Nabídka akreditovaných témat uzavřených školení a jiných akcí podle potřeb úřadu nebo společnosti

Pro uzavřené akce nabízíme např. tato témata:

Právní aspekty mateřství


Akreditace
MPSV 

Dítě jako subjekt nebo objekt exekuce?


Akreditace
MPSV 

Výchovná opatření v rozhodovací praxi OSPOD 


Akreditace
MPSV 

Právní úprava civilních exekucí České republice


Akreditace
MPSV 

Právní řešení domácího násilí


Akreditace
MPSV 

Dokazování ve správním řízení


Akreditace
MVČR

Bezvadná tvorba, oznámení a doručení správního rozhodnutí

Akreditace MVČR 

Kritická analýza správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu

Akreditace MVČR 

Rozhodování o nákladech řízení před správním orgánem

Akreditace MVČR 

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu, a jeho limitace

Akreditace

MVČR

Majetek a majetkové smlouvy územních samosprávných celků

Akreditace MVČR 

Soukromoprávní a veřejnoprávní aspekty staveb, soukromoprávní a veřejnoprávní důvody odstraňování staveb

Akreditace
MVČR

Povinné uveřejňování smluv, registr smluv 


Akreditace MVČR 

Správné vedení stavebních deníků dle stavebního zákona a dle vyhlášky o dokumentaci staveb

Akreditace MVČR 

Bezchybné zadávání veřejných zakázek

(dvoudenní kurz)

Akreditace MVČR 

Nejčastější chyby při zadávání veřejných zakázek
a jak se jich vyvarovat

Akreditace MVČR 

Obchodní podmínky a smlouvy v rámci zadávání veřejných zakázek

Akreditace MVČR 

Zákon o registru smluv ve vazbě na veřejné zakázky - teorie a praxe

Akreditace MVČR 

Veřejné zakázky na dodávky a související veřejné zakázky

Akreditace MVČR 

Veřejné zakázky na služby a související veřejné zakázky

Akreditace MVČR 

Veřejné zakázky malého rozsahu - specifika a postupy zadávání VZMR, aplikace ZZVZ u VZMR

Akreditace MVČR 

Právní úprava civilních exekucí v České republice


Akreditace MVČR 

Spory vyvolané exekučním řízením

Akreditace MVČR 

Ochrana a obrana manžela povinného (dlužníka)
a třetích osob v exekučním řízení

Akreditace MVČR 

Ochrana a obrana povinného (dlužníka) v exekučním řízení

Akreditace MVČR 

Ochrana a obrana třetích osob v exekučním řízení


Akreditace MVČR 

Výkon rozhodnutí ve věcech péče, styku a výživy nezletilého dítěte

Akreditace MVČR 

Po domluvě lze zajistit jakékoliv další odborné téma, témata lze rovněž kombinovat.

Cena za uzavřené akce se odvíjí od požadavků - školení ve vlastních nebo externích prostorech (tzv. výjezdní zasedání), catering, výukové materiály apod. Zpravidla je však již od osmi účastníků ze stejného úřadu nebo společnosti výhodnější realizovat uzavřenou akci. Celkový počet účastníků cenu nijak nezvyšuje. 

V případě zájmu nás, prosím, kontaktujte.