Vícedenní kombinace - Ostrava - 2021

Přehledné uspořádání

Jde o výhodnější kombinace více jednodenních školení po sobě.

K vícedenním kombinacím nabízíme bonusy navíc, jako ubytování zdarma, vstupenky do divadel nebo na koncerty apod.

Anotace naleznete u příslušných jednodenních školení v sekci Nabídka školení - Ostrava - 2021.

Přehled (podrobné informace dále v textu):

 • Právní, psychologické a psychiatrické aspekty práce s dětmi - 27. až 29. ledna 2021

 • Náhradní péče o nezletilé dítě - 19. až 22. ledna 2021

 • Psychologické základy komunikace - 11. a 12. února 2021

 • Psychiatrické minimum při práci s klienty - 11. a 12. března 2021

 • Právní dopady rozvodu a odděleného bydlení rodičů na nezletilé dítě - 25. a 26. března 2021

 • Psychiatrické minimum při práci s klienty - 8. a 9. dubna 2021

 • Dokazování ve správním řízení (včetně řízení o přestupcích) - 18. až 21. května 2021

 • Psychiatrické minimum při práci s klienty - 3. a 4. června 2021

 • Psychiatrické minimum při práci s klienty - 10. a 11. června 2021

 • Psychologické základy komunikace - 1. a 2. července 2021

 • Praktické právní minimum pracovníka OSPOD - 20. až 23. července 2021

 • Protiprávní jednání nezletilých dětí - 3. a 4. srpna 2021

 • Soukromoprávní minimum pracovníka stavebního úřadu - 17. až 20. srpna 2021

 • Psychiatrické minimum při práci s klienty - 2. a 3. září 2021

 • Psychiatrické minimum při práci s klienty - 7. a 8. října 2021

 • Ochrana zdraví nezletilého dítěte - 14. a 15. října 2021

 • Právní řešení nepříznivých situací nezletilých a nesezdaných rodičů - 21. a 22. října 2021

 • Řádné a bezvadné vedení správního řízení podle správního řádu - 4. a 5. listopadu 2021

 • Právní, psychologické a psychiatrické aspekty práce s dětmi - 9. až 12. listopadu 2021

 • Opatrovnictví fyzické osoby vykonávané obcí - 18. a 19. listopadu 2021

 • Správní řízení v působnosti OSPOD - 25. a 26. listopadu 2021

 • Psychologické základy komunikace - 9. a 10. prosince 2021


Právní, psychologické a psychiatrické aspekty práce s dětmi - 12. až 15. ledna 2021

1. Právní aspekty definice ohroženého dítěte 

- 12. ledna 2021

2. Praktické a právní aspekty řešení poruch chování u dětí a mladistvých závažného rázu

- 13. ledna 2021

3. Základní vývojové aspekty při práci s klienty dětského věku 

- 14. ledna 2021

4. Psychiatrické minimum při práci s klienty I. se zaměřením na duševní poruchy z okruhu depresí, neuróz a psychických poruch dětského věku

- 15. ledna 2021

Akreditace MPSV a MVČR

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D.

PaedDr. Mgr. Věra Facová

Cena za dvě školení z balíčku 3 780 Kč (1 890 Kč za jeden den).

Cena za tři školení z balíčku 5 370 Kč (1 790 Kč za jeden den).

Cena za čtyři školení z balíčku 6 670 Kč (1 690 Kč za jeden den).

Pro mimoostravské ubytování v hotelu Harmony Club, Ruby Blue, Brioni nebo Best Western Vista (podle dostupnosti) zdarma.

- v případě zájmu o jednolůžkový pokoj příplatek 400 Kč za jednu noc

Výběr témat, zájem o ubytování, popř. zájem o jednolůžkový pokoj, prosíme, uveďte do poznámky.

