odkaz na stránku, na níž bude školení realizováno, Vám pošleme k 8:00 dne konání

- Velmi Vás prosíme, abyste se v případě prvního využití videoškolení do místnosti připojili okamžitě a nikoliv těsně před začátkem, abychom případné komplikace stihli vyřešit ještě před školením.

- K účasti na školení je potřeba stabilní připojení a reproduktory či sluchátka, doporučujeme však i webkameru a mikrofon. K dotazům však bude dostupný i chat.

Na každý kurz platí akce 5 + 1 (v případě pěti přihlášek jednoho objednatele šestý účastník zdarma). 

Na každou přihlášku jednoho objednatele (bez ohledu na účastníky a téma školení) platí akce 5 + 1 (v případě pěti přihlášek jednoho objednatele šestý účastník zdarma).  

Zvýhodněný balíček

- zvýhodněný balíček šesti školení za cenu pěti zlevněný o 500 Kč

- garance výměny v případě omluvené neúčasti (nemoci, rodinné a pracovní události)

- pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH

- výběr témat jednotlivých účastníků, prosíme, uveďte to poznámky v přihlášce

Pro účastníky mimo ÚSC a sociální služby cena s DPH 9 015 Kč.  

 7 450 Kč

Dokazování ve správním řízení

- Problematické aspekty dokazování ve správním a přestupkovém řízení 

Ke dni konání akreditace MVČR

16. prosince 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Anotace ke stažení zde.

Pro účastníky mimo ÚSC a sociální služby cena s DPH 1 924 Kč.     

1 590 Kč

Případová konference jako nástroj SPOD

Ke dni konání akreditace MPSV

16. prosince 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Ing. Martina Cirbusová, Ph.D.

Mgr. Robin Brzobohatý

Anotace ke stažení zde.

Pro účastníky mimo ÚSC a sociální služby cena s DPH 1 924 Kč.    

1 590 Kč

Správná aplikace zákona o úřednících v praxi

- včetně zákona o obcích

- v praxi (nejen) personalistů

Ke dni konání akreditace MVČR

16. prosince 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Jiří Moskala, MPA

Anotace ke stažení zde.

Pro účastníky mimo ÚSC a sociální služby cena s DPH 1 924 Kč.    

1 590 Kč

Psychiatrické minimum při práci s klienty I. se zaměřením na duševní poruchy z okruhu depresí, neuróz a psychických poruch dětského věku

Ke dni konání akreditace MPSV

16. prosince 2020, 9:00 - 15:00,

MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D.

PaedDr. Mgr. Věra Facová

Anotace ke stažení zde.

Pro účastníky mimo ÚSC a sociální služby cena s DPH 1 924 Kč.

1 590 Kč

Psychiatrické minimum při práci s klienty II. se zaměřením na duševní poruchy z okruhu schizofrenie, demencí a závislostí

Ke dni konání akreditace MPSV

17. prosince 2020, 9:00 - 15:00,

MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D.

PaedDr. Mgr. Věra Facová

Anotace ke stažení zde.

Pro účastníky mimo ÚSC a sociální služby cena s DPH 1 924 Kč.

1 590 Kč

Předvánoční speciál - "Psychiatrické minimum pro pomáhající profese" - 16. a 17. listopadu 2020

Dvoudenní kombinace kurzů "Psychiatrické minimum I. a II" za zvýhodněnou cenu 2.990,- Kč a s bonusem v podobě knihy Dr. Orla ""A co řeknete teď doktore?" včetně autogramu autora a případného věnování - viz anotace zde.

2 990 Kč

Datové schránky v praxi

Ke dni konání akreditace MVČR

17. prosince 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Anotace ke stažení zde.

Pro účastníky mimo ÚSC a sociální služby cena s DPH 1 924 Kč.

1 590 Kč

Drogové delikty z pohledu přestupkového a trestního práva

Ke dni konání akreditace MVČR

17. prosince 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.

Anotace ke stažení zde.

Pro účastníky mimo ÚSC a sociální služby cena s DPH 1 924 Kč.

1 590 Kč

Efektivní obrana před šikanózními návrhy a žádostmi

Ke dni konání akreditace MVČR

17. prosince 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Anotace ke stažení zde.

Pro účastníky mimo ÚSC a sociální služby cena s DPH 1 924 Kč.

1 590 Kč

Evidence obyvatel v kontextu institutů občanského práva

Ke dni konání akreditace MVČR

17. prosince 2020, 9:00 - 15:00,

prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.

