Vícedenní kombinace - Praha - 2021

Přehledné uspořádání

Jde o výhodnější kombinace více jednodenních školení po sobě.

K vícedenním kombinacím nabízíme bonusy navíc, jako ubytování zdarma, vstupenky do divadel nebo na koncerty apod.

Anotace naleznete u příslušných jednodenních školení v sekci Nabídka školení - Praha - 2021.

Přehled (podrobné informace dále v textu):

 • Právní opatření v praxi OSPOD - 27. až 29. ledna 2021
 • Ochrana zdraví nezletilého dítěte - 2. a 3. února 2021
 • Mediace a její využití v praxi úředníka - 8. a 9. února 2021

 • Právní řešení nepříznivých situací nezletilých a nesezdaných rodičů
  - 9. a 10. února 2021
 • Protiprávní jednání nezletilých dětí - 11. a 12. února 2021
 • (Ústavně)Právní minimum pracovníka OSPOD - 7. až 9. dubna 2021
 • Právní minimum matričního úředníka - 20. až 23. dubna 2021
 • Dokazování ve správním řízení (včetně řízení o přestupcích)
  - 4. až 7. května 2021
 • Mediace a její využití v praxi úředníka - 10. a 11. května 2021

 • Psychiatrické minimum při práci s klienty - 13. a 14. května 2021

 • Právní dopady rozvodu a odděleného bydlení rodičů na nezletilé dítě
  - 24. a 25. června 2021
 • Jmění nezletilého dítěte a zdroje jeho příjmu - 1. a 2. července 2021
 • Praktické právní minimum pracovníka OSPOD - 13. až 16. července 2021
 • Náhradní péče o nezletilé dítě - 27. až 30. července 2021
 • Soukromoprávní minimum pracovníka stavebního úřadu - 10. až 13. srpna 2021
 • Praktické právní základy vedení správního řízení - 24. až 27. srpna 2021
 • Opatrovnictví fyzické osoby vykonávané obcí - 26. a 27. října 2021 
 • Předvánoční speciál: Správní řízení v působnosti OSPOD - 1. až 3. prosince 2021
 • Předvánoční speciál: Právní opatření v praxi OSPOD - 8. až 10. prosince 2021
 • Předvánoční speciál: Dokazování ve správním řízení (včetně řízení o přestupcích) - 14. až 17. prosince 2021

Právní opatření v praxi OSPOD - 27. až 29. ledna 2021

1. Předběžná opatření v praxi OSPOD

- 27. ledna 2021

2. Výchovná opatření v praxi OSPOD

- 28. ledna 2021

3. Práva a povinnosti OSPOD v civilním soudním řízení

- 28. ledna 2021

4. Právní opatření na ochranu dětí

- 29. ledna 2021

Akreditace MPSV a MVČR

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Mgr. Radka Vacová, Ph.D.

Cena za dvě školení z balíčku 3 980 Kč (1 990 Kč za jeden den).

Cena za tři školení z balíčku 5 670 Kč (1 890 Kč za jeden den).

Pro mimopražské ubytování ve 3* hotelu Aréna, popř. 3* nebo 4* v centru Prahy zdarma.

- v případě zájmu o jednolůžkový pokoj příplatek 400 Kč za jednu noc

Výběr témat, zájem o ubytování, popř. zájem o jednolůžkový pokoj, prosíme, uveďte do poznámky.

(Pro účastníky, kteří nejsou úředníky ÚSC nebo pracovníky v sociálních službách, je cena s DPH ve výši 4 816 Kč, resp. 6 982 Kč)


Ochrana zdraví nezletilého dítěte - 2. a 3. února 2021

1. Práva dítěte ve zdravotnictví 

- 2. února 2021

2. OSPOD jako opatrovník při uplatňování nemajetkové újmy na zdraví nezletilého dítěte 

- 3. února 2021

Akreditace MPSV a MVČR

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Cena za obě školení z balíčku 3 980 Kč (1 990 Kč za jeden den).

Pro mimopražské ubytování ve 3* hotelu Aréna, popř. 3* nebo 4* v centru Prahy zdarma

- v případě zájmu o jednolůžkový pokoj příplatek 400 Kč

Zájem o ubytování, popř. zájem o jednolůžkový pokoj, prosíme, uveďte do poznámky.