(Pro účastníky, kteří nejsou úředníky ÚSC nebo pracovníky v sociálních službách, je cena s DPH ve výši 4 574 Kč, resp. 6 498 Kč a 8 071 Kč)


Náhradní péče o nezletilé dítě - 19. až 22. ledna 2021

1. Práva a povinnosti dítěte, rodičů, OSPOD a pečující osoby při svěření dítěte do péče jiné osoby

- 19. ledna 2021

2. Práva a povinnosti dítěte, rodičů, OSPOD a pěstouna při výkonu pěstounství

- 20. ledna 2021

3. Nejčastější chyby v procesu osvojení dítěte

- 21. ledna 2021

4. Řádný a bezvadný výkon poručenství a opatrovnictví nezletilého dítěte

- 22. ledna 2021

Akreditace MPSV a MVČR

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Mgr. Radka Vacová, Ph.D.

Cena za dvě školení z balíčku 3 780 Kč (1 890 Kč za jeden den).

Cena za tři školení z balíčku 5 370 Kč (1 790 Kč za jeden den).

Cena za čtyři školení z balíčku 6 670 Kč (1 690 Kč za jeden den).

Pro mimoostravské ubytování v hotelu Harmony Club, Ruby Blue, Brioni nebo Best Western Vista (podle dostupnosti) zdarma.

- v případě zájmu o jednolůžkový pokoj příplatek 400 Kč za jednu noc

Výběr témat, zájem o ubytování, popř. zájem o jednolůžkový pokoj, prosíme, uveďte do poznámky.

(Pro účastníky, kteří nejsou úředníky ÚSC nebo pracovníky v sociálních službách, je cena s DPH ve výši 4 574 Kč, resp. 6 498 Kč a 8 071 Kč)


Psychologické základy komunikace - 11. a 12. února 2021

1. Komunikace a jednání s problémovým klientem 

- 11. února 2021

2. Prevence agresivního jednání a jednání s agresivními osobami 

- 12. února 2021

Akreditace MPSV a MVČR

MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D.

PaedDr. Mgr. Věra Facová

Cena za obě školení z balíčku 3 780 Kč (1 890 Kč za jeden den).

Pro mimoostravské ubytování v hotelu Harmony Club, Ruby Blue, Brioni nebo Best Western Vista (podle dostupnosti) zdarma.

- v případě zájmu o jednolůžkový pokoj příplatek 400 Kč za jednu noc

Zájem o ubytování, popř. zájem o jednolůžkový pokoj, prosíme, uveďte do poznámky

(Pro účastníky, kteří nejsou úředníky ÚSC nebo pracovníky v sociálních službách, je cena s DPH ve výši 4 574 Kč)


Psychiatrické minimum při práci s klienty - 11. a 12. března 2021

1. Psychiatrické minimum při práci s klienty I. se zaměřením na duševní poruchy z okruhu depresí, neuróz a psychických poruch dětského věku 

- 11. března 2021

2. Psychiatrické minimum při práci s klienty II. se zaměřením na duševní poruchy z okruhu schizofrenie, demencí a závislostí 

- 12. března 2021

Akreditace MPSV a MVČR

MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D.

PaedDr. Mgr. Věra Facová

Cena za obě školení z balíčku 3 780 Kč (1 890 Kč za jeden den).

Pro mimoostravské ubytování v hotelu Harmony Club, Ruby Blue, Brioni nebo Best Western Vista (podle dostupnosti) zdarma.

- v případě zájmu o jednolůžkový pokoj příplatek 400 Kč za jednu noc

Zájem o ubytování, popř. zájem o jednolůžkový pokoj, prosíme, uveďte do poznámky.

(Pro účastníky, kteří nejsou úředníky ÚSC nebo pracovníky v sociálních službách, je cena s DPH ve výši 4 574 Kč)


Právní dopady rozvodu a odděleného bydlení rodičů na nezletilé dítě - 25. a 26. března 2021

1. Analýza jednotlivých forem úpravy porozvodové péče o dítě

- 25. března 2021

2. Nezletilé dítě jako subjekt nebo objekt exekuce?

- 26. března 2021

Akreditace MPSV a MVČR

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Mgr. Radka Vacová, Ph.D.