Anotace ke stažení zde.

Pro účastníky mimo ÚSC a sociální služby cena s DPH 1 924 Kč.

1 590 Kč

Postup před zahájením řízení o přestupku

Ke dni konání akreditace MVČR

17. prosince 2020, 9:00 - 15:00,

JUDr. Mgr. Zdeněk Kopečný

Anotace ke stažení zde.

Pro účastníky mimo ÚSC a sociální služby cena s DPH 1 924 Kč.

1 590 Kč

Právní a praktické aspekty místních poplatků za užívání veřejného prostranství

Ke dni konání akreditace MVČR

17. prosince 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Hana Krejčíková

Anotace ke stažení zde.

Pro účastníky mimo ÚSC a sociální služby cena s DPH 1 924 Kč.

1 590 Kč

Zákon o obcích v každodenní praxi úředníka

Ke dni konání akreditace MVČR

17. prosince 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Jiří Moskala, MPA

Anotace ke stažení zde.

Pro účastníky mimo ÚSC a sociální služby cena s DPH 1 924 Kč.

1 590 Kč

Zákon o pozemních komunikacích s důrazem na řešení škodních událostí

Ke dni konání akreditace MVČR

17. prosince 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Tereza Chadimová

Anotace ke stažení zde.

Pro účastníky mimo ÚSC a sociální služby cena s DPH 1 924 Kč.

1 590 Kč

Ochrana zvířat proti týrání v kontextu přestupkového a trestního práva

Ke dni konání akreditace MVČR

18. prosince 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. et Mgr. Bc. Hana Cejpek Musilová

Anotace ke stažení zde.

Pro účastníky mimo ÚSC a sociální služby cena s DPH 1 924 Kč.

1590 Kč

Právní a praktické aspekty místních poplatků ze psů

Ke dni konání akreditace MVČR

18. prosince 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Hana Krejčíková

Anotace ke stažení zde.

Pro účastníky mimo ÚSC a sociální služby cena s DPH 1 924 Kč.

1 590 Kč

Příspěvkové organizace obcí a krajů

Ke dni konání akreditace MVČR

18. prosince 2020, 9:00 - 15:00

Mgr. Lenka Piknová

Anotace ke stažení zde.

Pro účastníky mimo ÚSC a sociální služby cena s DPH 1 924 Kč.

1 590 Kč

Řešení přestupku se zahraniční účastí

(vč. otázky doručování, opatrovnictví a tlumočení)

Ke dni konání akreditace MVČR

18. prosince 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Anotace ke stažení zde.

Pro účastníky mimo ÚSC a sociální služby cena s DPH 1 924 Kč.    

1 590 Kč

Trestní a správní odpovědnost úředníků

Ke dni konání akreditace MVČR

18. prosince 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.

Anotace ke stažení zde.

Pro účastníky mimo ÚSC a sociální služby cena s DPH 1 924 Kč.    

1 590 Kč

Veřejná prostranství - vybrané problémy v praxi

Ke dni konání akreditace MVČR

18. prosince 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Tereza Chadimová

Anotace ke stažení zde.

Pro účastníky mimo ÚSC a sociální služby cena s DPH 1 924 Kč.    

1 590 Kč

Zastupování ve správním řízení

Ke dni konání akreditace MVČR

18. prosince 2020, 9:00 - 15:00

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Anotace ke stažení zde.

Pro účastníky mimo ÚSC a sociální služby cena s DPH 1 924 Kč.    

1 590 Kč

Nejčastější chyby v kontrolním řízení podle kontrolního řádu a jak se jim vyvarovat

Ke dni konání akreditace MVČR

21. prosince 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Anotace ke stažení zde.

Pro účastníky mimo ÚSC a sociální služby cena s DPH 1 924 Kč.    

1 590 Kč

Odpovědnost provozovatele vozidla s důrazem na aktuální judikaturu NSS

Ke dni konání akreditace MVČR

22. prosince 2020, 9:00 - 15:00,

Mgr. Bc. Petra Juřátková

Anotace ke stažení zde.

Pro účastníky mimo ÚSC a sociální služby cena s DPH 1 924 Kč.    

1 590 Kč

Zde se můžete přihlásit na uvedené akce:

(v případě přihlašování více účastníků najednou, prosím,
oddělte jména a data narození čárkou)

Přihlášky obsahující uvedené údaje můžete rovněž zaslat na skoleni@kolumbuspm.cz.

Nejpozději do tří pracovních dnů Vám zašleme další informace.