(Pro účastníky, kteří nejsou úředníky ÚSC nebo pracovníky v sociálních službách, je cena s DPH ve výši 4 816 Kč)


Mediace a její využití v praxi úředníka - 8. a 9. února 2021

Akreditace MVČR

Mgr. Ing. Martina Cirbusová, Ph.D.

Mgr. Robin Brzobohatý

Cena za oba školicí dny 3 980 Kč (1 990 Kč za jeden den).

Pro mimopražské ubytování ve 3* hotelu Aréna, popř. 3* nebo 4* v centru Prahy zdarma.

- v případě zájmu o jednolůžkový pokoj příplatek 400 Kč

Zájem o ubytování, popř. zájem o jednolůžkový pokoj, prosíme, uveďte do poznámky.

(Pro účastníky, kteří nejsou úředníky ÚSC nebo pracovníky v sociálních službách, je cena s DPH ve výši 4 816 Kč)


Právní řešení nepříznivých situací nezletilých a nesezdaných rodičů - 9. a 10. února 2021

1. Výkon rodičovství nezletilým rodičem a jeho omezení 

- 9. února 2021

2. Práva neprovdané matky a dítěte narozeného mimo manželství 

- 10. února 2021

Akreditace MPSV a MVČR

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Cena za obě školení z balíčku 3 980 Kč (1 990 Kč za jeden den).

Pro mimopražské ubytování ve 3* hotelu Aréna, popř. 3* nebo 4* v centru Prahy zdarma

- v případě zájmu o jednolůžkový pokoj příplatek 400 Kč

Zájem o ubytování, popř. zájem o jednolůžkový pokoj, prosíme, uveďte do poznámky.

(Pro účastníky, kteří nejsou úředníky ÚSC nebo pracovníky v sociálních službách, je cena s DPH ve výši 4 816 Kč)


Protiprávní jednání nezletilých dětí - 11. a 12. února 2021

1. Praktické a právní aspekty řešení poruch chování u dětí a mladistvých závažného rázu 

- 11. února 2021

2. Odpovědnost mládeže za protiprávní činy 

- 12. února 2021

Akreditace MPSV a MVČR

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Cena za obě školení z balíčku 3 980 Kč (1 990 Kč za jeden den).

Pro mimopražské ubytování ve 3* hotelu Aréna, popř. 3* nebo 4* v centru Prahy zdarma

- v případě zájmu o jednolůžkový pokoj příplatek 400 Kč

Zájem o ubytování, popř. zájem o jednolůžkový pokoj, prosíme, uveďte do poznámky.

(Pro účastníky, kteří nejsou úředníky ÚSC nebo pracovníky v sociálních službách, je cena s DPH ve výši 4 816 Kč)


(Ústavně)Právní minimum pracovníka OSPOD - 7. až 9. dubna 2021

1. Aplikace Úmluvy o právech dítěte v praxi OSPOD 

- 7. dubna 2021

2. Identifikace nejlepšího zájmu dítěte

- 8. dubna 2021

3. Diagnostika vadného výkonu rodičovské odpovědnosti 

- 8. dubna 2021

4. Právní význam názoru nebo stanoviska nezletilého dítěte 

- 9. dubna 2021

Akreditace MPSV a MVČR

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Mgr. Radka Vacová, Ph.D.

Cena za dvě školení z balíčku 3 980 Kč (1 990 Kč za jeden den).

Cena za tři školení z balíčku 5 670 Kč (1 890 Kč za jeden den).

Pro mimopražské ubytování ve 3* hotelu Aréna, popř. 3* nebo 4* v centru Prahy zdarma

- v případě zájmu o jednolůžkový pokoj příplatek 400 Kč za jednu noc

Výběr témat, zájem o ubytování, popř. zájem o jednolůžkový pokoj, prosíme, uveďte do poznámky.