Cena za obě školení z balíčku 3 780 Kč (1 890 Kč za jeden den).

Pro mimoostravské ubytování v hotelu Harmony Club, Ruby Blue, Brioni nebo Best Western Vista (podle dostupnosti) zdarma.

- v případě zájmu o jednolůžkový pokoj příplatek 400 Kč za jednu noc

Zájem o ubytování, popř. zájem o jednolůžkový pokoj, prosíme, uveďte do poznámky.

(Pro účastníky, kteří nejsou úředníky ÚSC nebo pracovníky v sociálních službách, je cena s DPH ve výši 4 574 Kč)


Psychiatrické minimum při práci s klienty - 8. a 9. dubna 2021

1. Psychiatrické minimum při práci s klienty III. se zaměřením na duševní poruchy z okruhu poruch příjmu potravy, poruch spánku a poruch v oblasti sexuality 

- 8. dubna 2021

2. Psychiatrické minimum při práci s klienty IV. se zaměřením na inteligenci a intelekt a jejich poruchy, poruchy impulzivní a poruchy tikové 

- 9. dubna 2021

Akreditace MPSV a MVČR

MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D.

PaedDr. Mgr. Věra Facová

Cena za obě školení z balíčku 3 780 Kč (1 890 Kč za jeden den).

Pro mimoostravské ubytování v hotelu Harmony Club, Ruby Blue, Brioni nebo Best Western Vista (podle dostupnosti) zdarma.

- v případě zájmu o jednolůžkový pokoj příplatek 400 Kč za jednu noc

Zájem o ubytování, popř. zájem o jednolůžkový pokoj, prosíme, uveďte do poznámky.

(Pro účastníky, kteří nejsou úředníky ÚSC nebo pracovníky v sociálních službách, je cena s DPH ve výši 4 574 Kč)


Dokazování ve správním řízení (včetně řízení o přestupcích) - 18. až 21. května 2021

1. Právní a praktické aspekty výslechu svědka ve správním řízení

- 18. května 2021

2. Hodnocení znaleckého posudku

- 19. května 2021

3. Právní a praktické aspekty listinných důkazů ve správním řízení

- 20. května 2021

4. Přípustnost pořízení a užití obrazových a zvukových záznamů a fotografií ve správním řízení

- 21. května 2021

Akreditace MVČR

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Cena za dvě školení z balíčku 3 780 Kč (1 890 Kč za jeden den).

Cena za tři školení z balíčku 5 370 Kč (1 790 Kč za jeden den).

Cena za čtyři školení z balíčku 6 670 Kč (1 690 Kč za jeden den).

Pro mimoostravské ubytování v hotelu Harmony Club, Ruby Blue, Brioni nebo Best Western Vista (podle dostupnosti) zdarma.

- v případě zájmu o jednolůžkový pokoj příplatek 400 Kč za jednu noc

Výběr témat, zájem o ubytování, popř. zájem o jednolůžkový pokoj, prosíme, uveďte do poznámky.

(Pro účastníky, kteří nejsou úředníky ÚSC nebo pracovníky v sociálních službách, je cena s DPH ve výši 4 574 Kč, resp. 6 498 Kč a 8 071 Kč)


Psychiatrické minimum při práci s klienty - 3. a 4. června 2021

1. Psychiatrické minimum při práci s klienty I. se zaměřením na duševní poruchy z okruhu depresí, neuróz a psychických poruch dětského věku

- 3. června 2021

2. Psychiatrické minimum při práci s klienty II. se zaměřením na duševní poruchy z okruhu schizofrenie, demencí a závislostí

- 4. června 2021

Akreditace MPSV a MVČR

MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D.

PaedDr. Mgr. Věra Facová

Cena za obě školení z balíčku 3 780 Kč (1 890 Kč za jeden den).

Pro mimoostravské ubytování v hotelu Harmony Club, Ruby Blue, Brioni nebo Best Western Vista (podle dostupnosti) zdarma.