(Pro účastníky, kteří nejsou úředníky ÚSC nebo pracovníky v sociálních službách, je cena s DPH ve výši 4 816 Kč, resp. 6 982 Kč)


Právní minimum matričního úředníka - 20. až 23. dubna 2021

1. Jméno a příjmení v praxi matričního úředníka 

- 20. dubna 2021

2. Správný a právně bezchybný průběh sňatečného obřadu z pohledu matričního úředníka

 - 21. dubna 2021

3. Aktuální otázky transgender v praxi matričního úředníka 

- 22. dubna 2021

4. Právní aspekty mateřství 

- 22. dubna 2021

5. Právní aspekty otcovství

- 23. dubna 2021

Akreditace MVČR

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Mgr. Radka Vacová, Ph.D.

Cena za dvě školení z balíčku 3 980 Kč (1 990 Kč za jeden den).

Cena za tři školení z balíčku 5 670 Kč (1 890 Kč za jeden den).

Cena za čtyři školení z balíčku 6 670 Kč (1 690 Kč za jeden den). 

Pro mimopražské ubytování ve 3* hotelu Aréna, popř. 3* nebo 4* v centru Prahy zdarma

- v případě zájmu o jednolůžkový pokoj příplatek 400 Kč za jednu noc

Výběr témat, zájem o ubytování, popř. zájem o jednolůžkový pokoj, prosíme, uveďte do poznámky.

(Pro účastníky, kteří nejsou úředníky ÚSC nebo pracovníky v sociálních službách, je cena s DPH ve výši 4 816 Kč, resp. 6 982 Kč a 8 180 Kč)


Dokazování ve správním řízení (včetně řízení o přestupcích) - 4. až 7. května 2021

1. Právní a praktické aspekty výslechu svědka ve správním řízení 

- 4. května 2021

2. Hodnocení znaleckého posudku 

- 5. května 2021

3. Právní a praktické aspekty listinných důkazů ve správním řízení 

- 6. května 2021

4. Přípustnost pořízení a užití obrazových a zvukových záznamů a fotografií ve správním řízení 

- 7. května 2021

Akreditace MVČR

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Cena za dvě školení z balíčku 3 980 Kč (1 990 Kč za jeden den).

Cena za tři školení z balíčku 5 670 Kč (1 890 Kč za jeden den).

Cena za čtyři školení z balíčku 6 670 Kč (1 690 Kč za jeden den).

Pro mimopražské ubytování ve 3* hotelu Aréna, popř. 3* nebo 4* v centru Prahy zdarma

- v případě zájmu o jednolůžkový pokoj příplatek 400 Kč za jednu noc

Výběr témat, zájem o ubytování, popř. zájem o jednolůžkový pokoj, prosíme, uveďte do poznámky.

(Pro účastníky, kteří nejsou úředníky ÚSC nebo pracovníky v sociálních službách, je cena s DPH ve výši 4 816 Kč, resp. 6 982 Kč a 8 180 Kč)


Mediace a její využití v praxi úředníka - 10. a 11. května 2021

Akreditace MVČR

Mgr. Ing. Martina Cirbusová, Ph.D.

Mgr. Robin Brzobohatý

Cena za oba školicí dny 3 980 Kč (1 990 Kč za jeden den).

Pro mimopražské ubytování ve 3* hotelu Aréna, popř. 3* nebo 4* v centru Prahy zdarma.

- v případě zájmu o jednolůžkový pokoj příplatek 400 Kč

Zájem o ubytování, popř. zájem o jednolůžkový pokoj, prosíme, uveďte do poznámky.

(Pro účastníky, kteří nejsou úředníky ÚSC nebo pracovníky v sociálních službách, je cena s DPH ve výši 4 816 Kč)


Psychiatrické minimum při práci s klienty - 13. a 14. května 2021

1. Psychiatrické minimum při práci s klienty I. se zaměřením na duševní poruchy z okruhu depresí, neuróz a psychických poruch dětského věku

- 13. května 2021

2. Psychiatrické minimum při práci s klienty II. se zaměřením na duševní poruchy z okruhu schizofrenie, demencí a závislostí

- 14. května 2021

Akreditace MPSV a MVČR

MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D.

PaedDr. Mgr. Věra Facová

Cena za obě školení z balíčku 3 980 Kč (1 990 Kč za jeden den).

Pro mimopražské ubytování ve 3* hotelu Aréna, popř. 3* nebo 4* v centru Prahy zdarma.

- v případě zájmu o jednolůžkový pokoj příplatek 400 Kč

Zájem o ubytování, popř. zájem o jednolůžkový pokoj, prosíme, uveďte do poznámky.

(Pro účastníky, kteří nejsou úředníky ÚSC nebo pracovníky v sociálních službách, je cena s DPH ve výši 4 816 Kč)


Právní dopady rozvodu a odděleného bydlení rodičů na nezletilé dítě - 24. a 25. června 2021

1. Analýza jednotlivých forem úpravy porozvodové péče o dítě 

- 24. června 2021

2. Nezletilé dítě jako subjekt nebo objekt exekuce? 

- 25. června 2021

Akreditace MPSV a MVČR

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Mgr. Radka Vacová, Ph.D.

Cena za obě školení z balíčku 3 980 Kč (1 990 Kč za jeden den).

Pro mimopražské ubytování ve 3* hotelu Aréna, popř. 3* nebo 4* v centru Prahy zdarma

- v případě zájmu o jednolůžkový pokoj příplatek 400 Kč

Zájem o ubytování, popř. zájem o jednolůžkový pokoj, prosíme, uveďte do poznámky.

(Pro účastníky, kteří nejsou úředníky ÚSC nebo pracovníky v sociálních službách, je cena s DPH ve výši 4 816 Kč)


Jmění nezletilého dítěte a zdroje jeho příjmu - 1. a 2. července 2021

1. Hmotněprávní a procesní aspekty vyživovací povinnosti k dítěti 

- 1. července 2021

2. Řádná a bezvadná správa jmění nezletilého dítěte 

- 2. července 2021

Akreditace MPSV a MVČR

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Mgr. Radka Vacová, Ph.D.

Cena za obě školení z balíčku 3 980 Kč (1 990 Kč za jeden den).

Pro mimopražské ubytování ve 3* hotelu Aréna, popř. 3* nebo 4* v centru Prahy zdarma

- v případě zájmu o jednolůžkový pokoj příplatek 400 Kč

Zájem o ubytování, popř. zájem o jednolůžkový pokoj, prosíme, uveďte do poznámky.

(Pro účastníky, kteří nejsou úředníky ÚSC nebo pracovníky v sociálních službách, je cena s DPH ve výši 4 816 Kč)


Praktické právní minimum pracovníka OSPOD - 13. až 16. července 2021

1. Právní aspekty definice ohroženého dítěte 

- 13. července 2021

2. Praktické a právní aspekty řešení poruch chování u dětí a mladistvých závažného rázu 

- 14. července 2021

3. Identifikace nejlepšího zájmu dítěte

- 15. července 2021

4. Diagnostika vadného výkonu rodičovské odpovědnosti

- 15. července 2021

5. Právní opatření na ochranu dětí

- 16. července 2021 

Akreditace MPSV a MVČR

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Mgr. Radka Vacová, Ph.D.

Cena za dvě školení z balíčku 3 980 Kč (1 990 Kč za jeden den).

Cena za tři školení z balíčku 5 670 Kč (1 890 Kč za jeden den).

Cena za čtyři školení z balíčku 6 670 Kč (1 690 Kč za jeden den).

Pro mimopražské ubytování ve 3* hotelu Aréna, popř. 3* nebo 4* v centru Prahy zdarma

- v případě zájmu o jednolůžkový pokoj příplatek 400 Kč za jednu noc

Výběr témat, zájem o ubytování, popř. zájem o jednolůžkový pokoj, prosíme, uveďte do poznámky.

(Pro účastníky, kteří nejsou úředníky ÚSC nebo pracovníky v sociálních službách, je cena s DPH ve výši 4 816 Kč, resp. 6 982 Kč a 8 180 Kč)


Náhradní péče o nezletilé dítě - 27. až 30. července 2021

1. Práva a povinnosti dítěte, rodičů, OSPOD a pečující osoby při svěření dítěte do péče jiné osoby 

- 27. července 2021

2. Práva a povinnosti dítěte, rodičů, OSPOD a pěstouna při výkonu pěstounství 

- 28. července 2021

3. Nejčastější chyby v procesu osvojení dítěte 

- 29. července 2021

4. Řádný a bezvadný výkon poručenství a opatrovnictví nezletilého dítěte 

- 30. července 2021

Akreditace MPSV a MVČR

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Mgr. Radka Vacová, Ph.D.