- v případě zájmu o jednolůžkový pokoj příplatek 400 Kč za jednu noc

Zájem o ubytování, popř. zájem o jednolůžkový pokoj, prosíme, uveďte do poznámky.

(Pro účastníky, kteří nejsou úředníky ÚSC nebo pracovníky v sociálních službách, je cena s DPH ve výši 4 574 Kč)


Psychiatrické minimum při práci s klienty - 10. a 11. června 2021

1. Psychiatrické minimum při práci s klienty III. se zaměřením na duševní poruchy z okruhu poruch příjmu potravy, poruch spánku a poruch v oblasti sexuality

- 10. června 2021

2. Psychiatrické minimum při práci s klienty IV. se zaměřením na inteligenci a intelekt a jejich poruchy, poruchy impulzivní a poruchy tikové

- 11. června 2021

Akreditace MPSV a MVČR

MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D.

PaedDr. Mgr. Věra Facová

Cena za obě školení z balíčku 3 780 Kč (1 890 Kč za jeden den).

Pro mimoostravské ubytování v hotelu Harmony Club, Ruby Blue, Brioni nebo Best Western Vista (podle dostupnosti) zdarma.

- v případě zájmu o jednolůžkový pokoj příplatek 400 Kč za jednu noc

Zájem o ubytování, popř. zájem o jednolůžkový pokoj, prosíme, uveďte do poznámky.

(Pro účastníky, kteří nejsou úředníky ÚSC nebo pracovníky v sociálních službách, je cena s DPH ve výši 4 574 Kč)


Psychologické základy komunikace - 1. a 2. července 2021

1. Komunikace a jednání s problémovým klientem

- 1. července 2021

2. Prevence agresivního jednání a jednání s agresivními osobami

- 2. července 2021

Akreditace MPSV a MVČR

MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D.

PaedDr. Mgr. Věra Facová

Cena za obě školení z balíčku 3 780 Kč (1 890 Kč za jeden den).

Pro mimoostravské ubytování v hotelu Harmony Club, Ruby Blue, Brioni nebo Best Western Vista (podle dostupnosti) zdarma.

- v případě zájmu o jednolůžkový pokoj příplatek 400 Kč za jednu noc

Zájem o ubytování, popř. zájem o jednolůžkový pokoj, prosíme, uveďte do poznámky.

(Pro účastníky, kteří nejsou úředníky ÚSC nebo pracovníky v sociálních službách, je cena s DPH ve výši 4 574 Kč)


Praktické právní minimum pracovníka OSPOD - 20. až 23. července 2021

1. Právní aspekty definice ohroženého dítěte

- 20. července 2021

2. Praktické a právní aspekty řešení poruch chování u dětí a mladistvých závažného rázu

- 21. července 2021

3. Identifikace nejlepšího zájmu dítěte

- 22. července 2021

4. Diagnostika vadného výkonu rodičovské odpovědnosti

- 22. července 2021

5. Právní opatření na ochranu dětí

- 23. července 2021

Akreditace MPSV a MVČR

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Mgr. Radka Vacová, Ph.D.

Cena za dvě školení z balíčku 3 780 Kč (1 890 Kč za jeden den).

Cena za tři školení z balíčku 5 370 Kč (1 790 Kč za jeden den).

Cena za čtyři školení z balíčku 6 670 Kč (1 690 Kč za jeden den).

Pro mimoostravské ubytování v hotelu Harmony Club, Ruby Blue, Brioni nebo Best Western Vista (podle dostupnosti) zdarma.

- v případě zájmu o jednolůžkový pokoj příplatek 400 Kč za jednu noc

Výběr témat, zájem o ubytování, popř. zájem o jednolůžkový pokoj, prosíme, uveďte do poznámky.