Cena za dvě školení z balíčku 3 980 Kč (1 990 Kč za jeden den).

Cena za tři školení z balíčku 5 670 Kč (1 890 Kč za jeden den).

Cena za čtyři školení z balíčku 6 670 Kč (1 690 Kč za jeden den).

Pro mimopražské ubytování ve 3* hotelu Aréna, popř. 3* nebo 4* v centru Prahy zdarma

- v případě zájmu o jednolůžkový pokoj příplatek 400 Kč za jednu noc

Výběr témat, zájem o ubytování, popř. zájem o jednolůžkový pokoj, prosíme, uveďte do poznámky.

(Pro účastníky, kteří nejsou úředníky ÚSC nebo pracovníky v sociálních službách, je cena s DPH ve výši 4 816 Kč, resp. 6 982 Kč a 8 180 Kč)


Soukromoprávní minimum pracovníka stavebního úřadu - 10. až 13. srpna 2021

1. Soukromoprávní a veřejnoprávní aspekty staveb 

- 10. srpna 2021

2. Právní postavení souseda při zřizování stavby 

- 11. srpna 2021

3. Právo stavby a jiné užívací tituly cizího pozemku 

- 12. srpna 2021

4. Právní řešení dočasné a liniové stavby 

- 13. srpna 2021

Akreditace MVČR

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Cena za dvě školení z balíčku 3 980 Kč (1 990 Kč za jeden den).

Cena za tři školení z balíčku 5 670 Kč (1 890 Kč za jeden den).

Cena za čtyři školení z balíčku 6 670 Kč (1 690 Kč za jeden den).

Pro mimopražské ubytování ve 3* hotelu Aréna, popř. 3* nebo 4* v centru Prahy zdarma

- v případě zájmu o jednolůžkový pokoj příplatek 400 Kč za jednu noc

Výběr témat, zájem o ubytování, popř. zájem o jednolůžkový pokoj, prosíme, uveďte do poznámky.

(Pro účastníky, kteří nejsou úředníky ÚSC nebo pracovníky v sociálních službách, je cena s DPH ve výši 4 816 Kč, resp. 6 982 Kč a 8 180 Kč)


Praktické právní základy vedení správního řízení - 24. až 27. srpna 2021

1. Právní a praktické aspekty poučovací povinnosti ve správním řízení 

- 24. srpna 2021

2. Dokazování ve správním řízení 

- 25. srpna 2021

3. Řádné a bezvadné vedení správního řízení podle správního řádu 

- 26. a 27. srpna 2021

Akreditace MVČR

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Cena za dva školicí dny z balíčku 3 980 Kč (1 990 Kč za jeden den).

Cena za tři školicí dny  5 670 Kč (1 890 Kč za jeden den).

Cena za čtyři školicí dny 6 670 Kč (1 690 Kč za jeden den).

Pro mimopražské ubytování ve 3* hotelu Aréna, popř. 3* nebo 4* v centru Prahy zdarma

- v případě zájmu o jednolůžkový pokoj příplatek 400 Kč za jednu noc

Výběr témat, zájem o ubytování, popř. zájem o jednolůžkový pokoj, prosíme, uveďte do poznámky.

(Pro účastníky, kteří nejsou úředníky ÚSC nebo pracovníky v sociálních službách, je cena s DPH ve výši 4 816 Kč, resp. 6 982 Kč a 8 180 Kč)


Opatrovnictví fyzické osoby vykonávané obcí - 26. a 27. října 2021 

Akreditace MPSV a MVČR

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Cena za oba školicí dny 3 980 Kč (1 990 Kč za jeden den).

Pro mimopražské ubytování ve 3* hotelu Aréna, popř. 3* nebo 4* v centru Prahy zdarma

- v případě zájmu o jednolůžkový pokoj příplatek 400 Kč

Zájem o ubytování, popř. zájem o jednolůžkový pokoj, prosíme, uveďte do poznámky.

(Pro účastníky, kteří nejsou úředníky ÚSC nebo pracovníky v sociálních službách, je cena s DPH ve výši 4 816 Kč)


Předvánoční speciál:

Správní řízení v působnosti OSPOD - 1. až 3. prosince 2021

1. Aplikace správního řádu v praxi OSPOD 

- 1. prosince 2021

2. Výchovná opatření v praxi OSPOD

- 2. prosince 2021

3. Přestupky na úseku OSPOD 

- 2. prosince 2021

4. Dokazování v praxi OSPOD 

- 3 prosince 2021

Akreditace MPSV a MVČR

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Mgr. Radka Vacová, Ph.D.

Cena za dvě školení z balíčku 3 980 Kč (1 990 Kč za jeden den).

Cena za tři školení z balíčku 5 670 Kč (1 890 Kč za jeden den).

Pro mimopražské ubytování ve 3* hotelu Aréna, popř. 3* nebo 4* v centru Prahy zdarma

- v případě zájmu o jednolůžkový pokoj příplatek 400 Kč za jednu noc

Výběr témat, zájem o ubytování, popř. zájem o jednolůžkový pokoj, prosíme, uveďte do poznámky.

(Pro účastníky, kteří nejsou úředníky ÚSC nebo pracovníky v sociálních službách, je cena s DPH ve výši 4 816 Kč, resp. 6 982 Kč)


Předvánoční speciál:

Právní opatření v praxi OSPOD - 8. až 10. prosince 2021

1. Předběžná opatření v praxi OSPOD

- 8. prosince 2021

2. Výchovná opatření v praxi OSPOD

- 9. prosince 2021

3. Práva a povinnosti OSPOD v civilním soudním řízení

- 9. prosince 2021

4. Právní opatření na ochranu dětí

- 10. prosince 2021

Akreditace MPSV a MVČR

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Mgr. Radka Vacová, Ph.D.

Cena za dvě školení z balíčku 3 980 Kč (1 990 Kč za jeden den).

Cena za tři školení z balíčku 5 670 Kč (1 890 Kč za jeden den).

Pro mimopražské ubytování ve 3* hotelu Aréna, popř. 3* nebo 4* v centru Prahy zdarma

- v případě zájmu o jednolůžkový pokoj příplatek 400 Kč za jednu noc

Výběr témat, zájem o ubytování, popř. zájem o jednolůžkový pokoj, prosíme, uveďte do poznámky.

(Pro účastníky, kteří nejsou úředníky ÚSC nebo pracovníky v sociálních službách, je cena s DPH ve výši 4 816 Kč, resp. 6 982 Kč)


Předvánoční speciál:

Dokazování ve správním řízení (včetně řízení o přestupcích) - 14. až 17. prosince 2021

1. Právní a praktické aspekty výslechu svědka ve správním řízení

- 14. prosince 2021

2. Hodnocení znaleckého posudku

- 15. prosince 2021

3. Právní a praktické aspekty listinných důkazů ve správním řízení

- 16. prosince 2021

4. Přípustnost pořízení a užití obrazových a zvukových záznamů a fotografií ve správním řízení

- 17. prosince 2021

Akreditace MVČR

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Cena za dvě školení z balíčku 3 980 Kč (1 990 Kč za jeden den).

Cena za tři školení z balíčku 5 670 Kč (1 890 Kč za jeden den).

Cena za čtyři školení z balíčku 6 670 Kč (1 690 Kč za jeden den).

Pro mimopražské ubytování ve 3* hotelu Aréna, popř. 3* nebo 4* v centru Prahy zdarma

- v případě zájmu o jednolůžkový pokoj příplatek 400 Kč za jednu noc

Výběr témat, zájem o ubytování, popř. zájem o jednolůžkový pokoj, prosíme, uveďte do poznámky.

(Pro účastníky, kteří nejsou úředníky ÚSC nebo pracovníky v sociálních službách, je cena s DPH ve výši 4 816 Kč, resp. 6 982 Kč a 8 180 Kč)


Zde se můžete přihlásit na uvedené akce:

(v případě přihlašování více účastníků najednou, prosím,oddělte jména a data narození čárkou)  

Přihlášky obsahující uvedené údaje můžete rovněž zaslat na skoleni@kolumbuspm.cz.

Nejpozději do tří pracovních dnů Vám zašleme další informace.