(Pro účastníky, kteří nejsou úředníky ÚSC nebo pracovníky v sociálních službách, je cena s DPH ve výši 4 574 Kč, resp. 6 498 Kč a 8 071 Kč)


Protiprávní jednání nezletilých dětí - 3. a 4. srpna 2021

1. Praktické a právní aspekty řešení poruch chování u dětí a mladistvých závažného rázu

- 3. srpna 2021

2. Odpovědnost mládeže za protiprávní činy

- 4. srpna 2021

Akreditace MPSV a MVČR

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Cena za obě školení z balíčku 3 780 Kč (1 890 Kč za jeden den).

Pro mimoostravské ubytování v hotelu Harmony Club, Ruby Blue, Brioni nebo Best Western Vista (podle dostupnosti) zdarma.

- v případě zájmu o jednolůžkový pokoj příplatek 400 Kč za jednu noc

Zájem o ubytování, popř. zájem o jednolůžkový pokoj, prosíme, uveďte do poznámky.

(Pro účastníky, kteří nejsou úředníky ÚSC nebo pracovníky v sociálních službách, je cena s DPH ve výši 4 574 Kč)


Soukromoprávní minimum pracovníka stavebního úřadu - 17. až 20. srpna 2021

1. Soukromoprávní a veřejnoprávní aspekty staveb

- 17. srpna 2021

2. Právní postavení souseda při zřizování stavby

- 18. srpna 2021

3. Právo stavby a jiné užívací tituly cizího pozemku

- 19. srpna 2021

4. Právní řešení dočasné a liniové stavby

- 20. srpna 2021

Akreditace MVČR

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Cena za dvě školení z balíčku 3 780 Kč (1 890 Kč za jeden den).

Cena za tři školení z balíčku 5 370 Kč (1 790 Kč za jeden den).

Cena za čtyři školení z balíčku 6 670 Kč (1 690 Kč za jeden den).

Pro mimoostravské ubytování v hotelu Harmony Club, Ruby Blue, Brioni nebo Best Western Vista (podle dostupnosti) zdarma.

- v případě zájmu o jednolůžkový pokoj příplatek 400 Kč za jednu noc

Výběr témat, zájem o ubytování, popř. zájem o jednolůžkový pokoj, prosíme, uveďte do poznámky.

(Pro účastníky, kteří nejsou úředníky ÚSC nebo pracovníky v sociálních službách, je cena s DPH ve výši 4 574 Kč, resp. 6 498 Kč a 8 071 Kč)


Psychiatrické minimum při práci s klienty - 2. a 3. září 2021

1. Psychiatrické minimum při práci s klienty I. se zaměřením na duševní poruchy z okruhu depresí, neuróz a psychických poruch dětského věku

- 2. září 2021

2. Psychiatrické minimum při práci s klienty II. se zaměřením na duševní poruchy z okruhu schizofrenie, demencí a závislostí

- 3. září 2021

Akreditace MPSV a MVČR

MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D.

PaedDr. Mgr. Věra Facová

Cena za obě školení z balíčku 3 780 Kč (1 890 Kč za jeden den).

Pro mimoostravské ubytování v hotelu Harmony Club, Ruby Blue, Brioni nebo Best Western Vista (podle dostupnosti) zdarma.

- v případě zájmu o jednolůžkový pokoj příplatek 400 Kč za jednu noc

Zájem o ubytování, popř. zájem o jednolůžkový pokoj, prosíme, uveďte do poznámky.

(Pro účastníky, kteří nejsou úředníky ÚSC nebo pracovníky v sociálních službách, je cena s DPH ve výši 4 574 Kč)


Psychiatrické minimum při práci s klienty - 7. a 8. října 2021

1. Psychiatrické minimum při práci s klienty III. se zaměřením na duševní poruchy z okruhu poruch příjmu potravy, poruch spánku a poruch v oblasti sexuality

- 7. října 2021

2. Psychiatrické minimum při práci s klienty IV. se zaměřením na inteligenci a intelekt a jejich poruchy, poruchy impulzivní a poruchy tikové

- 8. října 2021

Akreditace MPSV a MVČR

MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D.

PaedDr. Mgr. Věra Facová

Cena za obě školení z balíčku 3 780 Kč (1 890 Kč za jeden den).

Pro mimoostravské ubytování v hotelu Harmony Club, Ruby Blue, Brioni nebo Best Western Vista (podle dostupnosti) zdarma.

- v případě zájmu o jednolůžkový pokoj příplatek 400 Kč za jednu noc

Zájem o ubytování, popř. zájem o jednolůžkový pokoj, prosíme, uveďte do poznámky.

(Pro účastníky, kteří nejsou úředníky ÚSC nebo pracovníky v sociálních službách, je cena s DPH ve výši 4 574 Kč)


Ochrana zdraví nezletilého dítěte - 14. a 15. října 2021

1. Práva dítěte ve zdravotnictví

- 14. října 2021

2. OSPOD jako opatrovník při uplatňování nemajetkové újmy na zdraví nezletilého dítěte

- 15. října 2021

Akreditace MPSV a MVČR

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Cena za obě školení z balíčku 3 780 Kč (1 890 Kč za jeden den).

Pro mimoostravské ubytování v hotelu Harmony Club, Ruby Blue, Brioni nebo Best Western Vista (podle dostupnosti) zdarma.

- v případě zájmu o jednolůžkový pokoj příplatek 400 Kč za jednu noc

Zájem o ubytování, popř. zájem o jednolůžkový pokoj, prosíme, uveďte do poznámky.

(Pro účastníky, kteří nejsou úředníky ÚSC nebo pracovníky v sociálních službách, je cena s DPH ve výši 4 574 Kč)


Právní řešení nepříznivých situací nezletilých a nesezdaných rodičů - 21. a 22. října 2021

1. Výkon rodičovství nezletilým rodičem a jeho omezení

- 21. října 2021

2. Práva neprovdané matky a dítěte narozeného mimo manželství

- 22. října 2021

Akreditace MPSV a MVČR

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Cena za obě školení z balíčku 3 780 Kč (1 890 Kč za jeden den).

Pro mimoostravské ubytování v hotelu Harmony Club, Ruby Blue, Brioni nebo Best Western Vista (podle dostupnosti) zdarma.

- v případě zájmu o jednolůžkový pokoj příplatek 400 Kč za jednu noc

Zájem o ubytování, popř. zájem o jednolůžkový pokoj, prosíme, uveďte do poznámky.

(Pro účastníky, kteří nejsou úředníky ÚSC nebo pracovníky v sociálních službách, je cena s DPH ve výši 4 574 Kč)


Řádné a bezvadné vedení správního řízení podle správního řádu - 4. a 5. listopadu 2021

Akreditace MVČR

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Cena za obě školení z balíčku 3 780 Kč (1 890 Kč za jeden den).

Pro mimoostravské ubytování v hotelu Harmony Club, Ruby Blue, Brioni nebo Best Western Vista (podle dostupnosti) zdarma. 

- v případě zájmu o jednolůžkový pokoj příplatek 400 Kč

Zájem o ubytování, popř. zájem o jednolůžkový pokoj, prosíme, uveďte do poznámky.

(Pro účastníky, kteří nejsou úředníky ÚSC nebo pracovníky v sociálních službách, je cena s DPH ve výši 4 574 Kč)


Právní, psychologické a psychiatrické aspekty práce s dětmi - 9. až 12. listopadu 2021

1. Právní aspekty definice ohroženého dítěte

- 9. listopadu 2021

2. Praktické a právní aspekty řešení poruch chování u dětí a mladistvých závažného rázu

- 10. listopadu 2021

3. Základní vývojové aspekty při práci s klienty dětského věku

- 11. listopadu 2021

4. Psychiatrické minimum při práci s klienty I. se zaměřením na duševní poruchy z okruhu depresí, neuróz a psychických poruch dětského věku

- 12. listopadu 2021

Akreditace MPSV a MVČR

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D.

PaedDr. Mgr. Věra Facová

Cena za dvě školení z balíčku 3 780 Kč (1 890 Kč za jeden den).

Cena za tři školení z balíčku 5 370 Kč (1 790 Kč za jeden den).

Cena za čtyři školení z balíčku 6 670 Kč (1 690 Kč za jeden den).

Pro mimoostravské ubytování v hotelu Harmony Club, Ruby Blue, Brioni nebo Best Western Vista (podle dostupnosti) zdarma.

- v případě zájmu o jednolůžkový pokoj příplatek 400 Kč za jednu noc

Výběr témat, zájem o ubytování, popř. zájem o jednolůžkový pokoj, prosíme, uveďte do poznámky.

(Pro účastníky, kteří nejsou úředníky ÚSC nebo pracovníky v sociálních službách, je cena s DPH ve výši 4 574 Kč, resp. 6 498 Kč a 8 071 Kč)


Opatrovnictví fyzické osoby vykonávané obcí - 18. a 19. listopadu 2021 

Akreditace MPSV a MVČR

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Cena za obě školení z balíčku 3 780 Kč (1 890 Kč za jeden den).

Pro mimoostravské ubytování v hotelu Harmony Club, Ruby Blue, Brioni nebo Best Western Vista (podle dostupnosti) zdarma.

- v případě zájmu o jednolůžkový pokoj příplatek 400 Kč

Zájem o ubytování, popř. zájem o jednolůžkový pokoj, prosíme, uveďte do poznámky.

(Pro účastníky, kteří nejsou úředníky ÚSC nebo pracovníky v sociálních službách, je cena s DPH ve výši 4 574 Kč)


Správní řízení v působnosti OSPOD - 25. a 26. listopadu 2021

1. Aplikace správního řádu v praxi OSPOD

- 25. listopadu 2021

2. Přestupky na úseku OSPOD

- 25. listopadu 2021

3. Dokazování v praxi OSPOD

- 26. listopadu 2021

Akreditace MPSV a MVČR

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Mgr. Radka Vacová, Ph.D.

Cena za dvě školení z balíčku 3 780 Kč (1 890 Kč za jeden den).

Pro mimoostravské ubytování v hotelu Harmony Club, Ruby Blue, Brioni nebo Best Western Vista (podle dostupnosti) zdarma.

- v případě zájmu o jednolůžkový pokoj příplatek 400 Kč za jednu noc

Zájem o ubytování, popř. zájem o jednolůžkový pokoj, prosíme, uveďte do poznámky.

(Pro účastníky, kteří nejsou úředníky ÚSC nebo pracovníky v sociálních službách, je cena s DPH ve výši 4 574 Kč)


Psychologické základy komunikace - 9. a 10. prosince 2021

1. Komunikace a jednání s problémovým klientem

- 9. prosince 2021

2. Prevence agresivního jednání a jednání s agresivními osobami

- 10. prosince 2021

Akreditace MPSV a MVČR

MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D.

PaedDr. Mgr. Věra Facová

Cena za obě školení z balíčku 3 780 Kč (1 890 Kč za jeden den).

Pro mimoostravské ubytování v hotelu Harmony Club, Ruby Blue, Brioni nebo Best Western Vista (podle dostupnosti) zdarma.

- v případě zájmu o jednolůžkový pokoj příplatek 400 Kč za jednu noc

Zájem o ubytování, popř. zájem o jednolůžkový pokoj, prosíme, uveďte do poznámky.

(Pro účastníky, kteří nejsou úředníky ÚSC nebo pracovníky v sociálních službách, je cena s DPH ve výši 4 574 Kč)


Zde se můžete přihlásit na uvedené akce:

(v případě přihlašování více účastníků najednou, prosím,oddělte jména a data narození čárkou)  

Přihlášky obsahující uvedené údaje můžete rovněž zaslat na skoleni@kolumbuspm.cz.

Nejpozději do tří pracovních dnů Vám zašleme další informace.